Infrastruktura Lidé Rozhovory Železnice Zprávy

Rozhovor: Chci vrátit na nádraží hodiny, říká šéf Správy železnic Svoboda

Švýcarské nádražní hodiny, ilustrační foto. Pramen: SBB
Švýcarské nádražní hodiny, ilustrační foto. Pramen: SBB
Budou nádraží vyrábět elektřinu, dostanou v nich byty výpravčí a vrátí se velké hodiny?

Správa železnic se od roku 2016 stará o nádražní budovy. Jaká je jejich budoucnost, jak budou vypadat, budou vyrábět elektřinu, dostanou v nich byty výpravčí a vrátí se na železnici velké ručičkové hodiny? A nezchátrají budovy opět za pár let? Deník Zdopravy.cz přináší velký „nádražní“ rozhovor s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. „Ubude zábradlí a přibude moderních technologických prvků. Zábradlí plní bezpečnostní funkci, ale chápu, že je vnímáno i negativně,“ říká mimo jiné Svoboda.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Autor: Správa železnic
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Autor: Správa železnic

Začněme největším nádražím, kterým je pražské hlavní. Na první pohled je zřejmé, že tam provoz kvůli covidu výrazně ochladl, jak se tam pro vás vyvíjí byznys? Nehrnou se vám od obchodníků výpovědi či žádosti o snížení nájmů?

V současné době skutečně situace není ideální. K žádným úpravám nájemného, kromě národního programu COVID – Nájemné, nepřistupujeme. Každý prostor byl řádně vysoutěžen a my jedeme pořád ve stejném stylu, tedy formou aukce. Výpověď nám zatím nikdo nedal.

Cítíte nějaký tlak?

Cítím. Chodí nám hodně dotazů, jak vidíme budoucnost, a jestli jim vyjdeme vstříc nad rámec státního programu. Chodí nám oznámení, že tržby klesly radikálně, a to zejména v gastronomických provozech. Projednávali jsme to minulý týden na naší správní radě a usnesli jsme se, že otevřeme tuto debatu i s ministerstvem dopravy. Výhodou je, že ministr zároveň vede i ministerstvo průmyslu, kde se rodily covidové úpravy. Uvidíme, zda najdeme nějaké řešení.

Připouštíte tedy, že něco nájemníkům odpustíte?

Zatím skutečně ne. Dodržujeme, co bylo dáno státem, ale Správa železnic je rozpočtová organizace a já si nemohu jen tak hodit fráčkem a snížit vysoutěžené ceny. Hledáme řešení, které by mohlo spočívat například v nějaké formě splátkového kalendáře nebo odsunu plateb.

Obecně k hlavnímu nádraží: jaká je budoucnost takzvané nové odbavovací haly hlavního nádraží. Chystáte nějaké úpravy či změny, ať už v dolní nebo horní části?

Stavba téhle haly byla vynucena v 70. letech stavbou magistrály. A my ji chceme celou zrekonstruovat, včetně všech sítí a vzduchotechniky. Protože je to technicky i morálně zastaralé.

Počkejte, mluvíme o té hale, kterou v nedávných letech zrekonstruovala společnost Grandi Stazioni?

Společnost Grandi Stazioni to udělala v takové kvalitě, aby jim tak akorát vyšla jejich investice a délka nájmu.

Tedy by to mělo vydržet 30 let. Nebo ne?

Ne, nevydrží. Řada prvků i instalovaných technologií je velmi velmi podceněná vzhledem k vytíženosti nádraží. Příkladem jsou například i některé součásti eskalátorů. Některé technické prvky už v době instalace nebyly nejmodernější, čímž mám na mysli zejména veškerou vzduchotechniku. Že je nedostatečná, cítí každý v parních letních měsících. Musíme to tedy udělat z gruntu znovu. A co je úplně nejbolestnější v nové odbavovací hale, za což se už poněkolikáté omlouvám, i když to není naše chyba, je zatékání střechou. Je mimochodem velmi těžko dohledatelné, kudy do haly přesně zatéká. Musela by se totiž odkrýt i magistrála, což je nereálné.

Proč?

