Ceník inzerce

Ceník inzerce na webových stránkách Zdopravy.cz a souvisejících sociálních profilech vyhlášený
společností Avizer Z, s.r.o. s platností od 18.1.2021.
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Společnost je plátcem DPH.

Kontakt

Inzerci můžete objednat na následujícím kontaktu:
info@zdopravy.cz

Typ reklamy 2 dny 7 dní 14 dní 30 dní
V hlavičce vedle loga (728×90) 5 000,-
(=2500,-/den)
15 000,-
(=2142,-/den)
25 000,-
(=1785,-/den)
40 000,-
(=1333,-/den)
V článku (578×90) 4 000,-
(=2000,-/den)
10 000,-
(=1428,-/den)
17 000,-
(=1214,-/den)
28 500,-
(=950,-/den)
PR článek 10 000,-
(=5000,-/den)
28 000,-
(=4000,-/den)
42 000,-
(=3000,-/den)
60 000,-
(=2000,-/den)
Banner ve sloupci (různé formáty) 4 000,-
(=2000,-/den)
10 000,-
(=1428,-/den)
17 000,-
(=1214,-/den)
28 500,-
(=950,-/den)
V diskuzi 4 000,-
(=2000,-/den)
10 000,-
(=1428,-/den)
17 000,-
(=1214,-/den)
28 500,-
(=950,-/den)
Leaderboard
Branding
10 000,-
(=5000,-/den)
28 000,-
(=4000,-/den)
42 000,-
(=3000,-/den)
60 000,-
(=2000,-/den)
Ostatní plochy 3 500,-
(=1750,-/den)
9 000,-
(=1285,-/den)
15 500,-
(=1107,-/den)
26 000,-
(=866,-/den)
Individuální reklamní kampaň kontaktujte nás
Typ reklamy 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Logo mezi partnery webu 40 000,- 70 000,- 120 000,-

*) PR článek je text uložený v kategorii „komerční sdělení“, označený jako „komerční sdělení“
v úvodu textu, který dodá inzerent a redakce do jeho obsahu nijak nezasahuje.
Po dobu garantovanou objednávkou je umístěn na zvýrazněné pozici ve výpisu aktuálních článků na titulní straně.
Po uplynutí této doby nadále zůstává dostupný v archivu pod uvedenou kategorií.

**) Reklamních pozic je mnohem více, pro více informací nás kontaktujte.