dpp

Omezení pomalých jízd nebo větší zásah na TikToku. Stát změnil pravidla bonusů pro šéfa SŽ

Montážní vozík (MUV), Správa železnic, Horažďovice předměstí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMontážní vozík (MUV), Správa železnic, Horažďovice předměstí. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

KPI zahrnují i seznam staveb, k jejichž zahájení má dojít v roce 2024.

Ministerstvo dopravy zvýšilo důraz na provozní ukazatele, pokud jde o odměny generálního ředitele Správy železnic. Nově se mezi indikátory KPI (Key Performance Indicator – Klíčové ukazatele výkonnosti) objevila mimo jiné podmínka snížení počtu pomalých jízd. Nové podmínky pro odměny generálního ředitele pro rok 2024 schválila před Vánoci správní rada organizace.

„Nepřekročení maximální souhrnné délky pomalých jízd zavedených z důvodu technického stavu infrastruktury a rozhledových poměrů na železničních přejezdech k 30. 6. 2024 – max. 9 km, k 30. 9. 2024 – max. 6 km a k 31. 12. 2024 – max. 3 km,“ stojí v dokumentu, který má deník Zdopravy.cz k dispozici a který je na konci tohoto textu.

Provozní ukazatele se mezi KPI poprvé objevily po nástupu ministra Martina Kupky, schváleny byly v srpnu 2022 pro rok 2023. Skončila tak letitá praxe odměňování managementu podle utracených peněz a počtu připravených projektů, aniž by se zároveň bral ohled třeba na zpoždění, zastavení provozu kvůli poruchám nebo koordinaci výluk.

Za rok 2022 jsou také první (a zatím poslední) dostupné informace o platech klíčových úředníků a manažerů v rezortu dopravy. Přinesl je projekt Platyúředníků.cz, za kterým stojí Hlídač státu a Rekonstrukce státu.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda byl podle těchto údajů nejlépe placeným manažerem v rezortu, když vydělal celkem 7,063 milionu korun. Z toho 4,277 milionu korun činil plat a 2,825 milionu korun byl bonus. Bonus ještě nezohledňoval provozní ukazatele, které platí až pro rok 2023. Detailně jsme o nich psali zde.

Zajímavostí v KPI pro rok 2024 pak je vedle omezení pomalých jízd například zvýšení dosahu na čínské sociální síti TikTok.

Schválená pravidla pro odměny šéfa SŽ za rok 2024

USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,
č. 69/2023 ze dne 20. prosince 2023
ve věci stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vázaných na roční odměnu za rok 2024 členům vedení Správy železnic, státní organizace

Správní rada
schvaluje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) vázané na roční odměnu generálního ředitele Správy železnic, státní organizace (dále jen „ Správa železnic“), za rok 2024 takto:

1. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

a) Výše narušení provozování drážní dopravy zapříčiněné provozovatelem dráhy vyjma vlivu plánovaných výluk v souladu s § 4 vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb, musí být v roce 2024 o 5 % nižší ve srovnání s rokem 2023, a to z celkového počtu minut všech narušení při hladině spolehlivosti 5 minut.
Relevantním ukazatelem bude porovnání počtu minut zpoždění v roce 2024 vykázaných kódy narušení D, Z a S2, S3, S8, S9 dle platného Prohlášení o dráze s celkovým počtem minut narušení v roce 2023.

b) Zlepšení komunikace a informovanosti laické i odborné veřejnosti o výkonnosti a spolehlivosti železniční sítě. Relevantním ukazatelem bude zpřístupnění informací o výkonech sítě a stavu plnění jízdního řádu.

Termín: 31. 12. 2024; váha 5 %

2. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

a) Nezavedení dlouhodobého omezení rychlosti na koridorových tratích (zapracovaného v roce 2024 do Tabulek traťových poměrů, vyjma případů probíhající realizace investiční akce, odložené investiční akce nebo z důvodu cizího vlivu).

b) Snížení počtu hodin zastavení provozu z důvodu poruch trakčního vedení a jeho napájení nejméně o 10 % oproti roku 2023 se zohledněním externích příčin narušení provozování dráhy.

c) Nepřekročení maximální souhrnné délky pomalých jízd zavedených z důvodu technického stavu infrastruktury a rozhledových poměrů na železničních přejezdech k 30. 6. 2024 – max. 9 km, k 30. 9. 2024 – max. 6 km a k 31. 12. 2024 – max. 3 km.

Termín: 31. 12. 2024; váha 10 %

3. Oblast investiční: *Příprava vysokorychlostních tratí (VRT)

a) Naplnění stanovených milníků přípravy projektů výstavby VRT.

b) Zpracování Studie proveditelnosti PPP VRT Morava.

Termín: 31. 12. 2024; váha 12 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle Zákona o zdávání
veřejných zakázek (ZZVZ). V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

4. Oblast investiční: *Příprava projektů konvenční sítě

Naplnění stanovených milníků přípravy projektů staveb konvenční sítě.

