Dvanáct dnů bez vlaků. Modernizace koridoru lužními lesy na Slovensko pokročila, vlaky budou muset přes Hodonín

Práce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: Skanska

Všechny vlaky pojedou přes Hodonín a Holíč.

Cestující v mezinárodních vlacích mezi Českem a Slovenskem přes hraniční přechod Lanžhot/Kúty musí počítat v říjnu s velkým omezením. Na téměř dva týdny se přeshraniční úsek uzavře kvůli napojování trati na nový most přes řeku Moravu. Vlaky budou muset jezdit přes Hodonín a Holíč.

Oba správci železniční infrastruktury na obou stranách řeky Moravy se již shodli na termínu nepřetržité výluky: od 13. do 25. října. „Osobní doprava mezi Českem a Slovenskem nebude vedena přes Lanžhot, místo toho budou vlaky jezdit odklonem přes Hodonín a Holíč. Cestující by proto měli počítat s tím, že se cesta zhruba o 40 až 50 minut prodlouží,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Práce na slovenské straně nabraly zpoždění, nyní ale již míří ke svému závěru. Most přes Moravu je už vysunutý a nyní na něm slovenští stavbaři pokračují s navazujícími pracemi. V termínu nepřetržité výluky dojde na české straně ke zrušení provizorní  kolejové spojky nazvané S-Propoj. Ta byla vybudována letos na jaře kvůli zpoždění v modernizaci trati na slovenské části. Kdyby nevznikla, na české straně by se ztratila celá stavební sezóna.

„Po březnovém vytvoření takzvaného S-Propoje spojujícího druhou kolej s první jsme začali naplno práce v první koleji, která je už z větší části hotová. Práce na čtyřech mostech, které na stavbě máme, se právě dokončují, stejně jako práce na kamenné ochraně náspu proti povětrnostním vlivům a vysoké vodě. Pokračujeme na železničním svršku a připravujeme se na podzimní etapu stavby,“ popsal projektový manažer Skanska Ondřej Zedník.

Nové mosty reagují na zaplavování lužních lesů

Všechny čtyři původní mosty na české straně jsou pryč a nahrazeny novými. Nové mosty jsou projektovány a postaveny s ohledem na častější řízené zaplavování okolních lužních lesů. Tyto lesy lemující řečiště Dyje a Moravy představují svou rozlohou přes 3 500 hektarů nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě.

Hlavní stavební práce na 1. koleji budou dokončeny během září. Následně vybuduje sdružení Skanska a Elektrizace železnic trakční vedení. „Během výluky zruší česká i slovenská stavba své S-Propoje a přes nově vysunutý most přes řeku Moravu, který realizuje slovenská strana, propojí novou 2. kolej z Česka do 2. koleje na Slovensku. To umožní dokončit 1. kolej v celé délce. Do konce roku pak budou hotovy hlavní práce na obou kolejích, mostech i trakčním vedení,“ nastínil Ondřej Zedník.

Projekt by měl být kompletně dokončen příští rok. Termín úplného dokončení se však pravděpodobně z důvodu velkého zpoždění sousední stavby posune.

Práce na české straně začaly loni v únoru, za 595,7 milionu korun bez DPH je provádí společnosti Skanska a Elektrizace železnic Praha. Optimalizace traťového úseku přinese rychlejší a bezpečnější provoz. Dojde ke zvýšení rychlosti z původních 120 na 160 km/h, zlepší se bezpečnost a plynulost provozu a sníží hlučnost a vibrace. Modernizace úseku zahrnuje i zvýšení polohy kolejí nad terénem o 0,75 m, jednak kvůli napojení na nový hraniční most přes Moravu s vyšší polohou, jednak kvůli ochraně před pravidelnými záplavami v okolních lužních lesích.

Práce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: SkanskaPráce na modernizaci úseku Lanžhot - st. hranice, stav léto 2023. Foto: Skanska
Tagy Elektrizace železnic Lanžhot - st. hranice Lanžhot / Kúty Skanska Správa železnic
60 komentářů