Studie na rychlovlaky nabrala zpoždění, ministerstvo k ní má výhrady, dopravcům i kraji se líbí

Vizualizace trasy vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany. Foto: YouTubeVizualizace trasy vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany. Foto: YouTube

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)  vystaví pokutu sdružení Cedop a Egis Rail za zpoždění s plněním zakázky na studii proveditelnosti

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)  vystaví pokutu sdružení Cedop a Egis Rail za zpoždění s plněním zakázky na studii proveditelnosti na rychlovlaky mezi Prahou a Drážďany.

Přípravu pokuty potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. „Dosud jsme neakceptovali třetí dílčí plnění. Toto bylo odevzdáno v souladu se Smlouvu o dílo tj. do  17. 10. 2017, avšak v rámci kontroly předaného plnění bylo zjištěno, že odevzdání vykazuje vady a nedostatky, na které byl zhotovitel upozorněn a vyzván k jejich odstranění, které doposud neproběhlo,“ řekla Šubová. Sankce bude podle smlouvy, mělo by jít řádově o desítky tisíc korun.

Zakázku na studii proveditelnosti získalo sdružení Cedop a Egis Rail. Ředitel Cedopu Tomáš Záruba nechtěl obsah studie komentovat s tím, že je teprve na začátku. „K určitému zpoždění dílčího odevzdání studie skutečně došlo. Snažíme se najít optimální řešení pro všechny druhy vlaků a zvyšovat přínosy staveb v celé studované oblasti, nejen na konkrétní zadané trati, a to nás na počátku bohužel zdrželo. Ke zpoždění výsledného odevzdání celé studie by to však vést nemělo,“ řekl pouze Záruba.

Studie proveditelnosti na rychlé spojení do Drážďan je unikátem na české železnici nejen proto, že jde o první materiál pro vysokorychlostní železnici. Jde o první velký kontrakt, který získalo sdružení Cedopu a francouzského Egis Rail, který se podílel na stavbě francouzských rychlotratí. A také první velká zakázka, která vedla k prolomení monopolu několika mála projekčních firem na české železnici.

Veřejným tajemství jsou i značně vyhrocené vztahy mezi Cedopem a těmito projekčními skupinami a některými státními úředníky. Na nedávné tiskové konferenci ČKAIT se například do Cedopu a Egisu opřel Luděk Sosna, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy, který na úřad přišel ze společnosti Sudop Praha. Ta v Česku ovládá většinu projekčních zakázek na železnici. „Jsou to spíše vize, než něco reálného. Není to ve stavu, že bychom to mohli připomínkovat. Osobně jsem čekal větší zapojení zahraničních partnerů,“ řekl Sosna, který už část výstupů ze studie viděl.

Ne všichni ale mají takový názor. Například Ústecký kraj, kterého se trať zásadně dotýká, je s návrhy spokojen. Podle mluvčí Lucie Dosedělové splňují podklady jejich očekávání. Široká veřejnost dosud nemohla návrhy ze studie vidět.

Přínosný je podle našeho názoru nový návrh řešení vyústění tunelu pod Českým středohořím až za řekou Labe, konkrétně tak, že ještě stanice vlaků VRT bude řešena jako podzemní stanice umístěná pod stanicí ostatní železniční dopravy v prostoru pod bývalým vozovým depem v Ústí nad Labem. Tím je docíleno segregace, jejímž důsledkem bude větší provozní spolehlivost a neovlivňování vlaků VRT a ostatních mezi sebou. Také se tím dosáhne prodloužení úseku, kdy vlak VRT může jet vyšší rychlostí, než kdyby se vynořil na Střekově a pomalu se přibližoval do centrálního nádraží,“ dodala Dosedělová. „Pozitivně hodnotíme i řešení spojek „Labský kříž“ u Litoměřic, které umožní vedení různých kombinací tras vlaků, jakož i navržené řešení na odbočné větvi do Loun a Mostu, které podstatně zkrátí jízdní dobu Praha – Most a přiblíží západní část našeho kraje,“ uvedla Dosedělová.

První výstup vidělo i sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad.cz.  Podle Petra Šimrala ze Žesnadu nákladní dopravce příjemně překvapilo, že autoři pojali práci s velikým rozmachem a opravdu se snaží pojmout maximum přepravních vztahů v jim k řešení vymezené oblasti.

Pochvaluje si nejvíce přesunutí pohraniční přechodové stanice z Ústí nad Labem západ do nové stanice Encovany, která navazuje na tunel Litoměřice – Ústí nad Labem. „Toto výrazně zkracuje trasu nákladních vlaků, řeší sklonově náročný výjezd ze železniční stanice Ústí nad Labem, přináší úsporu času a doufám, že i vyřešení problému hluku z rostoucí nákladní dopravy v prostoru stísněného labského údolí,“ řekl Šimral. Líbí se mu i vyvedení dopravy z Prahy jednou vysokorychlostní tratí a druhou kombinovanou pro osobní a nákladní vlaky do prostoru kolem železniční stanice Dřísy a dále spojky Dřísy – Neratovice – odbočka Zlosyň, kde naváže na trať Praha – Most. „Touto tratí jde s výraznou úsporou vzdálenosti a tak i času a přímých nákladů obsloužit nejenom celé industrializované Mostecko, ale i Chomutovsko, Sokolovskou pánev a přechody do SRN Cheb a Vojtanov. Hlavně přechod Cheb bude po elektrizaci tratí Cheb – SRN velmi důležitý,“ dodal Šimral.

Tagy Cedop Egis Rail Praha - Drážďany SŽDC vysokorychlostní železnice
21 komentářů