Tři metry za hodinu. U Čelákovic vysouvají nový železniční most přes Labe

Vysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnic

Nový most bude připraven na proplutí vyšších lodí. Rychlost na trati se zvýší až na 140 km/h.

Modernizace trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem pokročila do další fáze. Sdružení firem Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic začalo tento týden s výměnou mostu, který převádí železniční trať přes Labe.

Kvůli nové mostní konstrukci došlo už loni v závěru roku k posunutí původního mostu o několik metrů. Nejprve se vysouvá první část nové mostní konstrukce s délkou 103 metrů.  Most je vysouván ve vodorovné poloze postupnou metodou s rychlostí výsunu zhruba tři metry za hodinu.

„Po vysunutí první části konstrukce do koncové polohy se na montážní základnu začne navážet druhá část mostu s celkovou délkou 57 metrů, která se nejprve svaří. Samotné vysouvání začne v polovině letních prázdnin,“ upřesnil Ondřej Göpfert, náměstek ředitele Stavební správy západ.

Nový most kromě rychlejšího průjezdu umožní i proplouvat vyšším lodím na Labi: podjezdná výška bude 5,25 metru, dosud je 4,7 metru. Stavebně přitom bude připraven na výhledový zdvih se zajištěním podplavné výšky sedmi metrů. Bude tak sdílet osud železničního mostu v Kolíně, který je na tom už několik let stejně. Labe má být podle plánů splavné pro velké (i kontejnerové) lodě až do Pardubic, nedaří se ale prosadit zdymadlo u Přelouče.

Dokončení v lednu příštího roku

Most bude uveden do zkušebního provozu 15. září, kdy by zároveň mělo dojít ke zprovoznění 1. koleje v úseku Káraný – Čelákovice. Současně dojde k vyloučení druhé koleje tohoto úseku, na které se začne pracovat. Rekonstrukce zahrne železniční svršek, spodek, mosty a podchod.

Podle Správy železnic se chystá v září i střídání prací na zastávce Čelákovice-Jiřina, která je také součástí stavby. Zatímco nyní se stavbaři soustředí na rekonstrukci 1. nástupiště a příslušného přístřešku, na podzim se zaměří na 2. nástupiště. Nově budou obě nástupiště ve výšce 550 mm. Vybudují se nové rozšířené přístřešky a všechny prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky by měla vzniknout také nová cyklověž.

Hlavním cílem modernizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h spolu s vyšší kapacitou dráhy. Stavební práce započaly v polovině roku 2019. V první fázi se týkaly úseku Lysá nad Labem – Káraný, kde došlo k vybudování nové odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou, díky tomu se se trať zkapacitnila. V úseku se také kompletně zrekonstruovalo kolejiště, mosty a propustky. Celá stavba by měla skončit v lednu roku 2022, původně se mluvilo o podzimu letošního roku. Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 1,82 miliardy bez DPH, projekt spolufinancuje Evropská unie.

Stavba má vlastní webové stránky s rozsáhlou fotodokumentací.

Vysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Pramen: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnicVysouvání nového železničního mostu přes Labe u Čelákovic. Foto: Správa železnic
Tagy Elektrizace železnic Eurovia CS GJW Praha Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) Správa železnic Top Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín
15 komentářů