Dva roky rozkopaného koridoru přinesou minutové úspory jízdních dob i větší komfort a bezpečnost

Modernizace koridoru u Velimi. Foto: Správa železnicModernizace koridoru u Velimi. Foto: Správa železnic

Úpravy se z velké části týkají úseků, které prošly v 90. letech minulého století modernizací. Nedostatečnou.

Velká omezení na železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou a Brnem nepřinesou po svém konci zásadní zkrácení jízdních dob. Miliardové investice mají ale zajistit podle Správy železnic spolehlivější provoz a větší propustnost tratí.

Jsou to akce, které přinesou hlavně zvýšení kapacity tratí a jejich propustnost,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Několik minut zkrácení jízdních dob by měly přinést úpravy koridoru z Blanska do Brna. K dalšímu zrychlení by mělo dojít po roce 2023, kdy se začne modernizovat úsek Uhersko – Choceň na rychlost 200 km/h.

Správa železnic včera na tiskové konferenci představila hlavní změny v jízdním řádu, ke kterým dojde k 6. dubnu. „Omezení bude hodně a chápu, že ne všem se bude líbit. Rozhodli jsme se náročné výluky udělat během dvou až tří let, namísto rozdělení do více etap během deseti let,“ dodal Svoboda.

Podle Svobody je zásadní změnou při úpravách koridorových úseků vložení odboček, které přinesou možnosti lépe řešit mimořádné situace nebo při jednosměrném provozu. „Zvýší se komfort a bezpečnost provozu,“ dodal Svoboda.

Úpravy koridoru po modernizaci v 90. letech

Opravy se týkají z velké části úseků, které už prošly modernizací v 90. letech minulého století. „V době, kdy se tyto modernizace dělaly, nebylo mnoho peněz ani známy nové technologie. Už tehdy byla obava z razantních výluk, minimálně se šlo do rekonstrukcí železničního spodku. To jsou dnes velké problémy, které se objevují,“ řekl náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb.

Na hlavním koridoru z Prahy do České Třebové již běží větší akce v úseku Poříčany – Velim a modernizace pardubického uzlu. K nim nově přibude ještě modernizace tratě mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a zároveň budou probíhat opravné práce na mostu Kyjevská v Pardubicích a na výstavbě dálničního mostu D35 v Uhersku.

Výlukový jízdní řád bude platit do poloviny roku 2023. Od 1. září bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Adamov – Blansko, od poloviny prosince pak vlaky opustí trať mezi Brnem a Blanskem úplně.

Úsekem, kterého se modernizační práce dosud nedotkly, je mezi Brandýsem a Ústím na Orlicí. Úpravy přinesou nejprve výluku druhé traťové koleje. Zrekonstruuje se první traťová kolej, opraví trakční vedení a mosty a vloží výhybky v budoucí odbočce Bezpráví, kde skončí stejnojmenná zastávka. Po jejím zprovoznění na konci roku bude možné využít obě koleje mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi touto odbočkou a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci dalších výluk. Pak již nebude nutné omezovat provoz v celém úseku.

Další výrazná omezení provozu budou následovat i v roce 2022. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku.

Tři měsíce bez vlaků u Svitav

V létě příštího roku dojde po zastavení provozu mezi Brnem a Blanskem také k tříměsíčnímu zastavení provozu mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami, kde se bude sanovat násep.

Výlukový jízdní řád umožní výrazně zvětšit rozsah modernizačních prací v pardubickém železničním uzlu. Modernizace zde začala vloni v září, stavební práce jsou plánovány do konce roku 2023, během prvních měsíců následujícího roku budou probíhat úpravy zabezpečovacích zařízení. Na konci letošního května začne nepřetržitá půlroční výluka traťové koleje Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem. V jejím rámci budou souběžně probíhat práce na zdvoukolejnění trati Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Během této výluky se také opraví nástupiště č. 1 a 2 a výhybky ve směru na Přelouč. Podmínkou je ale získání stavebního povolení, to dosud Správa železnic nemá. Během půlročního přerušení provozu dojde k přesunu železničního mostu přes řeku Labe a modernizační práce ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem včetně vybudování nástupišť.

Více odboček i nová nástupiště

Od loňského roku probíhá rekonstrukce trati v úsecích Velim – Pečky a Pečky – Poříčany. V červenci a srpnu budou zřízeny nové odbočky Cerhenice a Tatce. Ty umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a díky nim se bude následně minimalizovat vliv mimořádností a výluk na pravidelnost dopravy. Ve stanici Velim se vybudují výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, které bude také celé zrenovované.

Ve stanici Poříčany budou provedeny dílčí stavební úpravy kolejiště a proběhne celková přestavba stanice ve stávající konfiguraci, která naváže na již realizované prodloužení podchodu i rekonstrukci nástupišť. V první polovině letošního roku probíhají stavební práce zejména ve stanici Poříčany, v červenci a srpnu se postupně zavede jednokolejný provoz mezi Poříčany a Pečkami a Pečkami a Velimí, během této doby se vybudují nové odbočky. V závěru roku proběhne výluka traťového úseku Sadská – Poříčany včetně zaústění trati do stanice Poříčany. Při dalších výlukách už bude možné využít nové odbočky, dopad na provoz vlaků tedy bude menší. Většina stavebních prací s vlivem na železniční dopravu skončí do konce roku 2023.

Část rychlíků přes Nymburk

Výluky přinesou velký dopad do jízdních řádů. Většina dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem pojede přes Havlíčkův Brod, což přinese prodloužení doby jízdy o 20–25 minut. Dálkové vlaky směr Praha – Olomouc pojedou v upravených časových polohách, ve kterých už je zohledněno zdržení kvůli výluce a nutnost kyvadlového řízení dopravy v jednokolejném úseku. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Detailněji jsme změny v dálkové dopravě popsali zde.

Regionální doprava bude podle postupu výlukových prací nahrazována autobusy. Po dobu půlroční výluky mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Pardubice-Rosice nad Labem budou nahrazeny autobusy všechny vlaky ve směru na Hradec Králové a Medlešice (změny v Pardubickém kraji jsou detailně popsány zde). Kvůli omezení provozu mezi Poříčany a Velimí budou některé dálkové vlaky vedeny odklonem přes Nymburk a Lysou nad Labem. Rychlíky v relaci Praha – Hradec Králové pojedou rovněž přes Lysou nad Labem.

Tagy Brno - Adamov - Blansko Modernizace žst. Pardubice omezení železniční dopravy Praha - Brno Rosice nad Labem - Stéblová Správa železnic Top trať 010 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí Velim - Poříčany výluka Bezpráví
112 komentářů