Snadnější cesta k bonusu. Správní rada zmírnila podmínky vedení Správy železnic k jeho vyplacení

Generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda MBA. Foto: Správa železnicGenerální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda MBA. Foto: Správa železnic

Správní rada ani letos nemotivuje Správu železnic k větší spokojenosti zákazníků či efektivnějšímu stavění. Hlavní je utrácení.

Správní rada Správy železnic, kterou čeká v příštích týdnech výměna některých členů, stihla ještě ve svém stávajícím složení změnit podmínky, za kterých vedení infrastrukturního správce dosáhne na bonusy.

Vyplývá to z dubnového usnesení, které získal deník Zdopravy.cz na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jde konkrétně o bod týkající se zahájení investiční přípravy nádraží. Původně jich bylo potřeba ke splnění 15, nově stačí jen deset.

Předseda správní rady Pavel Hrubeš uvedl, že nejde o ulehčení jednoho cíle, ale reflexi aktuální rozpočtové situace a priorit vlády ČR. “Správní rada upravila stanovený cíl s ohledem na alokované finanční prostředky pro Správu železnic, kdy deklarovanou prioritou je modernizace a údržba železniční infrastruktury. Cíle KPI musí být stanoveny dosažitelně především v souvislosti s rozpočtem Správy železnic,“ uvedl Hrubeš. Na dotaz, čí nápad zmírnění podmínek byl, Hrubeš neodpověděl.

Ani letos není nejvyšší vedení takzvaných klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) motivována k zásadnějším úsporám či spokojenosti zákazníků. Jedinou podmínkou řešící větší efektivitu organizace je snížení počtu zaměstnanců na generálním ředitelství o desetinu. Ještě loni muselo vedení Správy železnic splnit jedenáct ukazatelů, letos stačí pro bonus šest.

Klíčové ukazatele výkonnosti vázané na odměnu generálního ředitele SŽ

1. Oblast ekonomická: Provozní výsledek hospodaření. Splnění plánovaného provozního výsledku včetně zajištění využití všech zdrojů minimálně ve výši 98 % schválaného rozpočtu SFDI. Váha: 20 %.

2. Oblast investiční: Budovy osobních nádraží. Zahájení přípravy 15 investičních staveb nádražních budov osobních nádraží (změněno na 10). Váha: 15 %.

3. Oblast investiční: Příprava výstavba VRT. Zahájení dvou nových veřejných zakázek na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí úseku VRT. Váha: 20 %.
4. Oblast organizační: Změna zpracování rozkazů pro zpravování vlaků. Zahájení přípravy změny zpracování rozkazů pro zpravování vlaků včetně pilotního ověřovacího provozu. Váha: 15 %.

5. Oblast organizační: Restrukturalizace a racionalizace činností, zvyšování efektivity práce. Snížení počtu zaměstnanců Generálního ředitelství nejméně o 10 %. Váha: 15 %.

6. Oblast komunikace: Zvýšení komunikace a podvědomí veřejnosti o stavbách v průběhu přípravy a realizace významných staveb. Realizace alespoň jedné prezentace významných staveb v každém kraji v ČR a pořízení mobilního prezentačního kontejneru včetně materiálového a personálního zajištění akcí.

Tagy KPI Správa železnic
50 komentářů