Modernizace tratě z Plzně na jihovýchod: Dvě koleje, přeložky, rušení přejezdů a 160 km/h

Současná trať z Plzně na Nepomuk už kapacitně nestačí, na jednokolejce se zde tísní příměstská doprava s dálkovou.

Správa železnic učinila další krok v přípravě velké modernizace přetížené železniční „výpadovky“ z Plzně směrem na Nepomuk a Horažďovice předměstí. Projekt za odhadovaných deset miliard poslala do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA). Modernizace tratě má probíhat v letech 2023 až 2026.

A bude velkorysá. Modernizace naváže v Koterově na 5. stavbu uzlu Plzeň a její zásadní součástí bude především zdvoukolejnění zhruba třicetikilometrového úseku Plzeň – Nepomuk. Na 20 kilometrech z Nepomuku do stanice Horažďovice předměstí už dvě koleje jsou, ale i tento úsek projde přestavbou.

Na trati se totiž má jezdit až 160 km/h (dnes 100 km/h), což si vyžádá směrové úpravy a přeložky. Rozsáhlá přeložka je navržena v úseku Horažďovice předměstí – Nepomuk v lokalitě stávající zastávky Velký Bor. Trať se zde posune až o 100 metrů a v nové stopě povede v délce 1,2 kilometru. Zastávka Velký Bor bude zrušena a nahrazena novou zastávkou Horažďovická Lhota. Nejrozsáhlejší přeložka ve zdvoukolejněném úseku se nachází mezi Blovicemi a Zdemyslicemi, kde bude více než kilometr tratě přesunut o 30 metrů.

Trať Plzeň-Koterov - Horažďovice předměstí. Pramen: Správa železnic

Trať Plzeň-Koterov – Horažďovice předměstí. Pramen: Správa železnic

Na 55 kilometrů dlouhém úseku se dnes nachází 27 úrovňových přejezdů, z nichž 12 chce Správa železnic zrušit. „V navrhovaném stavu je 12 přejezdů zrušeno a zbývající jsou stavebně upraveny a nově zabezpečeny,“ píše se v dokumentaci.

Kromě modernizace samotné tratě řeší projekt i rekonstrukci železničních stanic a zastávek. Nástupiště budou nově bezbariérová výšky 55 cm nad kolejí, délka nástupišť bude standardně 120 metrů s možností prodloužení na 150 metrů. Nástupiště v Nepomuku bude mít délku 200 metrů, protože zde staví rychlíky. Parametry tratě umožní provoz nákladních vlaků o délce 740 metrů.

Trať z Koterova do Nepomuku je nejvytíženějším úsekem tratě Plzeň – České Budějovice. Trať už kapacitně nestačí, na jednokolejce se zde tísní příměstská doprava s dálkovou.

Tagy EIA seznam Správa železnice trať Plzeň - Horažďovice předměstí
77 komentářů