Nové vysočanské nádraží, zastávka Rajská zahrada. V Praze příští rok začne další velká stavba

Vizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) finišuje s výběrem zhotovitele na jednu z velkých akcí na území Prahy a částečně i

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) finišuje s výběrem zhotovitele na jednu z velkých akcí na území Prahy a částečně i Středočeského kraje. Modernizace trati z Prahy-Vysočan do Mstětic přinese novou stanici ve Vysočanech, zastávku Rajská zahrada propojenou s metrem i rychlejší cestování na trati do Hradce Králové. Akce potrvá přes tři roky.

„Je vysoutěženo, čekáme na podpis smlouvy. Příští rok na jaře by se mělo začít stavět,“ řekl Ondřej Göpfert, náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC. Podle něj se žádný se soutěžících neodvolal a nemělo by tak dojít ke komplikacím s výběrem.

SŽDC při vyhlášení tendru odhadla cenu stavby na 3,57 miliardy korun bez DPH, ale s ohledem na současný stav trhu lze očekávat vysoutěženou cenu vyšší. Na patnáctikilometrovém úseku dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, spodku, nástupišť v zastávkách Zeleneč, stanicích Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, dále pak opravami železničních přejezdů, mostních objektů, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího, sdělovacího a komunikačního zařízení. Opravou má dojít k odstranění technicky nevyhovujícího stavu a současně dosáhnout zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení cestovních dob. Trať má být vhodná i více pro nákladní dopravou než dosud, zvýší se například třída zatížení nebo délka kolejí až pro 740 metrů dlouhé vlaky.

K nepoznání bude především stanice Praha – Vysočany, dnes jedna z nejméně atraktivních na české železnici. Konfigurace stanice bude zcela nová: se dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm.  Stávající podchod projde rekonstrukcí a rozšířením, přibudou eskalátory a výtahy. Nástupiště budou navíc propojena novým podchodem pro přístup cestujících od ulic Krátkého a bratří Dohalských. Vznikne zcela nová odbavovací hala, současná zmizí.

„První rok by cestující neměli stavbu příliš poznat, větší výluky nastanou až během druhého roku stavby,“ dodal Göpfert.

V úseku u Rajské zahrady má vzniknout nová zastávka, která železnici propojí s metrem. SŽDC pro zastávku stavební povolení má, musí ale čekat na Prahu, která bude financovat lávku k metru. „Mají čas do roku 2021,“ dodal Göpfert..

Vlaky by na trati měly zrychlit, na některých úsecích až na 160 km/h. Než bude zavedeno ETCS, bude ale na celém úseku až do Lysé nad Labem maximálně stokilometrová rychlost. Dosud je na trati maximum 100 kilometrů v hodině, na velké části je ale jen maximem 60 km/h.

Etapizace výstavby

První rok – stavební sezóna, jejíž první polovina je vyčleněna na objednání a výrobu mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení a nového SW pro stávající SZZ v ŽST Praha-Vysočany. Důvod této „nestavební“ části je frekvence drážní dopravy, které de facto vylučuje výluky v celých mezistaničních úsecích

Poté bude následovat výstavby trakčních stožárů a bran trakčního vedení zejména v mezistaničním úseku Praha-Vysočany / provizorní odbočka Černý Most,

– následující rok je vyčleněn na stavební práce v obou kolejích v mezistaničních úsecích Praha-Vysočany / prov. odb. Černý Most a prov. odb. Zeleneč / Praha Mstětice.

– třetí stavební rok je vyčleněn na stavební práce v sudé skupině kolejí Praha-Vysočany a mstětické zhlaví Praha-Horní Počernice včetně traťového úseku až k provizorní odbočce

– v posledním stavebním roce bude dokončena výstavba Praha-Vysočany, kde je navržena rekonstrukce liché kolejové skupiny včetně nové výpravní budov a současně s vysočanským zhlavím ve stanici Praha-Horní Počernice. Po skončení hlavních výluk budou v rámci dokončovacích prací zrušeny provizorní odbočky Zeleneč a Černý Most.

Vizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCNádraží Praha-Vysočany, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák
Tagy Praha - Vysočany Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín Vysočany - Mstětice
140 komentářů