Praha může začít stavět metro D, ministerstvo dopravy potvrdilo stavební povolení

Metro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: Hochtief

DPP překonal poslední překážku pro stavbu nové trasy metra.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) má volnou cestu ke stavbě nové trasy metra D. Ministerstvo dopravy dnes zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na úřední desce.

Hlavní stavba díky tomu získá do 15 dnů (po doručení veřejnou vyhláškou) pravomocné stavební povolení a my budeme moci zahájit stavbu dekády,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr. Pravomocné stavební povolení bylo poslední překážkou poté, co se podařilo loni DPP uzavřít smlouvu se zhotoviteli.

Proti stavebnímu povolení se odvolalo několik fyzických osob a spolek Pankrácká společnost a Sdružení Občanská iniciativa Pankráce. Už dříve ministerstvo zamítlo námitku podjatosti pražského magistrátu. Metro D v první fázi spojí Pankrác s Novými Dvory, a poté povede až do Písnice

Spolku v projektu metra dlouhodobě vadí několik věcí. Jednou z nich je stavba tzv. pilotové stěny v blízkosti budoucí stanice Olbrachtova, velikost staveniště nebo kácení vzrostlé zeleně. Scheinherr v minulosti řekl, že ve všech námitkách se město snažilo vyjít obyvatelům vstříc a zmenšilo prý staveniště, které nebude před domem, a z původního plánu vykácet asi stovku ze 109 stromů bude pokáceno 33 stromů. Zástupci spolku několikrát zopakovali, že městu nevěří, že dodrží své sliby.

První úsek postaví sdružení Subterra, Hochtief a Strabag za 13,75 miliardy korun.  Soutěž neúspěšně napadala u antimonopolního úřadu Eurovia CS.

Metro D, vedení linky. Pramen: DPP

Metro D, vedení linky.
Pramen: DPP

Trasa metra I.D bude dlouhá 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené, 5 hloubených a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Provoz má zajišťovat 17 čtyřvozových souprav bez strojvedoucího. V první fázi vznikne metro mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. Celková předpokládaná cena je podle loňské aktualizace 97,79 miliardy korun.

DPP chystá už i další části metra, aktuálně běží tržní konzultace pro úsek Olbrachtova – Nové Dvory.

Tagy dpp Metro D praha
41 komentářů