Správa železnic začíná s proměnou první lokálky na bezpečnější trať

Motorový vůz 841 Stadler RS1 v Humpolci. Foto: České dráhyMotorový vůz 841 Stadler RS1 v Humpolci. Foto: České dráhy

Trať bude nově dálkově řízena z Havlíčkova Brodu.

(aktualizováno 8:45) Trať mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem bude první regionální tratí, do které stát po loňské tragické nehodě v Perninku investuje peníze do jejího lepšího zabezpečení. Namísto stávajícího předpisu D3, kdy se v každé dopravně musí strojvedoucí hlásit dispečerovi, přejde Správa železnic na řízení podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním.

Dvacet pět kilometrů dlouhou trať upraví za 109 milionů korun společnost Starmon, která kapitálově patří pod AŽD Praha. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Správa železnic vybrala dodavatele velmi rychle: soutěž vypsala 11. ledna a už minulý týden měla uzavřenou smlouvu s vítězem. Konečná cena je o desetinu dražší, než byla odhadovaná. Nikdo jiný nabídku nepodal.

Starmon má v rámci zakázky připravit i projektovou dokumentaci. Na celé trati provede opravu stávající kabelizace, ve stanicích Lípa, Herálec a Humpolec bude provedena oprava návěstidel. Kromě toho v nich opraví zabezpečení výhybek a doplní elektromotorické přestavníky, dojde také k instalaci elektrického ohřevu výhybek. Bude provedena oprava detekčních prvků na zjištění přítomnosti železničního vozidla v uvedeném úseku trati. Trať bude řízena z Havlíčkova Brodu. „Z důvodu špatné slyšitelnosti bude provedena oprava sdělovacího zařízení v celém úseku, stávající zařízení bude nahrazeno novými moderními prvky,“ uvádí Správa železnic v zadávací dokumentaci. Podle ní by měla dokumentace stát zhruba pět milionů korun, nejdražší budou výkopové práce: celkem 34 milionů korun.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy mají být úpravy dokončeny do konce letošního prosince.  Správa železnic připravuje podobné  výběrové řízení také na část trati Studenec–Křižanov, konkrétně úsek Studenec – Velké Meziříčí.

7,4 miliard do zabezpečení lokálek

Po loňské srážce dvou vlaků u Perninku na trati řízené právě podle předpisu D3 došlo k obnovení ministerské komise řešící bezpečnost na železnici. Právě předpis D3, který spoléhá pouze na lidský faktor, je z pohledu bezpečnosti považován za problematický. Komise na konci listopadu představila plán na investice ve výši 7,4 miliardy korun do regionálních tratí a jejich zabezpečení. Nejvíce tratí – o celkové délce 889 kilometrů – má přejít právě do řízení podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním.

U těchto tratí se doplní zabezpečovací, případně i sdělovací zařízení ve zjednodušené formě umožňující dálkové ovládání. Nainstaluje se elektronické staniční a traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Přednostně se použije zabezpečení výhybek elektromotorickými přestavníky, povolena bude i instalace samovratných přestavníků výhybek. U hlavních návěstidel budou osazeny balízy ETCS, které zajistí zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí kolem návěstidla. Tato varianta umožní doplnit pro další zvýšení bezpečnosti systém ETCS úrovně 1 nebo 2 (Level 1, Level 2). Kompletní seznam tratí k úpravě je zde.

(aktualizováno 8:45 o další informace ze Správy železnic)

Tagy Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy předpis D1 předpis D3 Správa železnic Starmon Top trať 237 Havlíčkův Brod - Humpolec zabezpečovací zařízení
177 komentářů