dpp

Pražský tramvajový boom pokračuje, začal pravidelný provoz na nové trati Sídliště Modřany – Libuš

Nová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš. Foto: Petr Hejna / DPPNová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš. Foto: Petr Hejna / DPP

Ještě letos se otevřou další dvě tramvajové trati.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes ráno zahájil provoz na nové tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš. Dalších 1,7 kilometru trati se stavělo rok a dva měsíce, stavba vyšla 304,17 milionu korun, většinu zaplatí evropská dotace. Tramvajová síť v Praze se otevřením rozrostla na bezmála 146 kilometrů. Do Libuše jezdí každý druhý spoj páteřní linky č. 17. Trať postavilo sdružení Strabag a OHLA ŽS.

Nová dvoukolejná tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš je prodloužením trati ze stávajícího obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a následně Novodvorskou ulicí do zastávky Libuš, kde je ukončena dočasnou úvratí. Smyčka Sídliště Modřany byla k tomuto účelu připravena již v roce 1995 při její výstavbě.

V ulici Generála Šišky je trať se třemi páry zastávek vedena na samostatném tramvajovém tělese jižně od komunikace, tj. odděleně od automobilové dopravy. V tomto úseku se jedná typově o tramvajovou trať na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, pouze v místech přejezdů a přechodů nebo v prostorech zastávek je použit dlážděný nebo asfaltový zpevněný kryt. Podélný sklon trati je nejvíce 46,73 ‰, a to hned na začátku ve stoupání ze smyčky Sídliště Modřany k zastávce Hasičská stanice Modřany.

První zastávkou ve směru do Libuše je Hasičská stanice Modřany (původně v projektové dokumentaci pracovně nazývaná Modřanský vodojem), která je umístěna naproti stejnojmenné hasičské stanice. Následující zastávkou je Observatoř Libuš, která je situována naproti příjezdové komunikaci k areálu Českého hydrometeorologického ústavu. Třetí zastávka Sídliště Libuš je umístěna mezi ulicemi Generála Šišky a Brunelovou, zhruba naproti Papírníkově ulici a zhruba sto metrů před křižovatkou ulic Generála Šišky, Meteorologické a Novodvorské.

Společné odbavení tramvají a autobusů

Zatímco samotná komunikace v ulici Generála Šišky se výstavbou tramvajové trati až do těchto míst nemění, prostor u zastávky Sídliště Libuš doznal výraznějších změn. Nástupiště nové zastávky ve směru do centra je vybudováno tak, aby sloužilo pro společné odbavení tramvajových i autobusových spojů. U zastávky Sídliště Libuš DPP vybudoval také novou měnírnu Libuš, která slouží pro napájení nové tramvajové trati.

Následuje křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická, která byla přestavěna z původní okružní na novou světelně řízenou. Tramvajová trať, která tvoří čtvrté rameno křižovatky, zde vjíždí do osy Novodvorské ulice a pokračuje zatravněným svrškem do prostoru zastávek autobusů. Ty se ještě v pátek nazývaly Pavlíkova, ode dneška Libuš. V tomto místě je zřízena koncová, stejnojmenná tramvajová zastávka Libuš, která bude současně sloužit jako prozatímní obratiště.

Na něj v nejbližších letech naváže další prodloužení tramvajové trati do přestupního uzlu Nové Dvory, k budoucí stejnojmenné stanici metra D, kde bude trať ukončena blokovou smyčkou. Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z roku 2020 DPP od února 2021 projekčně připravuje prodloužení tramvajové trati na Nové Dvory.

Prodloužením tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš přivádí Praha kapacitní kolejovou veřejnou dopravu do oblastí, které se v uplynulých letech významně rozvíjely, ale doposud byly obsluhovány pouze autobusovými spoji. V návaznosti na metro D je zde plánována další výstavba bytových domů. Po zprovoznění Dvoreckého mostu se vytvoří přímé spojení na Prahu 5. Zakončení úvratí je dočasné kvůli chystanému prodloužení na Nové Dvory.

Už na podzim se má otevřít nová trať Holyně – Slivenec a Divoká Šárka – Dědina.

Z historie tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš

V oblasti Lhotky, Libuše, Kamýku a Modřan vyrostla od 70. let 20. století poměrně rozsáhlá sídlištní zástavba, dopravně obsluhovaná převážně autobusovými spoji vedenými ke stanici metra C – Kačerov. Po výstavbě Barrandovského mostu a metra B v roce 1985 přibylo pro Lhotku a Modřany také autobusové spojení ke Smíchovskému nádraží.

Tramvajovou trať spojující Nádraží Braník s Modřany plánovaly tehdejší Elektrické podniky již od roku 1936. Počítalo se s ní i po skončení 2. světové války, nicméně její realizace se pořád odsouvala. Znovu se o ní začalo mluvit v souvislosti se zahájením výstavby nového sídliště v Modřanech v roce 1977. V roce 1978 dokonce úřady vydaly pro trať územní rozhodnutí s plánovaným dokončením a zprovozněním v roce 1983. Nakonec se začala stavět v polovině 80. let 20. století, intenzivně pak od roku 1992, zprovozněna byla 26. května 1995.

Tato stavba jednoznačně ukázala, že pro cestující je přímá tramvajová linka až do centra města lukrativní a intenzivně využívanou nabídkou. Již při výstavbě trati do Modřan se uvažovalo o jejím následném prodloužení o cca 1,5 kilometru do Libuše k obsluze bytových domů nacházejících se u jižního konce Novodvorské ulice, čímž by se vytvořila alternativní směrová nabídka MHD. Tato stavba, jejíž dokončení bylo původně plánováno na rok 1996, byla nakonec na více než čtvrtstoletí odložena.

