umbrellamobility
umbrellamobility
umbrellamobility
Infrastruktura Vodní doprava

Kontrola: Ředitelství vodních cest má chyby v malých zakázkách, dělilo právní služby

Labe v Děčíně. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Labe v Děčíně. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Kontrola Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zjistila na Ředitelství vodních cest řadu nesrovnalostí při zadávání zakázek malého rozsahu. Investor do vodních cest tak bude muset část peněz vracet, celková částka se ještě upřesňuje.

Jako problémové odhalila kontrola především zakázky na právní služby. Podle SFDI zadalo Ředitelství vodních cest stejné právní služby hned dvakrát. To je případ smlouvy s advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges na právní poradenství v otázkách správních řízení a řízení ve správním soudnictví týkajících se plánované výstavby plavebního stupně Přelouč.

Zakázku s totožným popisem plnění získala i advokátní kancelář Jiřího Stránského. „Podezření na dvojí zadání služeb s totožným předmětem plnění nepovažujeme za správně interpretované, neboť nikdy nedošlo k dvojímu provedení určitých právních úkonů,“ reagoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Podle něj paralelní smlouvy ke stupni Přelouč pouze právní činnost rozdělily do dvou skupin. Náročné úkony prováděli právníci s vyšší sazbou, ty jednodušší pak právní kancelář s nižší sazbou.

SFDI uznává, že nebylo prokázáno stejné plnění u dvou různých smluv, jeho hlavní výrok ale spočívá v tom, že zřejmě došlo k dělení zakázky na dvě menší tak, aby mohly být provedeny mimo režim zákona o veřejných zakázkách. V součtu obou zakázek by totiž muselo být vypsáno řádné nadlimitní zadávací řízení.

Kontroloři našli i další pochybení. Například u milionové zakázky na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností pro akci zvýšení ponorů na vltavské vodní cestě. Podle fondu dopravy ŘVC řádně nepřipravilo zadávací řízení a nebyla dodržena zásada transparentnosti. „ŘVC ČR připravilo zadávací řízení dle znalosti podkladů odpovídající okamžiku zadání, následným uskutečněním podrobnějších průzkumů se ukázala potřeba dílčí změny rozsahu plnění projektanta,“ reagoval investor.

V původním výsledku kontroly stálo i konstatování, že nebyly řádně doloženy výdaje na právní služby ve výši téměř 750 tisíc korun. ŘVC nakonec potřebné dokumenty našlo s tím, že hledání trvalo déle kvůli stěhování organizace z budovy Strojimport na Vinohradech do budovy ministerstva dopravy. SFDI po skončení kontroly dokumenty uznal a upustil od vymáhání těchto peněz.

Partneři


Czechtoll

pst
podcast