Později a dráž. Zakázku na sanaci sesutého náspu zkoumá opět ÚOHS, má podezření na její dělení

Sanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnicSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnic

Úřad zkoumá prodražení zakázky i další smlouvu na úpravy tratě bez soutěže.

Už počtvrté posunula Správa železnic plánované otevření části Podkrušnohorské magistrály mezi Dalovicemi a Hájkem na Karlovarsku. Způsob, jakým Správa železnic zadala bez soutěže zakázku na sanaci sesutého svahu, začal navíc opětovně zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Novému předsedovi Petru Mlsnovi se nelíbí způsob, jakým jeho podřízení vyřešili námitky proti způsobu zadání zakázky.

Ještě v lednu Správa železnic slibovala otevření trati v úseku Dalovice – Hájek do 13. března. K tomu ale nedošlo. „Dlouhodobé přerušení prací bylo způsobeno nevhodnými klimatickými podmínkami, které bránily obnovit práce s důrazem na zachování kvality. V současné době je nutné dokončit zhruba 25 metrů náspu do požadovaných parametrů. V rámci postupu prací obnovy náspu již byly zřízeny trakční podpěry, čímž dojde k částečnému zkrácení výlukových časů,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. „V případě příznivého průběhu prací a zejména povětrnostních vlivů lze ukončení výluky očekávat na počátku dubna 2021,“ dodala. Aktuálně stránky ČD mimořádnosti uvádějí datum zprovoznění 5. dubna.

Vlaky u Karlových Varů po důležité trase nejezdí od loňského května. Úsek postihl v roce 2018 velký sesuv. Po dočasné opravě se na místo vrátily stavební firmy loni, aby začaly trať opravovat.

Zakázku provádí sdružení firem, které už získalo předchozí práce na sanace jiného úseku. Jde o společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO. Za tuto část opravy měla Správa železnic zaplatit podle smlouvy 135 milionů korun.

Dalších 50 milionů korun bez soutěže

Správa železnic původně vypsala soutěž na sanaci větší části za půl miliardy korun, zakázku ale zrušila a zadala práce napřímo sdružení. Jako důvod zrušení zakázky přitom uvedla, že ji tlačí čas, aby byla zakázka hotová ještě do konce roku. Loňského. První etapa byla vysoutěžena už dříve, Správu železnic přijde na 467 milionů korun.

Přímé zadání řeší opět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na něj se loni obrátilo sdružení firem Gardenline a Váhostav, kterým se nelíbilo zrušení původní otevřené soutěže. ÚOHS původně námitky shodil, předseda úřadu Petr Mlsna ale vyhověl následnému rozkladu a vrátil případ k novému projednání.

Důvodem je i skutečnost, že cena za práce opět stoupla: v prosinci Správa železnic podepsala se zhotovitelem dodatek, který cenu navýšil o téměř 30 milionů korun. „Vybranému dodavateli při změně okolností nevzniklo vůči objednateli právo domáhat se jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy,“ uvedl Mlsna v rozkladu. K tomu ještě v listopadu Správa železnic uzavřela se společností Chládek & Tintěra zakázku za necelých 20 milionů korun bez soutěže na opravu svršku a trakčního vedení v daném úseku.

Mlsna vrátil případ podřízeným i kvůli této smlouvě. Podle rozhodnutí o rozkladu měly být tyto práce zahrnuty do původního odhadu ceny a nikoliv zadány přímo bez soutěže.  Původní hodnota zakázky 135 milionů korun je přitom důležitá: byla pod hranicí 150 milionů korun, pod kterou jsou jednodušší pravidla pro zadání zakázky označené jako podlimitní. „Nebyly pochybnosti o tom, že zadavatel bude v blízké časové souvislosti poptávat i provedení železničního svršku a trakčního vedení,“ uvádí se v rozhodnutí. „Řešením časové tísně zadavatele evidentně není rozdělení zakázky tak, aby mohl zadavatel postupovat mimo zadávací řízení,“ tvrdí nově ÚOHS. Jinými slovy, Správa železnic věděla, že hodnota zakázky přesáhne 150 milionů korun, přesto zakázku rozdělila tak, aby se dostala pod limit.

Správa železnic od pondělí na dotazy k samotné zakázce a řízení u ÚOHS neodpověděla.

Sanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Jan PlomerSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Jan PlomerSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Jan PlomerSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnicSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnicSanace svahu u Dalovic. Foto: Správa železnicTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPSesuv tratě 140 u Dalovic.
Autor: SŽDCTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JP
Tagy Chládek & Tintěra H-Pro Geo sesuv Dalovice - Hájek Správa železnic Strix Chomutov Top trať 140 ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
16 komentářů