Důvodem odkladu byly investiční priority Prahy a záměr koordinovat výstavbu této trati s novou trasou metra D. Díky provoznímu úspěchu tramvají v Modřanech a podnětům ze strany městské části Praha-Libuš byl v roce 2015 obnoven záměr výstavby prodloužení tramvajové trati do Libuše v předstihu před výstavbou metra D. Kladné stanovisko zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí stavba získala v únoru 2017. Pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě DPP obdržel v červenci 2017, zhruba o tři a půl roku na to i pravomocné stavební povolení. Dva měsíce poté v dubnu 2021 DPP vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, se kterým uzavřel smlouvu v prosinci 2021 a 1. dubna 2022 zahájil samotnou výstavbu trati.

Statistiky ze stavby nové tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš

Délka trati: 1 750 metů

Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 43 betonových a 18 ocelových

Délka instalovaného trolejového vedení: 4 100 metrů

Použité kolejnice: celkem 314,2 tuny

Počet instalovaných pražců: 4 962 kusů

Množství použitých štěrkodrtí: celkem 20 887 tun

Celkový objem zemních prací: 40 000 tun

Sadové úpravy: vysazeno 85 stromů a 26 392 keřů

Trvalé změny PID v souvislosti se zprovozněním nové tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš

Od soboty 27. května 2023 od ranního výjezdu, tj. od cca 4:30, bude zahájen pravidelný provoz na nově vybudované tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš. Do zastávky Libuš bude v denním provozu včetně víkendů celodenně prodloužena polovina spojů tramvajové linky č. 17. V této souvislosti dochází s platností od soboty 27. května 2023 k trvalým změnám ve vedení vybraných autobusových linek v jižní části Prahy, jak je připravil Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID).

Na novém úseku tramvajové trati jsou v obou směrech zřízeny zastávky Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Všechny zastávky jsou plně bezbariérové, vybaveny novými typy přístřešků a informačními panely zobrazujícími odjezdy nejbližších spojů MHD v dané zastávce včetně zpoždění.

Změny názvů autobusových zastávek

Pavlíkova – nový název Libuš

Libuš – nový název Stará Libuš

Na Drahách – nový název Zbraslav

Změny tras autobusových linek

Dva ranní spoje linky č. 122 pouze ve směru do centra jsou vedeny v prodloužené trase Křeslice – Dolnokřeslická – Újezd u Průhonic – Opatov.

Část spojů linky č. 139 je v provozu v prodloužené trase Želivského – Komořany – Nádraží Zbraslav – Sídliště Zbraslav (přibližně do poloviny července je z důvodu uzavírky Žabovřeské ulice pro směr Sídliště Zbraslav zrušena zastávka Žabovřeská a zřízena zastávka U Včely v ulici Elišky Přemyslovny).

Linka č. 154 je vedena v trase Strašnická – Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice – Háje – Modrá škola – Mikulova – Opatov – Šeberov – Hrnčířský hřbitov – Kunratice – Stará Libuš – Sídliště Libuš (v úseku Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov – Koleje Jižní Město nahrazena novou linkou číslo 126).

V denním provozu je zavedena nová linka č. 126 v trase Koleje Jižní Město – Chodov – Brechtova – Háje – Křeslice – Nové Pitkovice – Nádraží Uhříněves.

Linka 165 je zrušena (nahrazena tramvajovou linkou č. 17 a autobusovými linkami 139, 154 a 246).

Linka č. 197 je vedena v trase Smíchovské nádraží – Nové dvory – Sídliště Písnice – Chodov – Roztyly (v úseku Chodov – Benkova – Donovalská – Brechtova – Háje nahrazena novou linkou číslo 126).

Linka č. 213 je zkrácena do trasy Želivského – Opatov – Háje – Jižní Město (v úseku Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice – Nádraží Uhříněves nahrazena novou linkou číslo 126).

Linka č. 246 je prodloužena do trasy Zličín – Stodůlky – Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Nádraží Zbraslav – Komořany – Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany.

Linka č. 247 je vedena v trase Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Žabovřesky – Zbraslav.

Zdroj: Tisková zpráva DPP

Nová tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš. Foto: Petr Hejna / DPPTramvaje ve zkušebním provozu v Libuši. Foto: Ondřej Kubát / DPPMěřící vůz  na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPMěřící vůz  na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPMěřící vůz na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPMěřící vůz  na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPMěřící vůz na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPMěřící vůz "pomeranč" na trati do Libuše. Foto: Daniel Šabík / DPPNová tramvajová trať Modřany - Libuš (duben 2023). Pramen: ROPIDNová tramvajová trať Modřany - Libuš (duben 2023). Pramen: ROPIDNová tramvajová trať Modřany - Libuš (duben 2023). Pramen: ROPIDStavba tramvajové trati Sídliště Modřany - Libuš (březen 2023). Autor: DPP/Daniel ŠabíkNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše (stavba říjen 2022). Foto: Ondřej Kubát / DPPNová tramvajová trať do Libuše. Foto: DPPTramvajová trať Modřany - Libuš. Pramen: DPP/dokumentace EIATramvajová trať Modřany - Libuš, vizualizace. Autor: Metroprojekt

 

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Sídliště Modřany - Libuš tramvajová trať Modřany - Libuš
39 komentářů