Firmy dál nabízí stavby silnic levněji než odhad projektantů. K zakázce na napojení D35 u Holic je nejblíže Strabag

Stavba D35 Opatovice - Časy. Foto: ŘSDStavba D35 Opatovice - Časy. Foto: ŘSD

Akce má stavební povolení a může začít hned po výběru zhotovitele.

I přes velké zdražení všech vstupů firmy zatím nabízejí státu postavit některé silnice levněji, než odhadují projektanti. Důkazem je poslední zakázka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na 3,44 kilometru dlouhou přeložku silnice I/36 z Časů do Holic.

Do soutěže s odhadovanou cenou 232,6 milionu korun přišlo sedm nabídek, nejnižší cena byla od Strabagu za 197,81 milionu korun. Jde o pokles o patnáct procent proti odhadu. „Akce má pravomocné stavební povolení a je připravena po výběru zhotovitele k zahájení,“ napsal na twitteru. Spojnice mezi D35 a sil. I/35 má SP v právní moci a je připravena po výběru zhotovitele k zahájení.

Důvodem celé stavby je napojení nového úseku dálnice D35 na silnici I/35. Přeložka začíná v prostoru jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje na konec přeložky silnice I/36 zahrnuté do již budované stavby D35 Opatovice – Časy. Končí na západním okraji obchvatu Holic. Na trase jsou dva mosty: jeden přes biokoridor, druhý přes silnici III/3051. Část stávající komunikace I/36 v začátku úseku až po odbočku do Horních Ředic bude po dokončení stavby zrekultivována.

Mapa přeložky I/36 Časy - Holice

Mapa přeložky I/36 Časy – Holice

Tagy D35 I/35 I/36 I/36 Časy - Holice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Strabag
19 komentářů