Tramvajová trať na pravém břehu Vltavy se prodlouží do Komořan. Stavět se má za čtyři roky

Tramvajová trať Braník - Modřany. Autor: Czech Wikipedia user Packa – Vlastní dílo, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2157750Tramvajová trať Braník - Modřany. Autor: Czech Wikipedia user Packa – Vlastní dílo, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2157750

Trať má podle pražských radních měřit 2,5 kilometru, bude na ní pět zastávek. Vyjde na 700 milionů korun.

Pražští radní schválili přípravu nové tramvajové trati na jihu metropole. Půjde o prodloužení spojení podél Vltavy ze zastávky Nádraží Modřany do Komořan. Stavba trati by se měla podle radních uskutečnit v letech 2027 až 2029.

Praha zadala zpracování zadání plánované proměny Komořanské ulice Institutu plánování a rozvoje (IPR) už v roce 2020. Vypracování projektové dokumentace včetně EIA a následného pravomocného společného povolení dostal na starost dopravní podnik (DPP).

Studie byla podle radních nutná kvůli prolínání zájmů města a soukromého investora. V prostoru zaniklého průmyslového areálu Cukrovar Modřany totiž vzniká nová zástavba společnosti Skanska. Do zahájení stavby se tak musí vyřešit i majetkoprávní příprava. V souvislosti s ní koupila Praha loni od Českých drah zaniklé nádraží Modřany, pozemky chce vyměnit právě se Skanskou.

Projekt je také úzce spjatý s plánovaným dopravním propojením městské části Praha 12 s Pražským okruhem.

Dokument: Automatické metro, změny v parkování, silniční i tramvajový okruh. Co chystá vedení Prahy v dopravě

Dopravní podnik nyní musí upřesnit prostorové a technické řešení budoucí tramvajové trati v koridoru Komořanské ulice včetně jejího napojení na stávající tramvajovou trať do Modřan.

Podle schváleného rozhodnutí je cílem nové tramvajové trati zrychlení městské hromadné dopravy a zlepšení životního prostředí nahrazením autobusů tramvajemi. Trať má měřit 2,5 kilometru a bude na ní pět zastávek. Odhadované náklady vybudování jsou 670 milionů korun, na dalších 30 milionů vyjde projekt.

Tramvajová trať povede od stávajících zastávek Nádraží Modřany podél Komořanské ulice směrem na jih, v boční poloze západně od samotné komunikace, až k ulici U Soutoku, kterou překříží.
Následně bude trať pokračovat po mostě přes Cholupický potok a následně po tělese nevyužívané železniční vlečky, která je vedená mezi ulicemi Nad Teplárnou a U Skladu, dále pak U Klubu
a U Vlečky.

Na začátku tohoto koridoru se trať stočí směrem na východ, překříží Komořanskou ulici a bude dál pokračovat až do průmyslového areálu, který je situován severně od ulice Do Koutů, a je
určen k revitalizaci a k výstavbě bytových domů. Zde bude tramvajová trať ukončena smyčkou v koordinaci s plánovanou bytovou výstavbou.

Praha koupila od Českých drah nádraží Modřany. Zchátralý areál chce vyměnit se Skanskou

Na trati DPP plánuje vznik zastávek s pracovními názvy Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany. Většina trasy povede mimo komunikace.

„Území Prahy 12 je dopravně velmi zatížené a MHD je zajišťována výhradně autobusy, které jsou bohužel ve špičkách blokovány automobily kvůli přeplněné Komořanské ulici. Navíc se tam chystá nová výstavba, zejména bytů, takže potom by nabídka MHD vůbec nestihla pokrývat poptávku,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib po jednání rady.

V oblasti Komořan jsou dvě velké rozvojové oblasti na místě původních průmyslových areálů. V bývalém cukrovaru Modřany nová bytová výstavba už vzniká, v lokalitě výrobních závodů
Modřanská potrubní severně od ulice Do Koutů se na základě Územní studie Komořany nyní připravuje.

Podle technického ředitele DPP Jana Šurovského se o této tramvajové trati uvažovalo už v osmdesátých letech, kdy se v Komořanech plánovala výstavba velkého sídliště. „K tomu nikdy nedošlo, proto se ani tramvajová trať nezrealizovala. Její záměr se stal ale opět aktuální v návaznosti na ukončení průmyslové výroby v Komořanech, revitalizaci brownfieldů a jejich využití pro výstavbu bytů,“ říká Šurovský.

Tramvajový boom

V minulém roce Praha dokončila hned tři prodloužení tramvajových tratí. Na severozápadě šlo o spojení na sídliště Dědina, na jihozápadě o prodloužení do Slivence, na jihu pak o trať na Libuš.

Už dříve vedení města schválilo vypracování projektu na tramvajové trati z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli. Projekt vyjde na 50 milionů korun a odhad nákladů na výstavbu je nyní 1,7 miliardy korun.

Dále vznikne projekt trati z Podbaby přes Troju do Bohnic, jejíž součástí má být nový most a tunel. Cena by podle odhadů mohla být asi 6,5 miliardy korun. Tato trať je nyní městem preferována oproti projektu lanovky, která nedostala kladný posudek EIA.

Tagy Komořanská Komořany Modřany nové tramvaje pro Prahu prodloužení tramvaje do Komořan
100 komentářů