Infrastruktura Železnice

Později a dráž. Zakázku na sanaci sesutého náspu zkoumá opět ÚOHS, má podezření na její dělení

Sanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnic
Sanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnic
Úřad zkoumá prodražení zakázky i další smlouvu na úpravy tratě bez soutěže.

Už počtvrté posunula Správa železnic plánované otevření části Podkrušnohorské magistrály mezi Dalovicemi a Hájkem na Karlovarsku. Způsob, jakým Správa železnic zadala bez soutěže zakázku na sanaci sesutého svahu, začal navíc opětovně zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Novému předsedovi Petru Mlsnovi se nelíbí způsob, jakým jeho podřízení vyřešili námitky proti způsobu zadání zakázky.

Ještě v lednu Správa železnic slibovala otevření trati v úseku Dalovice – Hájek do 13. března. K tomu ale nedošlo. „Dlouhodobé přerušení prací bylo způsobeno nevhodnými klimatickými podmínkami, které bránily obnovit práce s důrazem na zachování kvality. V současné době je nutné dokončit zhruba 25 metrů náspu do požadovaných parametrů. V rámci postupu prací obnovy náspu již byly zřízeny trakční podpěry, čímž dojde k částečnému zkrácení výlukových časů,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. „V případě příznivého průběhu prací a zejména povětrnostních vlivů lze ukončení výluky očekávat na počátku dubna 2021,“ dodala. Aktuálně stránky ČD mimořádnosti uvádějí datum zprovoznění 5. dubna.

Vlaky u Karlových Varů po důležité trase nejezdí od loňského května. Úsek postihl v roce 2018 velký sesuv. Po dočasné opravě se na místo vrátily stavební firmy loni, aby začaly trať opravovat.

Zakázku provádí sdružení firem, které už získalo předchozí práce na sanace jiného úseku. Jde o společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO. Za tuto část opravy měla Správa železnic zaplatit podle smlouvy 135 milionů korun.

Dalších 50 milionů korun bez soutěže

Správa železnic původně vypsala soutěž na sanaci větší části za půl miliardy korun, zakázku ale zrušila a zadala práce napřímo sdružení. Jako důvod zrušení zakázky přitom uvedla, že ji tlačí čas, aby byla zakázka hotová ještě do konce roku. Loňského. První etapa byla vysoutěžena už dříve, Správu železnic přijde na 467 milionů korun.

Přímé zadání řeší opět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na něj se loni obrátilo sdružení firem Gardenline a Váhostav, kterým se nelíbilo zrušení původní otevřené soutěže. ÚOHS původně námitky shodil, předseda úřadu Petr Mlsna ale vyhověl následnému rozkladu a vrátil případ k novému projednání.

Důvodem je i skutečnost, že cena za práce opět stoupla: v prosinci Správa železnic podepsala se zhotovitelem dodatek, který cenu navýšil o téměř 30 milionů korun. „Vybranému dodavateli při změně okolností nevzniklo vůči objednateli právo domáhat se jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy,“ uvedl Mlsna v rozkladu. K tomu ještě v listopadu Správa železnic uzavřela se společností Chládek & Tintěra zakázku za necelých 20 milionů korun bez soutěže na opravu svršku a trakčního vedení v daném úseku.

Mlsna vrátil případ podřízeným i kvůli této smlouvě. Podle rozhodnutí o rozkladu měly být tyto práce zahrnuty do původního odhadu ceny a nikoliv zadány přímo bez soutěže.  Původní hodnota zakázky 135 milionů korun je přitom důležitá: byla pod hranicí 150 milionů korun, pod kterou jsou jednodušší pravidla pro zadání zakázky označené jako podlimitní. „Nebyly pochybnosti o tom, že zadavatel bude v blízké časové souvislosti poptávat i provedení železničního svršku a trakčního vedení,“ uvádí se v rozhodnutí. „Řešením časové tísně zadavatele evidentně není rozdělení zakázky tak, aby mohl zadavatel postupovat mimo zadávací řízení,“ tvrdí nově ÚOHS. Jinými slovy, Správa železnic věděla, že hodnota zakázky přesáhne 150 milionů korun, přesto zakázku rozdělila tak, aby se dostala pod limit.

Správa železnic od pondělí na dotazy k samotné zakázce a řízení u ÚOHS neodpověděla.

16 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
LKB

Tedy, pokud to chápu správně, opravuji to místo natřikrát, tj. třemi různými zakázkami, z toho jednou zadanou napřímo? Dočasná oprava, první etapa, druhá etapa? Nebylo by logičtější vše soustředit do jedné delší definitivní opravy a tu vysoutěžit?

Apollo17

Ty místa na trati Dalovice-Hájek jsou 3.Chápete to špatně.
Fotka 8 je první místo,kde se to propadlo před 2 lety u vjezdu do Dalovic.
Fotky6,7,3,10 ukazují druhé místo,které navazuje na to první.
A fotky 5,4 jsou z místa o 2 kilometry dál u stanice Hájek.

Leinad

Po té trati nic nejezdí, proč to nezakonzervovat?
Podle logiky SŽ.

Jiří

Za tu dobu výluky by vybudovali o kus blíž tunel a trasu by významně zkrátili. Takhle ty peníze zmizí, aniž by z nich byl nějaký přínos. SŽ se opět rozhodla a jak bývá v případě státních institucí zvykem, není to nejvhodnější řešení.

Milan alias Skeptik

Můžete naznačit, kudy by ten tunel měl vést? Nějak si nedovedu představit souvislost s tím náspem. Tam si kladu jinou otázku, jestli by bývalo nebylo levnější ho odtěžit a místo něj postavit most.

bkv

„místo něj postavit most“ To jako, aby všechny svislé síly působící na nestabilní podloží nepůsobily v ploše jako u náspu, ale bodově v místě pilířů mostu?

Jiří Kocurek

Tak podloží lze vyměnit nebo zřídit roznášecí desku. V případě výskytu podzemní vody lze založit na kesonech jako Brooklynský most či dva pilíře karlova mostu, keré vzala povodeň. Ovšem cena takové věci je o jeden až dva řády vyšší.

Vašek

Ještě jsem nezažil, že by něco bylo dříve a levněji.

Willy

Zaplatí se vůbec někdy takové náklady z poplatků za dopravní cestu od dopravců?

medical_examiner

To nadevší pochybnost nezaplatí nikdy…

petr

Proč jsou fotografie z úplně jiného místa na trati? S článkem přece vůbec nesouvisí…

Paddy

Je to jako s nouzový stavem. Už je znovu zažádáno a termín otevření je prozatím stanoven na 30. dubna.
Že by klimatické podmínky? V noci je tma a dokonce bývají i přeháňky. To se fakt nedá předpovídat…

Marty

Ano a v lednu mráz a zima, kdo by to čekal

BND 30

A kdyby se stěžovatel jmenoval aspoň Ohřostav….a pak se diví…

Jiří Kocurek

Jasně, pro pohyb techniky na stavbě byly pořízeny 4 tanky T72 a 2 vyprošťovaty Tatry 8×8. Ty ale až poté, co tank T72 zapadnul v rozbředlé zemině taky.
Následně se zjistilo, že násep nadměrně sedá. Protože politruk velící stavbě nevěřil tomu, že promrzlá zemina se špatně hutní, což je u náspu důležité.