V Jaroměři končí s mírným zpožděním dlouhá výluka trati na Trutnov

Modernizace železniční stanice Jaroměř, stav v červenci 2019. Foto: Jan SůraModernizace železniční stanice Jaroměř, stav v červenci 2019. Foto: Jan Sůra

Správa železniční dopravní cesty od zítřka obnoví provoz mezi Jaroměří a Českou Skalicí. S týdenním zpožděním tak skončí pět měsíců

Správa železniční dopravní cesty od zítřka obnoví provoz mezi Jaroměří a Českou Skalicí. S týdenním zpožděním tak skončí pět měsíců trvající omezení kvůli přestavbě stanice Jaroměř a okolních úseků. Do ostatních směrů byl již provoz obnoven o víkendu.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše došlo v úseku Česká Skalice – Jaroměř k rozšíření předmětu díla o elektronické zabezpečení vlečky Rychnovek a AGRO a traťového zabezpečovacího zařízení. „Značně to zvýší propustnost tohoto traťového úseku při obsluze vlečky a umožní dálkové ovládání staničního zabezpečovacího zařízení,“ řekl Illiaš.

Podle něj tyto změny měly dopad i na úpravy celkem jedenácti přejezdů včetně nutnosti jejich komplexního přezkoušení a to i vazbami na navazující zabezpečovací zařízení.

„Tento problém byl zjištěn až při zásahu do stávajícího zabezpečovacího zařízení citovaných přejezdů. Toto je dáno skutečností, že  přejezdy jsou již více jak 20 let v provozu a doznaly v průběhu provozu částečných místních úprav, které bude nutno individuálně přizpůsobit novému traťovému zařízení,“ vysvětlil Illiaš. I proto nepředpokládá SŽDC, že by dodavatele nějak sankcionovala za zpoždění.

Modernizace stanice měla proběhnout už loni, když SŽDC vysoutěžila celou zakázku. Stavba ale nabrala zpoždění kvůli archeologickému průzkumu. Zakázku na modernizaci získalo sdružení JARO vedené stavební společností Subterra patřící do skupiny Metrostav. Druhou firmou ve sdružení je slovenská společnost Eltra.
Z odhadované ceny 804,5 milionu Kč bez DPH klesla v soutěži cena na 511,6 milionu korun. Do soutěže se přihlásilo celkem jedenáct firem či sdružení, nejdražší z nich nabídlo 583 milionů korun. Vysoutěžená cena je oproti odhadované o 36,5 % nižší.

Stanice Jaroměř prošla kompletní přestavbou, která má zvýšit rychlost průjezdu vlaků, komfort cestujících i bezpečnost. Dojde k instalaci nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty. Ve stanici vzniknou nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem od výpravní budovy. Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště mají zajistit výtahy.

Tagy Jaroměř Správa železniční dopravní cesty SŽDC
24 komentářů