Přehledně: ŘSD má letos největší rozpočet v historii. Jaké stavby letos začnou

Stavba I/42 VMO Tomkovo náměstí v Brně. Foto: ŘSDStavba I/42 VMO Tomkovo náměstí v Brně. Foto: ŘSD

Největší letos zahájenou stavbou má být D1 u Přerova. Start ale není zdaleka jistý.

Celkem 59,121 miliardy korun bude mít letos k dispozici Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jde o největší rozpočet v historii organizace. Smlouva o financování se Státním fondem dopravní infrastruktury je již v registru smluv.

Stát letos podle rozpočtu SFDI dá více peněz do silnic a dálnic než železnic. Rozpočet Správy železnic na letošní rok je 53,3 miliardy korun. V případě obou organizací došlo k mírnému zkrácení rozpočtu proti původnímu návrhu.

U ŘSD má jít přes 40 miliard korun do staveb nových dálnic a silnic I. třídy. Část pokračuje z minulosti, řada staveb začne ale až letos. „V letošním roce chceme zahájit ještě dalších 95 km nových dálničních a silničních staveb,“ uvedlo ministerstvo dopravy. Některé akce byly posunuty v plánech až na příští rok, jde například o zkapacitnění D1 kolem Brna.

V seznamu největších letos zahajovaných akcí jsou i projekty, u kterých lze termín startu označit za přinejmenším optimistický. Jde zejména o poslední úsek D1 kolem Přerova, kde ŘSD chybí všechna potřebná povolení. V řadě případů dochází také k velkým průtahům se soutěží. Například severovýchodní obchvat Pardubic se soutěží již přes rok.

Přinášíme přehled největších akcí s rozpočtem na 250 milionů korun, které se letos mají začít stavět nebo již byly zahájeny (název akce/zahájení/náklady celkem). Pro přehled všech akcí doporučujeme prostudovat rozpočet ŘSD nebo mapovou aplikaci ŘSD.

Dálnice

D1 most Šmejkalka 10/22 1,714 miliardy Kč
D1 Říkovice – Přerov 06/22 8,5 miliardy Kč
D3 Třebonín – Kaplice nádraží 02/22, zahájeno, 1,878 miliardy Kč
D6 Krupá – přeložka 3/22, zahájeno, 1,58 miliardy Kč
D6 Hořesedly – přeložka 11/22, 3 miliardy Kč
D6 Hořovičky – obchvat 11/22, 2,5 miliardy Kč
D7 Chlumčany, zkapacitnění, zahájeno 2/22, 1,1 miliardy Kč
D48 Palačovská spojka (I/35 Lešná – Palačov) 09/22, 2,762 miliardy Kč
D55 Napajedla – Babice 11/22, 3,5 miliardy Kč
D55 Moravský Písek – Bzenec 06/22, 1,18 miliardy Kč

Silnice I. třídy

I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění; zahájení letos, 630 milionů Kč (není v seznamu ve smlouvě se SFDI, ŘSD ale se stavbou počítá a již jsou odevzdány nabídky.
I/11 Postřelmov – Chromeč 05/22, 484 milionů Kč
I/16 Nová Paka – obchvat 04/22, 2 miliardy Kč
I/27 Žiželice, obchvat a přemostění 05/22, 876 milionů Kč
I/33 Jaroměř – obchvat 06/22, 1,160 miliardy Kč
I/34 Lišov – Vranín 11/22, 1,578 miliardy Kč
I/36 Časy – Holice 06/22, 266 milionů Kč
I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina 09/22, 2,023 miliardy Kč
I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov zahájeno v 03/2022, 786 milionů Kč
I/53 Znojmo – Lechovice (zahájeno v 03/2022, 322 milionů Kč)
I/58 Mošnov – obchvat 06/22, 509 milionů Kč

Tagy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
46 komentářů