Téma: SŽ souhlasí s výstavbou v kolejišti hlavního nádraží. Je to podle ní světový trend

Praha hlavní nádraží, sníh. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPraha hlavní nádraží, sníh. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Pozemky pod kolejištěm vlastní České dráhy. Podle SŽ se musí stavět současně s modernizací nástupišť.

Plány na případné zastavění kolejiště hlavního nádraží dostaly minulý týden důležitou vzpruhu. Podpořilo je vedení Prahy 2, které v tomto smyslu hodlá prosadit změnu územního plánu. Zastřešení a následnou zástavbu nad kolejištěm prosazuje společnost CR-City, za kterou stojí firmy Sudop Group, Penta Real Estate a České dráhy. Právě státní dopravce vlastní fakticky všechny pozemky pod kolejemi hlavního nádraží, včetně těch pod historickou ocelovou konstrukcí.

Deník Zdopravy.cz oslovil klíčové aktéry a nyní přináší jejich vyjádření.

Správa železnic: Stavět se musí současně s modernizací nástupišť

Odpovídá mluvčí Nela Friebová

Souhlasí SŽ se zastavěním kolejiště?

Projekt zástavby kolejiště v prostoru hlavního nádraží je rozdělen do několika etap. Správa železnic souhlasí s výstavbou vybraných etap za podmínky dodržení stanovených technických a provozních opatření.

Neovlivnila by výstavba bezpečnost provozu?

Bezpečnost a plynulost železničního provozu jsou pro nás prioritou. Proto je naší striktní podmínkou realizace zastřešení paralelně s naší stavbou, tedy modernizací dotčených nástupišť a přilehlého kolejiště, která proběhne za vyloučeného provozu.

Je to vůbec technicky realizovatelné?

Ano, stavba zastřešení je z technického a provozního hlediska realizovatelná.

Jaký je názor SŽ na tyto plány?

Nedostatek zastavitelných pozemků v centru světových metropolí vede investory k výstavbě nad stávajícím kolejištěm a nádražím. Jedná se o celosvětový trend.

Je ve hře stále převod pozemků pod kolejištěm a nástupišti z ČD na SŽ? Jak je tento plán daleko?

Na základě posouzení podkladů, z nichž vyplynulo zatížení pozemků vlastněných Českými drahami v prostoru železniční stanice Praha hl. n., bylo na Správě železnic rozhodnuto, že tyto pozemky nebudou součástí majetku převáděného v rámci úpravy majetkoprávních vztahů v železničních stanicích.

Ministerstvo dopravy (MD): ČD jsou vázány smlouvou, rozhodující je názor městské části

Odpovídá mluvčí MD František Jemelka (České dráhy zatím na dotazy neodpověděly, pozn. red.)

Jak se MD dívá na záměr Penty (a ČD) zastavět kolejiště pražského hlavního nádraží? Jak je možné, že pozemky pod kolejištěm patří Českým drahám a nebyly dosud převedeny na SŽ? Jak se MD dívá na účast ČD v tomto developerském projektu?

Předně je třeba říci, že pozemky, které jsou pod developerskými smlouvami, nebudou na SŽ převedeny, což je i případ hlavního nádraží v Praze. Developerský projekt na hlavním nádraží a smluvní dokumentace byly uzavřeny v roce 1992. Z tohoto pohledu jsou ČD vázány platným smluvním vztahem, který trvá. Z pohledu možné nové zástavby, případně rozšíření zástavby stávající, je rozhodujícím subjektem příslušná městská část, která povoluje nebo naopak rozporuje a upravuje jednotlivé žádosti na změnu daného územního plánu. V tomto ohledu ČD poskytují součinnost všem subjektům aktivním v daném území tak, aby bylo možné realizovat změny územního plánu, které odpovídají dlouhodobým plánům městské části a jsou v souladu se strategií města, co se stavebního rozvoje tohoto území týče.

Penta: Budeme rádi, když se o rozvoji hlavního nádraží a jeho okolí povede široká veřejná debata

Odpovídá Pavel Streblov, místopředseda představenstva CR-City a obchodní ředitel Penta Real Estate

Která část kolejiště by se měla zastavovat? Jde pouze o jižní výjezd (k vinohradským tunelům) nebo i severní výjezd (případně i část východní směrem k Italské)? Proč Penta tento záměr prosazuje? O jakou zástavbu by šlo a kdy by se mohla realizovat?

Úvahami o přestřešení nebo částečném zastavění kolejiště hlavního nádraží se architekti a urbanisté zabývají už několik dekád, historicky k tomu vzniklo několik studií, například od Karla Pragera, a naposledy od týmu, který vedl Jakub Cigler (na podnět od IPR Praha). Tyto studie pojednávaly území v okolí hlavního nádraží jako celek a snažily se najít způsob, jak rozsáhlé území kolejiště (a magistrály) lépe zprůchodnit, lépe propojit Prahu 1, 2 a 3, aniž by to omezilo potřeby železniční dopravy.

Vlastníkem většiny pozemků, na kterých kolejiště hlavního nádraží leží, jsou České dráhy. Práva k eventuální budoucí výstavbě nad kolejištěm (ať už bude mít jakýkoliv rozsah a charakter) drží společnost CR-City a.s., jde o společný podnik Českých drah, Sudop Group a Penty Real Estate.

Tento podnik se nikdy netajil zájmem v lokalitě stavět, bude-li to v budoucnu (technicky i právně) možné. V posledních letech probíhají ohledně technických parametrů a rozvoje území konzultace s Českými dráhami i Správou železnic. V odborných kruzích se o záměru mluvilo opakovaně (mimo jiné v rámci připomínek k Metropolitnímu plánu). Zůstával ale jen v rovině vize, protože územní plán města možnost výstavby nijak neřešil.

Nyní se diskutuje možná změna územního plánu s městskou částí Praha 2, která chce mít plnou kontrolu nad případným rozvojem tohoto území.

Pro Prahu 2 má téma největší význam. Dlouhodobě usiluje u zprůchodnění tohoto území, už dříve iniciovala nebo podporovala dílčí změny zlepšující prostupnost hlavního nádraží (průchod směrem k VŠE nebo nový širší chodník podél magistrály a otevření prodlouženého prvního nástupiště).

My tento krok naprosto vítáme. Budeme rádi, když se o rozvoji hlavního nádraží a jeho okolí povede široká veřejná debata, která pomůže dobře sladit všechny zájmy v tomto území (velké infrastrukturní projekty, jako je dopad studie železničního uzlu Praha, nové linky metra, zklidnění magistrály, řešení odbavovací haly a přednádraží a zmíněné zastřešení kolejiště), a zohlední se i související otázky ochrany životního prostředí, aspekty urbanistické či památkové.

Praha hlavní nádraží, protiatomový kryt. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPraha hlavní nádraží, sníh. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPraha hlavní nádraží. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPraha hlavní nádraží. Foto: Jan SůraPraha hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPraha hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Tagy Ministerstvo dopravy Penta Penta Real Estate Praha hlavní nádraží Správa železnic zástavba hlavního nádraží
206 komentářů