Oprava sesunuté trati vyjde na 90 milionů, hotovo má být do konce července

Sesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDCSesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDC

Poškozenou trať 140 u Karlových Varů mezi Hájkem a Dalovicemi opraví společnost Strix Chomutov. Za 90 milionů korun má trať

Poškozenou trať 140 u Karlových Varů mezi Hájkem a Dalovicemi opraví společnost Strix Chomutov. Za 90 milionů korun má trať zprovoznit do konce července.

Vyplývá to z kontraktu, který SŽDC zveřejnila v registru smluv.  Doba oprav má být nakonec kratší, než se plánovalo. Správci kolejí původně žádali o 209 dní výluky, tedy až do prosince. Tento termín dosud uvádí na své stránce o mimořádnostech České dráhy.

Oprava trati bude nakonec dražší, než SŽDC čekala. V první tiskové zprávě uváděla částku 50 až 80 milionů korun

SŽDC oslovila kvůli zakázce jedinou firmu, zákon takový postup v případě mimořádných událostí umožňuje. Firma musí zprovoznit obě koleje do konce července, do konce října musí mít vše doděláno včetně administrativních náležitostí.

Správci kolejí už mají měsíc po sesuvu jasněji v tom, co jej způsobilo. Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové problém vznikl už na sklonku 19. století, kdy byla trať rozšířena na dvojkolejnou a došlo k dosypání a rozšíření náspu. „Podle současných poznatků by takovéto úpravy byly prováděny s využitím takzvaného zazubení původního náspu, které znemožňuje posouvání svahu. Mimo tuto skutečnost byly náspy v té době budovány s využitím tehdejších postupů a tehdejších požadavků na kvalitu materiálu, z čehož vyplývá jejich nedostatečná hutnost a použití z dnešního hlediska nevhodného materiálu. V průběhu času byl tento nevhodný materiál postupně saturován vlhkostí z podloží, což v kombinaci s vyšším zatížením vedlo k celkovému opotřebení náspu tělesa dráhy a jeho náhlému sesuvu,“ řekla Šubová.

SŽDC na takové události není pojištěna.

Tagy sesuv Dalovice - Hájek Správa železniční dopravní cesty Strix Chomutov trať 140
8 komentářů