Já jsem to u vedení města zkoušel, ale nikdo si neumí ani představit, že by se tento průtah městem zastavil. U té spodní části, kde je na střeše parkoviště, to nicméně půjde. Je to zatím ve fázi studie, která nám řekne, jak práce nejlépe provést. A tím se otevírá i téma, které řešíme například i s Institutem plánování a rozvoje, jak vůbec naložit s horní plochou, kde je dnes parkoviště. Tam je jedna v uvozovkách úžasná věc, kterou kdysi kdosi umožnil: totiž že jedno katastrální číslo má ten povrch a druhé katastrální číslo má střecha pod ním. Povrch je města a střecha naše, ačkoliv je to stejné místo. Už jsem několikrát Prahu vyzval, zda by to nebylo možné sloučit, ale zatím na to nemám patřičnou odezvu.

Ještě ujištění k těm halám: vy je znovu rozkopete v podobném stylu, jako se to dělo v minulých letech pod taktovkou Grandi Stazioni?

Já nevím, co to bylo za styl. Ale my to budeme dělat v takovém stylu, aby to nebylo na deset patnáct let, nýbrž tak, jak se stavby mají dělat: na desítky let.

Změní se ta hala nějak i vizuálně?

Abych jenom nehaněl, ve smyslu rozmístění komerčních zón a zaměření podnikatelské činnosti to Grandi Stazioni udělaly dobře. Rozvržení je tedy šťastné a zřejmě se toho budeme držet. Ale nejdříve musíme vyřešit to nejdůležitější, což je ta střecha, jinak též parkoviště. To dávám na první místo. A musíme se vůbec pobavit o tom, jak plochu dnešního parkoviště vyvužít. Je zde na to mnoho názorů, jeden z nich například prosazuje přechod přes magistrálu do historické budovy.

To by vám asi pomohlo ve využití Fantovy budovy.

Určitě by ji to učinilo lukrativnější. Nyní ten vstup z magistrály je fakticky vstup/nevstup. Otevírá se i téma, zda neodklonit magistrálu třeba nějakou zelení. Ve hře je řada řešení, ale nade vším podle mě stojí, aby se vydefinoval ten vlastník.

Máte už nějaké termíny a odhady nákladů?

Náklady nemáme, jako termín jsme si řekli, že by to mělo vypuknout v roce 2023. K tomu dodám, že nezávisle na tomto počinu chceme už příští rok kompletně vyměnit informační systémy na pražském hlavním nádraží; chceme to dělat citlivě, aby to zásadně nezatížilo cestující veřejnost.

Nedávno jste prezentovali vizualizace Fantovy budovy po rekonstrukci. Má budova i obchodní potenciál?

Je to obrovská výzva. Byznysový potenciál se vždy váže na dva faktory. Za prvé přístupnost a za druhé povědomí u lidí. Bude na Správě železnic, abychom pro to udělali maximum. Já se do té množiny zodpovědných lidí snažím zatáhnout i dopravce, už jsem to i před nimi zmiňoval. V úvahu připadají třeba lounge, podobně jako je tomu na letištích. Obecně, když vezmu v úvahy celý sektor dopravy, kolik se realizuje konferencí, přednášek a setkání, tak si dovedu představit, že i pro takovéto akce se může Fantova budova se svými sály stát velice zajímavou adresou.

Co ten první faktor, kterým je přístupnost? Zapracujete i na něm?

Ano, zrovna nedávno jsem měl jednání s památkáři, protože bychom chtěli probourat velkorysé schodiště ze severního podchodu v prostorách stávajících toalet a dvou malých krámků. Tam by vznikl jakýsi vestibul i do hloubky, vzniklo by tam schodiště a eskalátory ústící do části Fantovy budovy navazující na Fantovu kavárnu. Mezi velkým sálem a Fantovou kavárnou bylo nějaké technologické zázemí, a tam chceme vyústit nový přístup. Ale k vaší otázce, já vidím ve Fantově velký potenciál. I díky tomu, že ze severního podchodu se po napojení na Žižkov stane fakticky ulice. Severní podchod bude nejlukrativnějším místem na hlavním nádraží.

Nádraží jste získali v roce 2016, od té doby se je snažíte opravovat. Podle čeho jim přisuzujete prioritu? Hodně se zmiňuje příklad Teplic, na které ještě nedošlo.

