Podchod v Blansku má Správu železnic vyjít o třetinu dráž, než plánovala. V první soutěži ceny vylétly o polovinu

Vizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v Blansku

Auta koridor překonají po nadjezdu, ten se již staví.

Už měsíc běží práce na velké opravě a proměně koridorové trati mezi Blanskem a Brnem. Jedna z plánovaných akcí ale stále nezačala. Plánované zrušení jednoho z přejezdů v Blansku a vybudování podchodu narazilo na příliš vysoké ceny v soutěži.

Správa železnic proto první pokus o vybrání dodavatele zrušila a vypsala novou soutěž, jak vyplývá z informací na profilu zadavatele. Odhadovaná cena je oproti původnímu tendru z loňského podzimu o třetinu vyšší. Jde o akci, která navazuje na budování nadjezdu na koridoru.

Do první soutěže podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy přišly tři nabídky, nejlevnější za 149 milionů korun. Odhadovaná cena byla podle profilu zadavatele 102 milionů korun.

„Byly podány tři nabídky, všechny ovšem předpokládanou cenu výrazně překročily. Nejnižší z nabídek činila více než 149 milionů Kč. Správa železnic tedy zadávací řízení zrušila. Analýza nabídkových cen ukázala, že k největšímu rozdílu mezi sborníkovými a nabídkovými cenami dochází u technologických objektů, které tento projekt ve velké míře obsahuje,“ řekl Gavenda. Kdo nabídky podal, není jasné: Správa železnic dosud na profilu nezveřejnila písemnou zprávu zadavatele.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila akci na budování podchodu loni v červnu s s celkovými investičními náklady 132 milionů korun, z toho na stavební část 106 milionů korun.

Stavba během roční výluky

Opakování tendru za vyšší cenu je podle Gavendy v souladu jak s interními předpisy Správy železnic a ministerstva dopravy, tak i se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nová odhadovaná cena podle něj zohledňuje aktuální tržní ceny zejména v oblasti technologií. „Na základě výsledků vyhlášeného tendru bude projednán další postup vůči plánovanému rozpočtu Správy železnic na rok 2022 se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, jak to ukládá platná resortní legislativa. V případě, že nedojde ke splnění podmínek, bude tendr zrušen,“ dodal.

Správa železnic rušení přejezdu číslo P6801 v Blansku naplánovala záměrně na období, kdy mezi Brnem a Blanskem nejezdí žádné vlaky. „Zahájení stavby se předpokládá na přelomu zimy a jara tak, aby byly práce do prosincové změny jízdního řádu hotové,“ dodal Gavenda. Součástí rušení přejezdu je vybudování podchodu a nové řešení pěších tras včetně bezbariérových přístupů na železniční nástupiště a řešení parkovacích ploch v rozsahu řešeného území

V Blansku již probíhá stavba nadjezdu, po kterém budou koridor překonávat auta. Zakázku za 264 milionů korun získal Metrostav DIZ, jde o akci Jihomoravského kraje a města. Skončí tak často i desítky minut dlouhé čekání na přejezdu.

Vizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového mostu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuVizualizace nového podchodu v Blansku. Foto: Městský úřad v BlanskuPláno nového přemostění v Blansku. Foto: Blansko. czLetecký pohled na místo podchodu v Blansku. Foto: Blansko.czZahájení stavby nového mostu v Blansku. Foto: Blansko.cz
Tagy Blansko rušení přejezdů seznam Správa železnic
22 komentářů