Strojvedoucí mají dostat data o pomalých jízdách do nové „navigace“

Stanoviště strojvedoucího v jednotce 845.2. Foto: ArrivaStanoviště strojvedoucího v jednotce 845.2. Foto: Arriva

Strojvedoucí u všech dopravců by mohli mít brzy k dispozici ve svých tabletech či mobilech aplikaci, která by je on-line

Strojvedoucí u všech dopravců by mohli mít brzy k dispozici ve svých tabletech či mobilech aplikaci, která by je on-line podle jejich polohy informovala o tom, jakou rychlostí mohou jet a kde je na trati například trvale omezena rychlost či zavedena pomalá jízda.

Na vznik aplikace tlačí hlavně Federace strojvůdců a sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz. Už přespříští týden má na toto téma proběhnout první velké jednání mezi dopravci, SŽDC, zástupci strojvedoucích a společností ČD – Informační systémy, která aplikaci připravuje. „Rádi bychom, aby vznikla jedna aplikace pro všechny dopravce,“ říká člen prezídia Federace strojvůdců David Votroubek. Právě Federace strojvůdců jednání svolala.

Aplikace by mohla v budoucnu zabránit podobným nehodám, jako se stala v létě u Mariánských Lázní. SŽDC na trati krátce před nehodou změnila pomalou jízdu na trvalé omezení rychlosti a strojvedoucí tak musel spoléhat pouze na návěst na trati.

Aplikace, zjednodušeně navigace pro strojvedoucí, může fungovat až poté, co SŽDC začne poskytovat data z takzvaných tabulek traťových poměrů ve strojově čitelném formátu. Dosud je poskytuje pouze ve formátu PDF, který je pro podobou aplikaci nepoužitelný. SŽDC v srpnu uvedla, že takovou změnu připravuje. Zatím data otevřená stále nejsou. „I proto vítáme velké setkání dopravců, SŽDC a zástupců strojvedoucích, kde si chceme vyjasnit podmínky, za jakých by aplikace měla fungovat. I když si každý dopravce může naprogramovat svoji vlastní aplikaci, považujeme za vhodnější, aby vznikla jedna univerzální pro všechny strojvedoucí,“ uvedl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Zájem o vývoj aplikace potvrdil člen představenstva ČDIS Tomáš Vacek. Už dříve začala firma s projektem SIPS – Sdílení informací pro strojvedoucí. Ten v první etapě znamenal elektronizaci dokumentace z jízdního řádu do tabletů, zatím ji používají jen strojvedoucí ČD a ČD Cargo. Firma už analyzuje další etapu, která by znamenala vytvoření on-line aplikace.

Projekt předpokládá v dalších etapách mimo jiné náhradu statické PDF verze traťového jízdního řádu novou interaktivní verzí ve formátu XML, která bude obsahovat další doplňkové informace a umožní propojení informací z traťového jízdního řádu  s informacemi o traťových poměrech (sklonové a směrové traťové poměry, zabezpečovací zařízení a další). „Cílem je strojvedoucímu poskytnout maximum informací o aktuálních podmínkách na trati z certifikovaných zdrojů SŽDC a to v přehledné grafické podobě a v podstatě v reálném čase,“ uvedl Vacek. Podle něj je snahou domluvit model, který umožní nasazení aplikace všem dopravcům na síti SŽDC. „Vnímáme možný nemalý přínos z pohledu bezpečnosti,“ dodal Vacek.

Tagy čd - informační systémy čdis Federace strojvůdců navigace pro strojvedoucí otevřená data Správa železniční dopravní cesty SŽDC tabulky traťovým poměrů Top Žesnad.cz
93 komentářů