Přehledně: Odměny hlavně za čerpání. Za co má letos dostat bonus šéf Správy železnic

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Autor: Správa železnicGenerální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Autor: Správa železnic

Správní rada dala největší váhu při stanovení odměny tomu, jak vyčerpá Správa železnic rozpočet a zda začne soutěžit další přípravu vysokorychlostních tratí.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda není správní radou zásadně motivován k tomu, aby se na české železnici stavělo co nejekonomičtěji a ne zbytečnosti. Velkou váhu má naopak to, zda se organizaci s rozpočtem 53 miliard korun podaří přidělené peníze utratit.

Vyplývá to z takzvaných klíčových ukazatelů výkonnosti, které Svobodovi na letošní rok schválila správní rada státní organizace. Jde o celkem jedenáct ukazatelů s různou váhou. Redakce deníku Zdopravy.cz přehled získala z usnesení přijatých správní radou na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. O jak velkou odměnu má jít, usnesení nemluví. Podle schváleného klíče mají být stanoveny odměny i dalším členům vedení Správy železnic.

V seznamu jedenácti kritérií mají největší váhu dva ukazatele, každý po patnácti procentech. Vyčerpání nejméně 98 % rozpočtu přiděleného SFDI a zahájení soutěží na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro dvě vysokorychlostní tratě. Kritéria nemluví o podmínce dokončení těchto soutěží, v loňském roce například vlastní chybou Správa železnic loni takto zrušila první tendr na přípravu tratě z Běchovic do Poříčan.

Výrazné posílení rozpočtu SŽ se projevuje na cenách, které firmy u železničních staveb nabízejí. Běžně vysoutěžená cena přesahuje deset až dvacet procent projektové ceny, zatímco u silničních staveb jdou opačným směrem – pod odhady projektantů. Několik soutěží už musela Správa železnic kvůli vysokým nabízeným cenám zrušit.

Prakticky jediným ukazatelem, který by mohl motivovat k úsporám, je zavedení typových řešení, například pro zábradlí nebo zastřešení nástupišť. V hodnocení mají váhu ale jen 5 %.

Klíčové ukazatele výkonnosti pro odměnu generálního ředitele Správy železnic

1. Oblast ekonomická: Splnění plánovaného provozního výsledku hospodaření
váha 10 %

2. Oblast provozní: zřízení specializovaného pracoviště ETCS pro CDP pro potřeby ovládání RBC ETCS. Fyzické zprovoznění nového obslužného pracoviště ETCS (například pro pomalé jízdy včetně integrace ovládacích a indikačních prvků JOP a MMI RBC, termín do 30. června 2021.
Váha 10 %

3. Oblast provozní: zřízení dispečerského pracoviště Postrkové služby Správy železnic pro traťový úsek Brno-Maloměřice – Kutná Hora. Zajištění provozních činností v oblasti dispečerského řízení souvisejících se zahájením projektu Postrková služba. Termíny – 1. 4. zřízení, 30. 9. rutinní činnost, 30.  11. vyhodnocení.
Váha 5 %.

4. Oblast investiční: Pokračovat v přípravě výstavby VRT (vysokorychlostní tratě) realizací výběrových řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
a) Zahájit výběrové řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro dva úseky RS1/2 Praha – Brno – Břeclav
b) Zahájit výběrové řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro jeden úsek RS4 Praha – Drážďany (konkrétně VRT Praha-Balabenka – Lovosice)
váha: 15 %

5. Oblast investiční: Zahájení přípravy dvaceti investičních staveb rekonstrukcí osobních nádraží. Informace o počtu zahájení / zveřejnění výběrových řízení na rekonstrukci nádraží.
Váha 10 %

6. Oblast investiční: dokončení realizace zvýšení bezpečnosti (modernizace, rekonstrukce PZZ) u 120 přejezdových zařízení.
Váha: 10 %

7. Oblast ekonomická: zajištění využití všech zdrojů celkem minimálně ve výši 98 % z upraveného rozpočtu SFDI.
Váha 15 %

8. Oblast investiční: Zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby:
Kladno – Kladno-Ostrovec
Praha-Bubny – Praha-Výstaviště
váha 10 %

9. Oblast organizační: návrh typových řešení opakujících se stavebních prvků v oblasti přípravy staveb ve vztahu ke zefektivní projekčních prací a následné údržby majetku. Zpracování a digitalizace nejméně sedmi vzorových listů do formy knihoven objektů včetně jejich popisu a konstrukčních detailů. Jedná se například o zábradlí, madla, zastřešení nástupišť, přístřešky, výtahy atd.
Váha: 5 %

10. Oblast vývoj výzkum/ inovace
Zpracování dokumentace pro rozvoj Smart station – chytré malé a střední železniční stanice. Zpracování studie pro smart technologie (například informační kiosky, úschovní a výdejní boxy, automatické odemykání, zamykání, zabezpečení, propojení s městy).
váha 5 %

11. Oblast provozní: zpracování dokumentace popisující využitelnost budov osobních nádraží z pohledu komerčního využití. Zpracování studie řešící vícekriteriální model pro zatřídění nádražních budov do kategorií dle rozsahu komerčního potenciálu včetně zajištění spolupráce pro individuální posouzení konkrétních lokalit.
Váha: 5 %

Tagy KPI Správa železnic Top
111 komentářů