U Karlových Varů opět hrozí sesuv hlavní trati, vlaky musí jezdit desítkou

Sesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDCSesuv tratě 140 u Dalovic. Autor: SŽDC

Rok po dokončení oprav sesutého náspu na takzvané Podkrušnohorské magistrále v úseku mezi Dalovicemi a Hájkem hrozí opět zastavení provozu.

Rok po dokončení oprav sesutého náspu na takzvané Podkrušnohorské magistrále v úseku mezi Dalovicemi a Hájkem hrozí opět zastavení provozu. Kvůli špatnému stavu náspu SŽDC na trati zavedla od pondělí pomalou jízdu a řeší, co s tratí dál. Jednou z verzí je i kompletní uzavření na několik měsíců kvůli špatnému stavu.

Zavedení pomalých jízd vyplývá z informačního systému pro dopravce. Jde o místo v blízkosti úseku, který se loni opravoval. Pomalá jízda je zavedena v km 178,2 – 178,9, loni opravovaný úsek je v km 181,7-181,8. V místě mohly vlaky dosud od loňské opravy jezdit padesátikilometrovou rychlostí, nově jen desítkou. Úsek každý den kontroluje traťmistr, zda nedochází k sesuvu, kvůli kterému by byl provoz nebezpečný.

Že trať není v pořádku, ukazuje i dodatek ke smlouvě se společností Strix Chomutov, která trať loni opravovala. Podle dodatku se navýší hodnota smlouvy o dalších více než deset milionů korun. „Tyto práce souvisejí zejména s novým stabilizovaným tělesem náspu, s novým železničním svrškem, s přípravnými pracemi a odtěžením sesutých hmot a se všeobecným objektem,“ píše se v dodatku. Celkové náklady na sanaci loňského sesuvu tak dosáhnou 101,4 milionu korun bez DPH.

K sesuvu došlo loni v dubnu, provoz byl na trati obnoven v srpnu. Mimořádnost zaznamenal naštěstí včas traťmistr a díky tomu nedošlo k žádné nehodě.

SŽDC tvrdí, že k problém s tratí vznikl už na sklonku 19. století, kdy byla trať rozšířena na dvojkolejnou a došlo k dosypání a rozšíření náspu.

Vyjádření SŽDC (doplněno 30. 8. v 16:15)

V souvislosti s nepříznivými geotechnickými podmínkami a způsobem výstavby železničního tělesa při vzniku a pozdějším rozšiřování trati dochází k projevům nestability na dalších částech zmíněného úseku. Jedná se o části náspu v úseku km 181,400 – 182,200 a navazujícího zářezu v km 181,300 – 181,400, kde dochází k poruchám geometrických parametrů koleje. V těchto úsecích se plánuje investiční akce Sanace nestabilních úseku v úseku Hájek – Dalovice s předpokladem realizace na jaře příštího roku, letos v září bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V měsíci srpnu byla v rámci kontrolní činnosti SŽDC zjištěna závada tělesa železničního spodku také v náspu mezi km 178,600 – 178,950, kde došlo k tvarovým změnám náspu. Na základě výsledků provedených terénních zkoušek byla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu zavedena v koleji č. 1 pomalá jízda 10 km/h s vyloučením nákladní dopravy. Oprava tohoto úseku bude provedena v rámci opravných prací zajištěných Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem ve stejném termínu jako výše zmíněná investiční akce.

V současné době probíhá příprava na zadání geotechnického průzkumu a monitoringu mezistaničního úseku Hájek – Dalovice. Zároveň jsou zpracovávány výsledky z probíhajícího projektu Analýza deformací tělesa železničního spodku trati Chomutov – Cheb metodou družicové radarové interferometrie pro dotčenou oblast a probíhá příprava provozního opatření pro zajištění bezpečného železničního provozu do doby realizace uvedených investičních a opravných prací v daném úseku.

Zadávací řízení na projekt sanace trati v daném úseku SŽDC dnes odpoledne oficiálně začalo.

Tagy sesuv Dalovice - Hájek Správa železniční dopravní cesty Strix Chomutov SŽDC Top trať 140
29 komentářů