Rozhovor: Uznávat jízdenky ČD nebudeme. Dopravu čeká zlepšení, říká hejtman

Bývalý šéf Českých drah Miroslav Kupec (vlevo) při podpisu smlouvy na provoz vlaků v Plzeňském kraji s hejtmanem Josefem Bernardem. Foto: České dráhyBývalý šéf Českých drah Miroslav Kupec (vlevo) při podpisu smlouvy na provoz vlaků v Plzeňském kraji s hejtmanem Josefem Bernardem. Foto: České dráhy

Plzeňský kraj je prvním v zemi, který se rozhodl, že nebude uznávat v části objednávaných vlaků tarif dopravce, ale bude

Plzeňský kraj je prvním v zemi, který se rozhodl, že nebude uznávat v části objednávaných vlaků tarif dopravce, ale bude požadovat prodej jízdenek pouze podle svého ceníku. V praxi to znamená konec nejen některých komerčních produktů Českých drah ve vlacích na území Plzeňského kraje, ale například i platnosti režijek. Text vyvolal velké ohlasy a proto jsme se rozhodli položit hejtmanovi Josefu Bernardovi (ČSSD) další otázky k fungování celého systému veřejné dopravy v Plzeňském kraji. 

U prvních linek přejdete na takzvané brutto smlouvy, kdy riziko tržeb nese plně kraj. Proč jste se pro ně rozhodli?

Nejzásadnějším důvodem bylo přilákat cestující do veřejné dopravy, a to zejména možností ovlivnění tarifu ze strany objednatele. Loni jsme zavedli krajské slevy, letos chystáme od dubna akční jízdné a tak dále.

Co změna přinese cestujícím v rámci kraje?

Nové vlaky a autobusy, klimatizovaná, částečně nízkopodlažní vozidla, příznivější tarif, přestupné jízdné. Takže jistě velmi výrazné zvýšení kvality služeb oproti současnosti.

Které výkony budou pod brutto smlouvami a od kdy tak budou všechny?

Výkony autobusového dopravce v celém kraji od června 2020, v železniční dopravě je první brutto smlouva na P2 (Beroun – Klatovy) od prosince 2021, o ostatních smlouvách na železnici budeme jednat a uvažovat o zavedení přechodného stavu a o případné změně. Připravované celky v motorové trakci Plzeňsko a Jihozápad (Pošumaví a Český les) budou již připraveny také pro brutto smlouvy.

Jedním z argumentů proti brutto smlouvám je fakt, že dopravce není motivován ke snaze o co nejvyšší tržby. Jakým způsobem zajistíte, aby se dopravce skutečně snažil?

Marketing celé veřejné dopravy si chce zajistit kraj sám, zejména prostřednictvím tarifu. Připravované a uzavírané smlouvy obsahují dostatek sankcí na to, aby dopravci byli povinni vybírat tržby. Je počítáno i s přepravní kontrolou a dalšími technologickými zařízeními (například v autobusech sčítací rámy), které minimalizují riziko nevybírání tržeb ze strany dopravce. U železniční dopravy, konkrétně pro linku P2, je požadován průvodčí v každé jednotce v rámci vlaku tak, aby nedocházelo k úniku tržeb.

Jakou kontrolu nad údaji o tržbách dopravců nyní máte? Jak se vykazuje to, když jede cestující například v rychlíku objednaném ministerstvem a na plzeňský tarif? Máte i podezření, že vám dopravci tržby zatajují?

V tuto chvíli má kraj nad tržbami přehled omezený, ale na druhé straně smlouvy jsou netto a tržby jsou rizikem dopravce. Pokud jde o přepravu cestujících ve spojích dálkové dopravy na doklad IDP, je s dopravcem uzavřena dohoda o vzájemném vyrovnání. V praxi došlo ke zjištění nesprávného odbavení cestujících (zejména v autobusech), které bylo řešeno s dopravcem a zajištěna náprava.

Jak bude řešeno v budoucnu to, že dopravce nebude přerozdělovat tržby mezi brutto a netto smlouvami?

Kraj uvažuje vlastní tarif, který bude zónový, a tudíž bude jasné přerozdělení tržeb mezi dopravce a mezi jednotlivé smlouvy.

Budete striktně trvat na tom, že na režijku nebude možné cestovat, případně že ČD budou muset zaplatit ušlou tržbu?

Smlouva na linku P2 nepřipouští tarif dopravce, ale obsahuje možnost po dohodě objednatele a dopravce připustit na základě další smlouvy tarif dopravce či jeho část za předpokladu kompenzace ušlých tržeb objednatele dopravcem.

Jak to bude s autobusy, kde dopravci také mívají možnost pro zaměstnance cestovat levněji či zdarma? Jak s tímto počítá smlouvy s Arrivou?

Smlouva se slevami pro zaměstnance nepočítá, je v kompetenci dopravce, zda bude svým zaměstnancům pořizovat benefity, například formou nákupu předplatného IDP.

Budou nějaké jízdenky ČD, které budete chtít uznávat?

Zatím to nepředpokládáme.

Bude možné kupovat jízdenky online, jako nyní přes Můj vlak na vlaky ČD?

Ano, předpokládáme, že taková možnost bude. Určitě to chceme.

Jak se bude řešit situace, kdy bude například trasa Plzeň – Klatovy částečně pod brutto smlouvou kraje a částečně pod netto smlouvou ministerstva dopravy?

O konkrétních okolnostech bude jednáno, zatím není rozhodnuto.

Máte představu, na jaké cenové úrovni v porovnání s TR10 bude Plzeňský tarif?

Na podobné úrovni.

Budete nabízet obdobu IN 25, IN 50?

Plzeňský kraj už dnes poskytuje nadstandardní slevy pro vybrané skupiny cestujících, pro pracující zavádí akční jízdné, o uvedených slevách zatím neuvažujeme.

Neunikají kraji tržby z jízdného omezením průvodčích?

Do budoucna nepředpokládáme omezování počtu průvodčích, naopak počítáme s jejich nárůstem

 

Tagy Josef Bernard Plzeňský kraj režijky Top TR10
263 komentářů