800 metrů za 390 milionů. SŽDC chystá velkou opravu problémového náspu

Trať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JP

Správa železniční dopravní cesty musí opravit problematický úsek trati mezi Hájkem a Dalovicemi na trati 140 z Chebu do Ústí

Správa železniční dopravní cesty musí opravit problematický úsek trati mezi Hájkem a Dalovicemi na trati 140 z Chebu do Ústí nad Labem. Vypsala už soutěž na firmu, která připraví samotný projekt a následně trať opraví. Odhadované náklady jsou 390 milionů korun.

Oprava se má týkat úseku v kilometráži 181,4-182,2, tedy částečně i úseku, kde loni došlo k sesuvu a opravě za více než 90 milionů korun (kilometr 181,7-181,8). „Hlavním cílem je upravit nevyhovující stav a zabezpečit stabilitu násypového zemního tělesa a mostní konstrukce,“ uvádí SŽDC v zadávací dokumentaci. Tu zpracovala společnost Strix inženýring, která má stejné majitele, jako Strix Chomutov. Ten loňskou opravu náspu prováděl.

Podle mluvčí SŽDC Nely Friebové dochází kvůli k projevům nestability náspu kvůli nepříznivým geotechnickým podmínkám v oblasti i způsobu výstavby železničního tělesa při vzniku a pozdějšímu rozšiřování trati.  „Jedná se o části náspu v úseku km 181,400 – 182,200 a navazujícího zářezu v km 181,300 – 181,400, kde dochází k poruchám geometrických parametrů koleje,“ řekla Friebová.

Na problémy se přišlo při samotné sanaci náspu po sesuvu v loňském roce. Podle záměru projektu zeminy násypového tělesa v navazujících úsecích vykazují vysoký stupeň nasycení, který negativně ovlivňuje smykové parametry zemin v zemním tělese. Kromě vysokého stupně nasycení vykazují zeminy násypového tělesa i relativně vysokou pórovitost, která se těsně po obnovení provozu na trati v přiléhajícím úseku pravděpodobně podepsala na významných (až 8 cm) poklesech zemní pláně a degradaci prostorové a geometrické polohy koleje v blízkosti mostní konstrukce. Ve špatném stavu je i samotný most.

Zatímco zadávací dokumentace mluví o zakázce v hodnotě 390 milionů korun, záměr projektu odhaduje celkové náklady na 517 milionů korun bez DPH. Dokumentace zatím neuvádí dobu opravy, jisté ale je, že dojde k velkému omezení provozu na takzvané Podkrušnohorské magistrále. Podle Friebové by měla celá akce začít na jaře příštího roku.

Nejde přitom o jediný problémový úsek v této oblasti: na úseku km 178,600 – 178,9 došlo k tvarovým změnám náspu. „Na základě výsledků provedených terénních zkoušek byla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu zavedena v koleji č. 1 pomalá jízda 10 km/h s vyloučením nákladní dopravy,“ řekla Friebová. Oprava tohoto úseku bude provedena v rámci opravných prací jako celá oprava o kousek dál. Podle ní jsou současně zpracovávány výsledky z probíhajícího projektu Analýza deformací tělesa železničního spodku trati Chomutov – Cheb metodou družicové radarové interferometrie pro dotčenou oblast. Probíhá také příprava provozního opatření pro zajištění bezpečného železničního provozu do doby samotné opravy.

Trať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPSesuv tratě 140 u Dalovic.
Autor: SŽDC

 

Tagy sesuv Dalovice - Hájek Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top trať 140
15 komentářů