z prahy

Velká oprava koridoru mezi Brnem a Blanskem podražila o 861 milionů korun

Railjet u budovy Klamovy hutě u Blanska. Foto: České dráhyRailjet u budovy Klamovy hutě u Blanska. Foto: České dráhy

Cestující mezi Brnem a Blanskem čeká rok bez vlaků.

Správa železnic vybrala zhotovitele i druhé části kompletní opravy koridoru mezi Brnem a Blanskem. Vítězem soutěže pro úseku Adamov – Blansko se stala společnost AdaBla složená z firem OHL ŽS, Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a Tramo Rail.

Vysoutěžená cena je 2,62 miliardy korun bez DPH, o 449 milionů korun více, než byla odhadovaná cena. Podobné zdražení nastalo i u úseku Brno-Maloměřice – Adamov, kde došlo k navýšení ceny proti rozpočtu o 412 milionů korun.

Projekt bude spolufinancovaný z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky.

V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku v 6,7 kilometru dlouhém úseku, sanací projde ve vybraných úsecích železniční spodek. Dojde rovněž k rekonstrukci adamovské zastávky, kde vznikne nové oboustranné ostrovní nástupiště. Zkrátí se tak docházková vzdálenost cestujícím od Brna a současně to přispěje ke snadné organizaci případných výlukových opatření. Hrany nástupiště budou ve výšce 550 mm nad kolejí, délka bude 170 metrů. Bezbariérový přístup zajistí šikmý přístupový chodník.

U celkem pěti tunelů bude provedena sanace ostění pro zamezení průsaků vody. Práce budou zahrnovat také rekonstrukci devíti mostů a devíti propustků. V návaznosti na úpravy železničního svršku a spodku, stejně jako mostů a tunelů, se provede rekonstrukce trakčního vedení. Mimo tuto zakázku je ještě modernizace nádraží v Adamově.

Stavební práce začnou letos na podzim a skončí v roce 2023, rok úsekem nepojedou vůbec vlaky. Dálkové spoje pojedou přes Havlíčkův Brod, osobní vlaky nahradí autobusy. Návrh jízdních řádů je na stránkách objednatele Kordis JMK.

Tagy Adamov - Blansko Brno - Adamov - Blansko Firesta-Fišer ohl žs Správa železnic Tramo Rail
86 komentářů