Stanice Plzeň-Koterov končí pro osobní dopravu, od pátku ji nahradí Plzeň-Slovany

Stanice Plzeň-Koterov. Foto: Aleš PetrovskýStanice Plzeň-Koterov. Foto: Aleš Petrovský

Nová zastávka rozšíří možnosti přestupu na MHD.

Modernizace plzeňského uzlu v úseku Lobzy – Koterov pokročí příští týden do další fáze. Správa železnic (SŽ) v pondělí definitivně uzavře pro osobní dopravu stanici Plzeň-Koterov a v pátek otevře novou zastávku Plzeň-Slovany. Od pondělí do čtvrtka kvůli tomu po trati nepojedou žádné vlaky.

Výstavba nové zastávky na Slovanech je součástí další etapy modernizace plzeňského uzlu, která v úseku Lobzy – Koterov běží od listopadu 2020. Příští pátek začnou vlaky využívat zrekonstruovanou 2. traťovou kolej mezi hlavním a koterovským nádražím, a to včetně nového nástupiště poblíž Lobezské ulice. Tím se rozšíří cestujícím možnosti přestupu na MHD.

Posledním spojem, který obslouží před zahájením výluky stanici Plzeň-Koterov, bude v pondělí 11. dubna v 7:42 hodin osobní vlak 8906 z Nepomuka do Plzně-Jižního Předměstí. V budoucnu bude sloužit pouze nákladní dopravě, proto dělníci začnou prakticky okamžitě s demontáží nástupišť. Výpravčí budou v Koterově sloužit do odpoledních hodin 14. dubna, ještě během Velikonoc přejde stanice na dálkové řízení z pracoviště na plzeňském hlavním nádraží.

Zatím jedna nástupní hrana

Prvním spojem, který zde zastaví, bude osobní vlak na trase Horažďovice předměstí – Plzeň-Jižní Předměstí s příjezdem na Slovany ve 4:44 hodin. Cestujícím bude dispozici zatím jen jedna nástupní hrana, druhé nástupiště se začne využívat až po dokončení rekonstrukce 1. traťové koleje na jaře příštího roku.

Modernizace úseku probíhá za provozu. Prvním viditelným výsledkem jsou nové koleje a výhybky v jižní části stanice s přípravou na částečné zdvoukolejnění trati směrem ke Starému Plzenci, zprovozněné loni v srpnu. Současně s otevřením nové zastávky na Slovanech bude v Koterově definitivně opuštěno původní kolejiště včetně 1. traťové koleje do Plzně. Provoz bude převeden na část nově vybudovaných staničních kolejí, u kterých již nebudou nástupiště, a 2. traťovou kolej ve směru do Plzně s novou zastávkou.

V dalších měsících bude pokračovat výstavba zbylé části kolejiště v Plzni-Koterově a 1. traťové koleje do Plzně s předpokládaným dokončením v červnu příštího roku. Na zastávce Plzeň-Slovany přibude ještě jedno nástupiště, lávka přes koleje a výtah pro bezbariérový přístup. Stanici Plzeň-Koterov budou tvořit dvě hlavní a dvě předjízdné koleje, které umožní potřebné křižování, předjíždění nebo krátkodobé odstavení vlaků.

Mapa modernizace Lobzy -Koterov. Foto: SŽ

Mapa modernizace Lobzy -Koterov. Foto: SŽ

Součástí stavby je i zárodek silničního tunelu

Zakázku získalo sdružení firem Metrostav a Chládek & Tintěra z Litoměřic. Smluvní cena je 2,199 miliardy korun; Správa železnic při vypisování tendru stanovila maximální přípustnou hranici na 2,21 miliardy. Samotná Správa železnic z celkové částky investuje 1,28 miliardy korun, 870 milionů zaplatí Ředitelství silnic a dálnic. Součástí stavby je totiž i zárodek tunelu pro budoucí křížení trati a silnice I/20, aby se při další stavbě nemusel znovu omezovat provoz vlaků. Město pak zaplatí 50 milionů za novou lávku pro pěší v ose ulice K Dráze.

Přestavba a modernizace uzlu Plzeň probíhá od roku 2011 a už spolkla přes sedm miliard korun. Celkový účet za modernizaci plzeňského uzlu přesáhne deset miliard korun. V roce 2021 skončila stavba přesmyku domažlické trati, loni začala velká rekonstrukce výpravní budovy. Až na rok 2024 je naplánována poslední velká akce, seřaďovací nádraží Doubravka.

Historie stanice Plzeň-Koterov (zdroj: Správa železnic)

Vlaky začaly jezdit přes Koterov 1. září 1868, kdy byla zprovozněna železniční trať České Budějovice – Plzeň, která byla součástí tehdejší Dráhy císaře Františka Josefa z Vídně do Chebu. Pro cestující zde byla 20. února 1898 otevřena nejprve zastávka, která se nacházela poblíž ulice Na Lipce vedle bývalého přejezdu a dnešní lávky pro pěší. Místem procházela jedna traťová kolej, ze které odbočovala vlečka do plzeňské plynárny a pivovaru Světovar.

Hospodářská konjunktura na konci 30. let 20. století s nárůstem nákladní železniční dopravy vyvolala myšlenku vybudovat na polích mezi železniční tratí a řekou Úslavou velké seřaďovací nádraží, výhodně napojené na všechny tratě vedoucí z plzeňského uzlu. Až na přelomu 40. a 50. let 20. století vznikla v Koterově, od roku 1942 součásti Plzně, nová železniční stanice. Původní plány byly realizovány jen částečně.

Dokončené nádraží zahrnovalo tři tranzitní koleje a 11 kolejí pro seřaďování nákladních vlaků. Součástí byla výpravní budova na konci Velenické ulice a dvě věžová stavědla. Cestujícím nadále sloužila zastávka u koterovského přejezdu. V letech 1962–1968 byla trať Plzeň – České Budějovice elektrifikována. Změnou jízdního řádu, platnou od 23. května 1982, byla zrušena zastávka u koterovského přejezdu. Náhradou začaly osobní vlaky zastavovat přímo ve stanici, kde byla proti výpravní budově vybudována dvě nová nástupiště.

Plány na tramvaj padly

V 90. letech začala klesat intenzita nákladní dopravy na železnici a využití koterovského seřaďovacího nádraží se snižovalo. Proto bylo rozhodnuto od září 1995 soustředit sestavu nákladních vlaků opět na seřaďovacím nádraží v Doubravce. V září 1998 byly rekonstruovány výhybky ve směru na plzeňské hlavní nádraží a ve stanici přibylo třetí bezbariérově přístupné nástupiště.

Po roce 2005 začala projektová příprava modernizace plzeňského železničního uzlu, která měla zahrnout i stanici Plzeň-Koterov. Ve spolupráci s městem Plzní se hledala cesta, jak zlepšit přestupy cestujících mezi vlaky a MHD. Vznikla studie na prodloužení tramvaje od Světovaru přímo před koterovské nádraží, uvažovalo se i o zavedení vlakotramvají přejíždějících mezi tramvajovou a železniční sítí. Nakonec bylo rozhodnuto přenést zastavování osobních vlaků z Plzně-Koterova opět na zastávku, nikoliv do původních míst, ale na opačnou stranu směrem ke křižovatce Sušické, Lobezské a Částkovy ulice pod novým názvem Plzeň-Slovany.

Tagy Plzeň Plzeň-Koterov Plzeň-Slovany Správa železnic trať Lobzy - Koterov Uzel Plzeň 5.stavba – Lobzy – Koterov
25 komentářů