LOT 3a leaderboard

Trať z Berouna do Hýskova čeká desetitýdenní oprava, při které zmizí dvě budovy

Opravené nádraží v Hýskově. Foto: Správa železnicOpravené nádraží v Hýskově. Foto: Správa železnic

Podle Správy železnic jsou bývalý strážní domek a závorářské stanoviště nepřevoditelné.

Cestující a dopravce čeká na železniční trati z Berouna do Rakovníka od 4. září do 19. listopadu výluka kvůli komplexní opravě v úseku Beroun Závodí – Hýskov. Správa železnic do této opravy  zakomponovala i demolici dvou drážních objektů.

Zadávací řízení na opravu trati ještě běží, minulý týden měly firmy termín na podání nabídek. V rámci prací bude probíhat komplexní oprava trati: výměna kolejnic, výměna pražců, oprava přejezdů, úprava geometrické polohy koleje, úpravy odvodnění a okolního terénu.

Podle zadávací dokumentace zmizí z trati i bývalé závorářské pracoviště a někdejší strážní domek. Dosud Správa železnic demolice objektů prováděla většinou samostatně. „Cílem je provádět všechny práce na traťovém úseku uceleně s minimalizací omezení provozu, proto v rámci komplexní opravy dojde i k odstranění dvou dlouhodobě nevyužívaných objektů,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Strážní domek na trati Beroun - Rakovník k demolici. Foto: Správa železnicZávorářské stanoviště na trati Beroun - Rakovník určené k demolici. Foto. Správa železnic

Bývalé závorářské stanoviště podle ní neplní několik desetiletí dopravní funkci a zhoršuje rozhledové poměry na přejezdu. Někdejší strážní domek není obýván sedm let a je podle Správy železnic v kolizi s připravovanou elektrizací tratě Beroun Závodí – Praha. „Proto nelze uvažovat o jeho alternativním využití či opravě ani prodeji, došlo by k znehodnocení uceleného pozemku liniové stavby dráhy na příměstské trati. Oba objekty jsou z výše popsaných důvodů nepřevoditelné. Souhlas s odstraněním byl kladně projednán se všemi zúčastněnými stranami,“ dodala.

Tagy Beroun-Závodí - Hýskov demolice drážních budov Správa železnic trať 174 Beroun - Rakovník
43 komentářů