Termín: 31. 12. 2024; váha 12 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě,
že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho
splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

5. Oblast investiční: *Stavby uvedené do provozu v roce 2024 (v rozpočtu SFDI označeno jako akce R-D – Doplatky probíhajících akcí)

Uvést do provozu stavby:
a) ETCS Praha – Kolín
b) Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
c) Rekonstrukce ŽST Vsetín
d) GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
e) Modernizace železničního uzlu Pardubice
f) Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa
g) ETCS Praha-Uhříněves – Praha hl. n. (mimo)
h) ETCS+DOZ Votice – České Budějovice
i) Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov

Termín: 31. 12. 2024; váha 12 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

6. Oblast investiční: *Správa železnic během roku 2024 vyčerpá celkové rozpočtované finanční prostředky podle schváleného rozpočtu po 1. rozpočtovém opatření a změnovém řízení (v rozpočtu SFDI označeno jako akce R – Akce v realizaci) v celkovém objemu nejméně 95 %

a) Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) vč. naplnění dat
a integrace s digitálními technickými mapami veřejné správy (DTMVS)
b) ETCS Pardubice (mimo) – Hradec Králové (mimo)
c) ETCS Milovice – Praha hl. n. (mimo)
d) Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
e) Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
f) Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)
g) Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)
h) Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled
i) Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole
j) ETCS Brno-Horní Heršpice – Zastávka u Brna
k) Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)
l) Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed
(mimo)

Termín: 31. 12. 2024; váha 12 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

7. Oblast investiční: *Stavby, u kterých dojde v roce 2024 k předání staveniště (v rozpočtu SFDI označeno jako akce R24 – Akce nově zahajované v roce 2024)

a) Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
b) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část. – 1. etapa
c) Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov
d) ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt.
e) Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze
f) Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové
g) Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
h) Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
i) Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice
j) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část
k) Modernizace ŽST Jihlava město
l) Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) – odbočka BrnoČernovice
m) Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo) – 1. etapa
n) Rozšíření CDP Přerov – nová budova

Termín: 31. 12. 2024; váha 12 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

8. Oblast investiční: **Čerpání narozpočtovaných evropských zdrojů

Správa železnic během roku 2024 vyčerpá narozpočtované celkové evropské zdroje podle schváleného rozpočtu pro rok 2024.

Termín: 31. 12. 2024; váha 7 %
** Výše čerpání prostředků CEF bude upravena na začátku roku 2024 dle limitů jednotlivých projektů
v EUR.

9. Oblast investiční: *Vypsání soutěže na záměry projektu konverze tratí na 25 kV/50 Hz

a) v úseku Grygov – Hoštejn
b) v úseku Český Těšín (mimo) – Mosty u Jablunkova státní hranice

Termín: 31. 12. 2024; váha 5 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

10. Oblast investiční: *Prosté elektrizace v rozsahu předložení záměrů projektu na CK MD

a) Kladno – Kralupy n. V.
b) Havlíčkův Brod – Hlinsko v Č.
c) Zdice – Písek
d) Klatovy – Železná Ruda
e) Rudoltice v Č. – Lanškroun

Termín: 31. 12. 2024; váha 5 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě, že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

11. Oblast investiční: *ETCS

a) Vypsání soutěže na zhotovitele na vybavení tratí ETCS vybraných staveb:
1. ETCS Choceň – Litomyšl: předložení záměru projektu na CK MD do 29. 2. 2024 + vyhlášení veřejné zakázky na D+B do 3 měsíců po schválení na CK MD
2. ETCS Třebovice v Čechách – Moravská Třebová: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 5. 2024 + vyhlášení veřejné zakázky na D+B do 3 měsíců po schválení na CK MD
3. ETCS Ejpovice – Radnice: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 5. 2024 + vyhlášení veřejné zakázky na D+B do 3 měsíců po schválení na CK MD
4. ETCS L1 LS Beroun – Nižbor: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 3. 2024 + vyhlášení veřejné zakázky na D+B do 3 měsíců po schválení na CK MD

b) Zahájení projektové nebo předprojektové přípravy vybavení tratí ETCS těchto akcí:
1. ETCS Brno – Žďár nad Sázavou: vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení dokumentace stavby ve fázi 2/DUSP/DUSL do 30. 9. 2024
2. ETCS Ústí nad Labem – Cheb: předložení záměru projektu na CK MD do 30. 9. 2024
3. ETCS Hradec Králové – Jaroměř: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 12. 2024
4. ETCS Liberec – Hrádek nad Nisou: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 12. 2024
5. ETCS Tachov – Planá u Mariánských Lázní: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 12. 2024
6. ETCS Rokycany – Nezvěstice: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 12. 2024
7. ETCS Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem: předložení záměru projektu na CK MD do 31. 12. 2024

Termín: 31. 12. 2024; váha 5 %
* Splnitelnost kritérií u stavební přípravy, zahajování a realizace staveb/akcí je obecně podmíněna
předpokladem dodržení lhůt správních řízení (zejména DESÚ a OOŽP) a lhůt dle ZZVZ. V případě,
že tento předpoklad dodržen nebude, může správní rada u příslušného KPI konstatovat jeho splnění i bez dosažení požadovaného výstupu.

12. Oblast komunikace: Zlepšení komunikace a informovanosti laické i odborné veřejnosti o klíčových tématech a stavu železniční sítě
a) Navýšení dosahů na Instagramu o 5 % oproti roku 2023
b) Navýšení dosahu na TikToku o 10 % oproti roku 2023

Termín: 31. 12. 2024; váha 3 %

Tagy KPI Ministerstvo dopravy odměny Správa železnic
105 komentářů