My jsme něco v roce 2016 získali v nepříliš dobrém stavu. Často ten majetek byl úplně bez podkladů. Čili v tu dobu určovat nějaké pořadí důležitosti bylo velmi relativní. Nezávisle na tom jsme rozjeli projekt evidence majetku, na což máme vlastní softwarovou aplikaci, kde se sepisuje, jak na tom jednotlivé objekty jsou. Největším průšvihem bývá střecha. Nyní máme za sebou etapu, kdy bylo potřeba ten majetek vůbec stabilizovat a zachránit před dalším chátráním, a nyní přichází fáze dvě, na což se ptáte, čemu dávat prioritu. Zásadním měřítkem je objem cestující veřejnosti a lokalita, zda jde například o železniční uzel. A za třetí: důležitá je skutečnost, zda lze do daného místa přilákat člověka, i když nikam nejede. To beru jako velkou výzvu. Třešinkou na dortu je právě pražské hlavní nádraží, ale podobných výzev je mnoho. Řeší se to případ od případu.

A ty Teplice?

To je naddimenzovaný objekt, pečlivě jsem si ho prošel. Je to úžasný vnitřní prostor. Stalo se z toho trochu politikum, ale to bé nám k tomu nikdo neřekne. Co s tím? Jak to využít? Jednáme s městem, jednali jsme i s policií, ale té nevyhovují prostory v patře. Já bych hrozně rád našel nějaký jednoznačný koncept, ale vždy se proti tomu někdo ozve. Proč zrovna toto nádraží se má zbourat? Proč zrovna toto nádraží jste ještě neudělali? Čili opakuji, postupujeme u každého objektu individuálně.

Těch naddimenzovaných budov je mnoho a řada z nich zřejmě vůbec využití nenajde. Má smysl je opravovat jen pro opravu samotnou?

Opravdu jich je velmi mnoho. U každé lokality hledáme, co by pro ní bylo vhodné. Jednáme se samosprávami a i když často máme odlišný názor, tak někdy dojdeme ke kompromisu. Někdy ne, třeba v Chotyni. My jsme chtěli, aby se část ubourala a budova upravila, ale natlačilo se to do památkové ochrany. Byl jsem se tam podívat a stále tvrdím, že téměř v tělese dráhy nemohou běhat skauti.

Jak to souvisí se skauty?

Dostal jsem vzkaz, abychom to opravili pro skauty, byl o tom i článek.

Jakákoliv zmínka o bourání nádraží vyvolá velký rozruch, máte nějakou statistiku, kolik už jste jich zbourali a ještě zbouráte?

Více se nám daří ubourávat, než kompletně bourat. Vlastně zbourat se nám nedaří téměř nic. Je to velice citlivé téma, myslím si, že bychom jako Správa železnic měli zapracovat na tom, co místo toho nabízíme. Podle mého je tu zvláštní dělící čára občan versus volič. Když mluvím s občany, tak každý chce u nádraží hlavně místo na parkování, bezbariérovost a informaci. Pak ale přijde fenomén volič a místní samosprávy s odvoláním na něj tvrdí, že to či ono nelze změnit, protože místní jsou na to zvyklí. A tak to je u většiny nádraží a diskusí, zda bourat, či nebourat. Takže stále hledáme. Nově jsme teď vytvořili koncept, že bychom na nádražích udělali služební byty v rámci získávání zaměstnanců, protože v řadě profesí už začínáme mít problém. Trvalý podstav máme u výpravčích, někde se ten problém teprve začíná rodit, třeba u pracovníků v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky nebo v energetice. Chceme zavést i tuto motivaci a možná to může být jedna z cest, jak využít nádražní budovy. Někde ty byty jsou, ale po léta neudržované.

Máte nějaký koncept pro dlouhodobou údržbu nádražních budov? Tedy aby nenastalo to, co jste zjistili při převzetí nádraží, totiž že se o ně po desetiletí nikdo nestaral a nyní potřebují nákladnou generální rekonstrukci.

Máme. Už jsem to zmínil, když jsem mluvil o naší softwarové aplikaci. Skrze ní se nepřetržitě pasportuje stav majetku a nám se z toho jednoduše sypou data, co a kde je nezbytné udělat. Stručně řečeno, když dnes neopravíme svod, tak budeme za pět let dělat fasádu. Ten systém funguje, i když správa toho systému je pro naše regiony další zátěž, neboť to dříve nedělaly. Ale už se nám to podařilo rozpohybovat a segment oprav dobře funguje. Vidíme už také, kolik nás tyto průběžné opravy budou stát. Dnes to vychází na zhruba 1,4 miliardy korun ročně v segmentu oprav, abychom majetek udrželi ve stavu, který si zaslouží. Myslím si, že je to jedna z věcí, která se povedla.

