Železniční staveniště Blansko. U zastávky začala stavba podchodu

Vizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v Blansku

Kompletně hotovo má být do nového jízdního řádu.

V Blansku začala další stavební akce související s modernizací železničního koridoru mezi Českou Třebovou a Brnem. . U zastávky Blansko město začala výstavba nového podchodu. Zahájení stavby zdržely komplikace s výběrem zhotovitele. První soutěž přinesla mimořádně vysoké ceny v porovnání s odhadovanou cenou v projektu.

O zahájení prací informovala Správa železnic v tiskové zprávě. V registru smluv zatím kontrakt k zakázce chybí. Zakázku získala společnost FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby. Celkové investiční náklady jsou 183 milionů korun. Není ale jasné, zda jde o vysoutěženou cenu. Původní odhadovaná cena byla 102 milionů korun. Nabídky, které přišly do soutěže, ale byly o téměř polovinu vyšší. Správa železnic proto přistoupila k novému vypsání soutěže.

Díky podchodu a stavbě silničního mostu dojde ke zrušení přejezdu v Rožmitálově ulici. Tubus nového podchodu bude mít šířku 4 metry a výšku 2,6 metru. Jeho konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám, celková délka je navržena s ohledem na výhledovou polohu třetí koleje. Současně dojde k odstranění objektu čekárny. V blízkosti podchodu, pod jednou konstrukcí zastřešení, se vybudují toalety a nový technologický domek. Zrušením přejezdu se změní celé okolí železniční zastávky Blansko město. Součástí stavby je úprava přístupů na stávající nástupiště a jejich konců tak, aby byl na ně zajištěn bezbariérový přístup z komunikací pro pěší. Vlastní nástupiště nebudou touto stavbou dotčena.

Po většinu doby výstavby bude silniční provoz v blízkosti zastávky převeden do jednoho pruhu podél chodníku u nástupišť a bude obousměrný, zajištěný světelnou signalizací provázanou s přejezdovým zabezpečovacím zařízením z provizorního domku PZZ se stávajícími výstražníky přenesenými do nové polohy.

Modernizace na 140 km/h

V březnu by měla na území města Blanska začít další stavební akce, a to rekonstrukce železničního mostu přes mlýnský náhon nedaleko zastávky Dolní Lhota. Předmětem projektu je kromě přestavby dvoukolejného přemostění také směrová a výšková úprava kolejí v délce přibližně 250 metrů. Stávající ocelovou konstrukci z roku 1931 s dřevěnými mostnicemi nahradí nová nosná konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky a průběžným štěrkovým ložem.

Po dokončení stavby s celkovými náklady ve výši 45,5 milionu korun se rychlost moderních vlakových souprav zvýší až na 140 km/h; pojedou tedy stejně rychle jako v navazujících úsecích. Dokončení akce se plánuje v závěru letošního roku, kdy se na trať mezi Brnem a Českou Třebovou vrátí i vlaky, které v současnosti jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod.

Vizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuPláno nového přemostění v Blansku. Foto: Blansko. czVizualizace nového mostu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuČekající auta na přejezdu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuLetecký pohled na místo podchodu v Blansku. Foto: Blansko.cz
Tagy Blansko Brno - Adamov - Blansko Česká Třebová -Brno Firesta-Fišer
19 komentářů