Správa železnic zbourala nádražní budovu v Bynově, zájem o ni měli nájemníci

Budova v Bynově před demolicí. Foto: FB / Děčínské fórumBudova v Bynově před demolicí. Foto: FB / Děčínské fórum

Demolice vyšla na více než tři miliony korun, kupce nemovitosti Správa železnic ani nehledala.

Utratit přes tři miliony korun za demolici nebo ještě vydělat na prodeji nemovitosti? Správa železnic se v případě již bývalé nádražní budovy v Děčíně – Bynově na takzvané Kozí dráze do Telnice a dál do Oldřichova rozhodla pro první verzi. Budovu přitom ani nenabídla k prodeji.  Na případ upozornilo sdružení Záhada lokálek.

Zakázku na demolici získala loni v listopadu za 3,31 milionu korun společnost Strabag Rail. K zakázce se dostala díky dříve uzavřené rámcové smlouvě na demolice budov pro Správu železnic.

„O odstranění objektu v havarijním stavu bylo rozhodnuto na základě statického posudku, dle kterého hrozilo zřícení nosných konstrukcí objektu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Náklady na opravu by podle ní převýšily cenu demolice.

Statický posudek je z března 2020, k demolici došlo až v závěru roku 2021. Už na podzim 2020 byli nájemníci vystěhováni. „Havarijní stav primárně ohrožoval nájemníky objektu. Po vyklizení byla budova zabezpečena a poté probíhalo odpojení objektu od sítě ČEZ a vodovodu SČVAK od přípojky vody. Následovalo objednání demolice,“ dodala Pistoriusová.

Podle Správy železnic nereálná nabídka

Správa železnic dům nikomu nenabídla, rovnou se rozhodla pro demolici. „Vzhledem k rizikovosti objektu a v kontextu časové náročnosti přípravy a realizace prodeje v souladu s postupy stanovenými legislativou bylo zvoleno odstranění stavby. Zabezpečení neobsazených objektů generuje další náklady,“ vysvětlila Pistoriusová.

O budovu však měli zájem její nájemníci. O odkup žádali již před 12 lety, nechali si zpracovat i geometrický plán. Později žádali znovu po výpovědi z nájmu. Správa železnic ve svém vyjádření nejprve tvrdila, že zájemce o budovu nebyl žádný. „Potvrzuji, že přibližně v letech, jak uvádíte, byl prodej řešen, nebyl však realizován mimo jiné z důvodů na straně žadatele. Další žádost o odprodej, o které se rovněž zmiňujete, pak nebylo možno, s ohledem na platební morálku žadatele, považovat za reálnou. Správa železnic umožnila užívání nemovitosti, jak nejdéle to bylo možné, když zohledňovala okolnosti hodné zvláštního zřetele (nepříznivá životní situace), byť mohla postupovat i jinak. V rámci jednání Správa železnic zjišťovala reálné zájemce o odprodej budovy, reálný zájem jsme však nezaznamenali,“ uvedla Pistoriusová.

Bynovské nádraží po demolici. Foto: Andy Primusová / Záhada lokálekBudova v Bynově před demolicí. Foto: Andy Primusová / Záhada lokálekBudova v Bynově před demolicí. Foto: Andy Primusová / Záhada lokálek
Tagy Děčín - Oldřichov u Duchcova Děčín-Bynov demolice nádražních budov Kozí dráha Správa železnic
96 komentářů