Takže třeba za 50 let předáme Fantovu budovu následujícím generacím ve stavu, v jakém bude teď po generální rekonstrukci?

To bych rád. To mi bude sto let a rád se přijdu podívat.

Správa železnic hovoří i o tom, že by chtěla sjednotit design některých prvků na nádražích a zastávkách. Jak jste daleko?

Rozdělil bych to na dvě části. V té první jsou stavební prvky, kde bychom chtěli sjednotit a ještě lépe definovat třeba povrchy, přístřešky nebo způsob provedení. Na tom se už dělá a spouštíme už i pilotní projekty. Ono se řekne, že na dlažbě třeba nezáleží. Ale ona je to dost věda, je třeba dbát na řadu věcí. Například aby se do ní nevsakovaly nečistoty, aby měla protiskluzové vlastnosti, aby se do ní dalo leccos zakomponovat, třeba vodící lišty.

Platí tedy, že jdete směrem k vyšší kvalitě, což znamená třeba konec zámkové dlažby?

Jednoznačně. Už také víme, že to bude dražší. Teď zkoušíme něco v Edenu.

Co?

Nový typ povrchu, který by neměl do sebe absorbovat tolik nečistoty. Jde o různé směsi. Oproti zámkové dlažbě je cena zhruba trojnásobná, ale myslím si, že to stojí za to. To jsou ty stavební věci. Druhou skupinou je mobiliář, jako jsou lavičky, koše, informační zařízení a podobně. Na naší železnici panovala neuvěřitelná lidová tvořivost, takže jsme udělali soutěž na nový design. Bohužel soutěž nedopadla pozitivně v tom smyslu, že panovala velká roztříštěnost, jak si uchazeči vysvětlili naše představy. Soutěž tedy vypíšeme znovu. Chceme, aby mobiliář byl na české železnici jednotný, aby lavičky byly trochu promyšlené, třeba ve smyslu, aby se na nich hůř leželo řekněme unaveným osobám. Koše jsou vůbec samostatnou kapitolou. Když to vezmeme od Chebu po Ostravu, tak najdeme možná stovky variant, které vznikly za desítky let. Věřím, že do jara bychom mohli mít výsledky, abychom v roce 2021 mohli začít tyto věci sjednocovat. Nebudeme samozřejmě měnit vše naráz, začneme tam, kde už je mobiliář poškozený a na konci životnosti.

Co zastřešení nástupišť, takzvané vlaštovky? Platí záměr, že by zastřešení nástupišť mělo být více jednolité, tedy že by jednotlivé prvky jako osvětlení, rozhlas a další měly být integrovány do přístřešku? Jinými slovy, že by se zastřešení „zadeklovalo“ i zespoda?

Je to jeden z názorů, takové řešení by bylo třeba odolnější vůči ptactvu a vypadá obecně lépe. Já ale musím myslet i na údržbu, kdy v těchto vlaštovkách máme i všechny rozvody. Bylo by hezké všechno zakrýt, ale musíme zachovat přístup ke kabeláži. Já tudíž musím hájit i zájmy našich zaměstnanců z oblasti provozuschopnosti, kteří to pak spravují a udržují. Čili musí se najít nějaký konsenzus mezi investorskou složkou a složkou údržby. Máme k tomu také pilotní projekt tady v Praze, že se to uzavře i zespodu, ale musíme vědět, co to bude znamenat pro údržbu.

Rozhodnuto tedy zatím není?

Často se něco postaví, všichni jsou z toho nadšení, ale fakticky se to nedá udržovat. Třeba lávky, na které mám spíš negativní názor. Každý by je chtěl, ale nikdo neřeší, jak ta krásná nová lávka bude vypadat za pět let. Prachová agrese kvůli brzdění a obecně adhezi na železnici začne dělat ve skle póry, které se nedají odstranit. Já tedy nemůžu v tomto dát ani jedné straně za pravdu, jejich zájmy se musejí protnout.

Ale ještě k tématu zastřešení. Otevřeli jsme s panem ministrem průmyslu ještě jedno téma, a to je energetika. Že bychom mohli využít zastřešená nástupiště pro fotovoltaiku. Česká republika se skutečně musí zabývat obnovitelnými zdroji, i když je na to mnoho názorů. Ale kdo má tolik střech jako Správa železnic? I toto téma jsme s panem ministrem otevřeli. Jednali jsme i s generálním ředitelem ČEZu. Pan ministr to podporuje a my chceme jít tímto směrem.

