Správa železnic zpřístupnila podchod z Vršovic do Nuslí, lávku rozebere

Stavba podchodu na nádraží Vršovice. Pramen: Správa železnicStavba podchodu na nádraží Vršovice. Pramen: Správa železnic

Podchod vznikl rekonstrukcí a prodloužením původního podchodu. Ve Vršovicích vyúsťuje vedle nádražní budovy.

Správa železnic dnes zpřístupnila vylepšený podchod ve stanici Praha-Vršovice, která od jara roku 2019 prochází velkou modernizací. Podchod nově propojuje nástupiště (vyjma prvního, kde se stále buduje) a pražské čtvrti Vršovice a Nusle.

Podchod funguje zatím v provizoriu, neboť stále pokračují práce na rampě z Ukrajinské ulice. V pondělí pak začne demontáž provizorní lávky, která sloužila k přístupu na nástupiště od konce června loňského roku.

Provizorní lávka ve Vršovicích. Foto: Ropid

Provizorní lávka ve Vršovicích. Foto: Ropid

Celková přestavba nádraží začala předloni v březnu. Po jejím dokončení bude mít stanice čtyři nástupiště, neboť zůstane zachován i první peron s přímým přístupem od budovy. Čtvrté nástupiště pro městské a příměstské vlaky bylo do projektu vloženo dodatečně na žádost města Prahy.

Podchod vznikl rekonstrukcí a prodloužením původního podchodu. Ve Vršovicích vyúsťuje vpravo vedle nádražní budovy. Celková modernizace nádraží postupuje od nuselské strany kolejiště, kde také vzniklo zmíněné nástupiště. Funguje od prosince 2019, nicméně dosud z něj nebyl jednoduchý přístup k nádražní budově. Problém řešila právě dočasná lávka.

Tagy nádraží Vršovice seznam Správa železnic
52 komentářů