Správa železnic soutěží nové zabezpečovací zařízení pro lokálky

Vlak na trati mezi Nejdkem a Potůčky (ilustrační foto, tato souprava zde již nejezdí). Foto: Nejdek.czVlak na trati mezi Nejdkem a Potůčky (ilustrační foto, tato souprava zde již nejezdí). Foto: Nejdek.cz

Série loňských nehod na železnici, zejména pak srážka dvou vlaků u Perninku, povede na některých tratích k instalaci nového typu

Série loňských nehod na železnici, zejména pak srážka dvou vlaků u Perninku, povede na některých tratích k instalaci nového typu zabezpečovacího zařízení. První tratí, kde zavedení takového systému Správa železnic začala soutěžit, je z Karlových Varů do Potůčků. Konkrétně jde o úsek z Nejdku ke státní hranici.

V soutěži bez odhadované ceny hledá dodavatele, která na trati zavede „inteligentní zabezpečovací zařízení Regio Light“. „Nejedná se o výrobek konkrétního výrobce, jde o koncept využívající stávajících již schválených technologií s vazbou na prvky ERTMS / ETCS,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle něj jde o koncept zabezpečovacího systému, který je určený primárně pro tratě se zjednodušeným způsobem řízení dopravy, tedy podle předpisu D3. „Snahou při návrhu této koncepce bylo najít pro tratě s nejjednoduššími dopravními poměry technicky jednodušší a ekonomicky příznivější verzi zabezpečovacího zařízení, avšak plnící odpovídající bezpečnostní cíle,“ dodal Gavenda.

Využití prvků ETCS na lokálkách

Správa železnic uvádí, že jde o „lehčí“ verzi interoperabilního zařízení ERTMS s využitím prvků a principů ETCS L1 Limited Supervision (tyto principy znají například švýcarské, německé nebo polské dráhy). „Zařízení je kompatibilní s interoperabilními vozidly vybavenými mobilní částí ETCS, což je již v dnešní době nezbytná podmínka, protože se zároveň zařízení stává součástí koncepce stanovené ministerstvem dopravy vybudovat do roku 2040 na drtivé většině železniční sítě v ČR traťovou část systému ETCS,“ dodal Gavenda.

Na trati má vzniknout dálkově ovládané zjednodušené zabezpečovací zařízení. „Předpokládáme rovněž využití inovativních prvků pro kabelové trasy, které v budoucnu usnadní možnosti dalšího doplnění potřebné kabelizace pro budoucí technologie,“ dodal Gavenda. Správa železnic bude pro zabezpečovací zařízení preferovat možnost využití technologií pracujících na principu kontrolérů. „Základním sledovaným cílem zvýšení bezpečnosti je snížení pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí, kdy dojde k čelnímu střetu vlaků v prostorovém oddílu mezi dopravnami v důsledku chyby lidského činitele,“ dodal Gavenda. Právě lidská chyba byla s největší pravděpodobností příčinou loňské nehody u Perninku.

Úpravy stovek kilometrů tratí

O zabezpečení tratí řízených předpisem D3 se začalo mluvit právě po této události. Úsek z Nejdku do Potůčků prošel úpravou už loni. Nově je celý úsek vybaven počítači náprav a zabezpečovacím zařízením typu DTS (dispečerské traťové stavědlo). „Jízdu vlaků do mezistaničních oddílů budou povolovat krycí návěstidla. V případě nerespektování zakazující návěsti vyšle systém povel k zastavení vlaků v příslušném úseku. Celý úsek je ovládán z dispečerského pracoviště v Karlových Varech,“ uvedla Správa železnic v materiálu k této akci.

Správa železnic se kvůli nehodě rozhodla řadu tratí vybavit zabezpečovacím zařízením, které by eliminovalo lidskou chybu. Jako první začala úprava tratě z Havlíčkova Brodu do Humpolce. Loni v závěru roku představila Správa železnic seznam tratí, které projdou proměnou. Jde o tratě s předpisem D3, který spoléhá pouze na lidský faktor.

Plán počítá s investicemi ve výši 7,4 miliardy korun do regionálních tratí a jejich zabezpečení. Nejvíce tratí – o celkové délce 889 kilometrů – má přejít právě do řízení podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním. Jejich kompletní seznam je zde.

 

Tagy předpis D3 Regio Light Správa železnic Top trať 142 Karlovy Vary - Potůčky zabezpečení regionálních tratí zabezpečovací zařízení
115 komentářů