U Karlových Varů nepojedou opět přes půl roku vlaky, úsek Dalovice – Hájek čeká další sanace

Nový násep v úseku trati Dalovice - Hájek. Pramen: ČKAITNový násep v úseku trati Dalovice - Hájek. Pramen: ČKAIT

Opravy se týkají dalších částí problematického úseku.

Cestující a dopravce čeká od příštího roku opět přes půl roku trvající výluka na hlavní trati mezi Chebem a Chomutovem. Důvodem budou práce v mezi stanicemi Hájek a Dalovice u Karlových Varů, kde již probíhaly dlouhé výluky od roku 2018 kvůli sesuvu svahu.

Správa železnic již oznámila dopravcům, že počítá se zastavením provozu od 1. března příštího roku na 192 dní až do 8. září. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda potvrdil, že se v tomto úseku práce chystají.

Od sesuvu v roce 2018 je úsek Dalovice – Hájek zdrojem neustále rostoucích nákladů na sanace. Náklady na předchozí úpravy několikanásobně předčily původní odhady, za práce už Správa železnic zaplatila přes miliardu korun. Zakázky zkoumal i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval porušení zákona Správou železnic.

„Důvodem je úprava nevyhovujícího stavu drážního tělesa od zhlaví stanice Hájek po km 181,100 s výjimkou úseku v km 179,850 – 179,000, kde bylo nezbytné sanaci provést již dříve. Chystané práce mají zabezpečit stabilitu celého zemního drážního tělesa, zajistit provozuschopnost dráhy a bezpečnost a plynulost provozu na trati Chomutov – Cheb,“ řekl Gavenda.

Postupné objevování závad

Správa železnic k sanaci přistoupí kvůli tomu, že se postupně objevují závady na trati způsobené změnami okrajových podmínek v nejbližším okolí ochranného pásma dráhy. K těm dochází podle SŽ vlivem zemědělské činnosti, výstavby průmyslových objektů nebo pozůstatků po historické důlní činnosti. Práce souvisí i se změnami ve vlastním drážním tělese během životnosti konstrukce. „Tyto faktory spolu s působením povrchových vod a kumulací vody v uhelných slojích přímo ovlivňují saturaci zemin náspu a zhoršují jeho stav,“ dodal Gavenda.

Na kolik další sanace vyjde, není ještě jasné. „V definovaném úseku byl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum, který je podkladem nyní zpracovávaného záměru projektu. Jeho výsledkem bude návrh sanace zemního tělesa a stanovení finančních nákladů stavby,“ konstatoval Gavenda. Ve schváleném rozpočtu SFDI na letošní rok s výhledem na příští se dosud s opravou této trati nepočítá.

Tagy Cheb - Chomutov sesuv Dalovice - Hájek Správa železnic
61 komentářů