Jak má vypadat automatické metro v Praze: Chytré vlaky a stěny ukazující čas odjezdů

Upravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR PrahaUpravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR Praha

DPP zveřejnil podrobnosti historické zakázky na automatizaci linek pražského metra C a D.

Pražský dopravní podnik (DPP) ve čtvrtek vypsal tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 86 miliard korun bez DPH na nákup automatizovaných vlakových souprav určených pro linky metra C a D. Bude mít tři kola během nichž se bude zakázka postupně upřesňovat na základě nabídky zájemců a dopravních simulací. Ty mají ukázat, třeba to, kolik z plánovaných 69 souprav bude nakonec skutečně potřeba.

O základních parametrech má však DPP jasno už nyní a vyplynuly z předběžných tržních konzultací s výrobci, které již proběhly. Nové plně automatické soupravy pro obě trasy musí být shodné a umožňovat vzájemné nahrazování při provozu. DPP také požaduje, aby dodavatel zajistil veškerá povolení u úřadů.

Pro trasu C se předpokládá průběžná dodávka 53 vlakových souprav dle harmonogramu její postupné automatizace. Při instalaci jakékoliv části dopravního systému na trase C nesmí podle DPP dojít k úplnému zastavení provozu metra, kromě standardních nočních výluk.

Odstartoval tendr desetiletí. Automatizace metra zahrne nové vlaky, nástupiště i celý systém

Naší prioritou je, aby veškeré instalační práce probíhaly tak, aby byl v maximální možné míře zachován běžný provoz na trase C. Současně musí být zachován plynulý přechod ze stávajícího systému ve stupni automatizace GoA2 na nový GoA4,“ uvedl technický ředitel DPP pro metro Marek Kopřiva.

Znamená to, že musí být zajištěn smíšený provoz stávajících vlaků M1, které nejsou vybaveny technologií CBTC a nových automatických souprav.

Kde budou dispečinky

Nový dispečink pro trasu C bude sídli v budově Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti, záložní pak v depu Kačerov. Úkolem vítěze bude také modernizace depa Kačerov včetně zkušební trati, aby umožňovalo automatický provoz i v jeho areálu.

Pro trasu D dodavatel vybuduje nový dispečink v budově sdílené se Správou železnic, která vznikne u budoucí stanice Nádraží Krč v rámci výstavby metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory.

Kromě toho dodavatel navrhne úpravy stávajícího dopravního systému (např. kamerový systém, systém hlásek a rozhlasů) tak, aby byla zajištěna kompatibilita. Dodavatel připraví projektovou dokumentaci a vše také uvede do provozu.

Horor s dobrým koncem. Soupravy M1 oslavily 25 let na kolejích pražského metra

Pro budovanou linku D plánuje DPP postupně nakoupit 16 vlakových souprav. V první etapě pro úsek Pankrác D – Nové Dvory DPP uvažuje o deseti vlacích, obdobně i montáži dopravního systému pro pět stanic najednou. Zbylé stanice a vlaky vítěz dodá na základě výzvy DPP.

Úkolem dodavatele bude montáž veškerých technologií dopravního systému na trase D, vybavení depa Písnice včetně zkušební trati a příslušných technologií umožňujících automatický provoz i v jeho areálu. Vítěz tendru také vybaví technologiemi hlavní dispečink DPP pro trasu D čítající deset stanic.

Nové soupravy

Každý vůz soupravy má mít dle zadání na každé straně čtyři předsuvné dveře. Musí být umístěny tak, aby byl na trase C umožněn smíšený provoz se stávajícími vlaky typu M1. Všechny vozy vlakové soupravy budou trakční, přičemž všechny nápravy každého vozu budou opatřeny elektrickým pohonem.

Vlaky musí být kompatibilní s ostatními trasami metra. DPP u nich požaduje on-line sledování stavu vozidel, bezbariérový vstup do každých dveří, průhledné čelo do tunelu s možností nouzového řízení vozu, rekuperaci brzdné energie do stejnosměrné napájecí sítě a bezpečnostní kamerový systém pro sledování situace v jednotlivých vozech vlaku.

Dále musí mít možnost nouzové komunikace s cestujícími, nouzové otevírání dveří a čidla pro detekci kolize s překážkou na trati a vykolejení. Výbava bude zahrnovat možnost nouzového či manuálního řízení vlaku v případě výpadku automatického provozu.

Požadavky na stěny

Bezpečnostní nástupištní stěny musí podle DPP uzavírat celou délku nástupiště včetně vstupu do tunelu. Nástupištní dveře musí navazovat na umístění dveří vlakových souprav a budou se otevírat synchronizovaně s dveřmi vlaku.

Budou instalovány vně provozního průjezdného průřezu metra. Musí být odolné vůči vibracím či vzduchovým vlnám při průjezdu soupravou. V případě požáru nesmí být překážkou v únikové cestě.

Prostě tam chyběl drát. Pojistky nereagovaly, oblouk hořel, vzpomíná jeden z otců metra

Jednou z dalších podmínek je možnost jejich otevření ručně ze strany od vlaku, a to v případě nouze, nehody či havárie. DPP požaduje, aby nástupištní dveře byly vybaveny displeji, které budou poskytovat například odpočítávaní času do příjezdu další soupravy, směr nebo příjezd dalšího vlaku.

Jejich výška bude 1,5 – 1,7 metru na trase C a 2,3 metru na trase D. Vzduchotechnicky nesmí uzavírat tunel metra.

 

Technické parametry:

Trakční napájecí systém 750V pomocí třetí kolejnice (spodní odběr)
Standardní rozchod: 1435 mm
Délka nástupiště: 100 m
Výška nástupní hrany nástupiště: 1100 mm
Podélný sklon trati: do ± 40 ‰.
Sklon trati ve stanicích: maximálně ±3 ‰ bez proti-sklonů.
Minimální poloměr směrového oblouku: 300 m (užitý minimální poloměr 350 m), v depu 70 m, spojovací koleje do depa 150 m
Maximální provozní rychlost: 80 km/h

Upravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR PrahaUpravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR PrahaUpravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR PrahaUpravený návrh stanice Pankrác. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaUpravený návrh stanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaBudoucí podoba stanic metra Nemocnice Krč na trase D. Pramen: Praha.eu/Jiří ČernickýBudoucí podoba stanic metra Nemocnice Krč na trase D. Pramen: Praha.eu/Jiří ČernickýBudoucí podoba stanic metra Nemocnice Krč na trase D. Pramen: Praha.eu/Jiří ČernickýBudoucí podoba stanice metra Nádraží Krč na trase D. Pramen: Praha.eu/Vladimír Kopecký
Tagy automatický provoz metra dpp metro C Metro D
58 komentářů