Pardubice čeká od pondělí další velká výluka, půl roku nepojedou vlaky přes Labe

Vizualizace nového železničního mostu přes Labe v Pardubicích. Foto: SkanskaVizualizace nového železničního mostu přes Labe v Pardubicích. Foto: Skanska

Akce je součástí zdvojkolejnění a zrychlení trati z Pardubic do Hradce Králové.

Cestující na trati z Pardubic do Hradce Králové a Chrudimi čeká od pondělí velké omezení týkající se modernizace trati do Stéblové.

Začíná půl roku trvající výluka v úseku Pardubice hlavní nádraží – Rosice nad Labem. Souvisí s ní i omezení dopravy na prvním a druhém nástupišti hlavního pardubického nádraží. Výluka je naplánovaná až do 18. listopadu. Výlukový jízdní řád u Českých drah je ke stažení zde, v případě Arrivy zde. Vlaky budou kompletně nahrazeny autobusy.

Výluka je součástí velké investiční akce na zdvoukolejnění trati z Pardubic do Hradce Králové, konkrétně v úseku z Pardubic do Stéblové. Sedm a půl kilometru dlouhý úsek za 2,6 miliardy korun modernizuje sdružení Skanska a Elektrizace železnic do prosince 2023.

Po rekonstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h, mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Všechna nástupiště budou bezbariérově přístupná, dostanou nové osvětlení, informační i orientační systém. Po dokončení tak vznikne souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem.

Most do provizorní polohy

„Harmonogram je opravdu napjatý, začínáme úpravou kolejiště ve stanici Rosice nad Labem tak, abychom zvládli výlukový provoz. Letos je také naplánováno přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný. A samozřejmě chystáme výstavbu druhé koleje – nová trať bude přímější než ta stávající a umožní tak vyšší rychlost,“ říká projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Ve Stanici Pardubice-Rosice nad Labem vzniknou nová nástupiště, přístup na ně bude novým podchodem napojeným na stávající městský podchod. Na zastávce Pardubice-Semtín budou vybudována dvě nová vnější nástupiště, stávající přechod přes koleje bude nahrazen podchodem. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště přístupná od železničního přejezdu.

V daném úseku jsou nyní čtyři přejezdy, z nichž jeden bude zrušen a tři modernizovány. Mosty, propustky a zdi budou přestavěny pro dvoukolejnou železniční trať. Stávající jednokolejný železniční most přes Labe bude nejprve posunut a po dobu stavby bude sloužit jako provizorium, na jeho původním místě vznikne nový dvoukolejný most. Nová dvoukolejná trať bude osazena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, elektrifikace bude přizpůsobena pro budoucí přechod ze stejnosměrného na střídavé napájení.

V průběhu stavby jsou plánována ještě dvě významnější omezení: jednak v témže úseku kvůli převedení dopravy z provizorního na nový most, a jednak v úseku Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová, pro výstavbu nové traťové koleje v nové poloze.

Tagy Arriva vlaky České dráhy Elektrizace železnic (EŽ) pardubice Skanska Správa železnic Top zdvoukolejnění Pardubice - Hradec Králové
51 komentářů