Když mluvíme o sjednocení vzhledu železnice, týká se to i informačních zařízení?

Ano, to je velké téma a je to podobné jako u mobiliáře. Všimněte si, kolik různých typů na české železnici je. Co se všechno v celé síti umožnilo za rozmanité druhy. Nezměníme to ze dne na den, ale chceme mířit k unifikovanosti. A lépe stanovit, co informační zařízení umožní. Aby ukazovalo třeba i řazení vozů, aktuální a online. Na tom už se u nás pracuje. Chci jednotnost informačních zařízení a možnost pustit cestujícím různé aktuální informace, které jsou pro ně důležité. A ještě jedna věc: chci umístit na nádraží hodiny. Někdo postupně moudře zlikvidoval hodiny na železnici, což mi nejde na rozum.

Vrátíte veliké hodiny? S ciferníkem a ručičkami?

Ano, velké s ručičkami včetně vteřinové, jako to mají například ve Švýcarsku. Každý stát si uchránil železniční hodiny, jen tady se nějak nechaly zmizet.

Kdy osadíte první?

První už máme ve skladu připravené a teď řešíme tu správnou adresu. Předpokládám, že návrat hodin bude předmětem velké diskuse a mnoho dopravních expertů se k tomu bude vyjadřovat. Budou mít modrou barvu, už kolem toho se určitě strhne diskuse, předpokládám, že i mezi vašimi čtenáři.

Ony nejsou černobílé?

Jsou modrobílé a mají krásné ledkové podsvícení. Nebudou hned všude, ale chceme je vkusně rozmisťovat, kde to bude možné.

Budete vypisovat i tendr na novou unifikovanou podobu zastávek. Kdy a co si od toho slibujete?

Má jít o takzvané chytré zastávky, které už vznikají v zahraničí. Máme připraveno zhruba 30 lokalit, kam bychom od příštího roku chtěli instalovat zastávky, které nebudou jen přístřešky, ale budou mít v sobě i informační prvky. Jde o místa, kde je třeba zastávky zrekonstruovat, tedy je nechceme násilně dávat hned všude. Já jsem si směle myslel, že nám v tomto půjdou samosprávy naproti. Chtěli jsme v malých stanicích, dnes tedy už zastávkách, kde zůstala budova, zavést kontejnerový systém. Tedy budovu zbourat a pro cestující instalovat jakési moduly, což je jistě hezčí slovo než kontejner. Je to velmi jednoduché, multifunkční, lze to rozšiřovat a když to bude zdevastované, tak se to prostě vymění. To jsem to ale schytal.

Moc si ten kontejner nedovedu představit.

Asi byste byl příjemně překvapen. Ta platforma je udělaná tak dokonale, že nepoznáte, že jde o modul čili kontejner. Není to žádná ošklivá krabice. Navíc ji lze obohatit o další designové prvky, které budou souviset s daným regionem.

To tedy padlo?

Snažíme se s tím opatrně přesvědčovat samosprávy a rádi bychom příští rok první umístili. Je to ale velice citlivé. S těmi moduly lze skutečně dělat spoustu věcí, například na tratích, které nemají a nebudou mít troleje je možné spojit dva moduly lávkou. Dodavatel doveze modul přímo na místo. Představte si, že nic nestavíte, jen podklad. K tomu stačí přípojka na 220 voltů. Soutěž na podobu těchto modulů právě chceme vypsat na přelomu roku.

Nelze pominout modré zábradlí. Došli jste po těch velkých diskusích sami k závěru, že ho třeba bylo moc. Jaká je budoucnost tohoto prvku?

Dal jsem jasné pokyny, aby při zachování bezpečnosti cestujících, což nelze zesměšňovat, jsme se více zabývali tím, jak ty trasy pro pěší udělat lépe. Přenesl jsem to jako povinnost do zadávání projektů, na přípravě staveb o tom vědí. Nemohou si ulehčovat práci tím, že nebudou myslet na pohledový prvek stavby. Bude to ale dražší, to už teď víme. Místo zábradlí lze totiž využít nějaké branky či semafory pro chodce. Ubude zábradlí a přibude moderních technologických prvků. Zábradlí plní bezpečnostní funkci, ale chápu, že je vnímáno i negativně.

Zapomněli jsme na něco?

Chtěl bych dodat směrem k vašim čtenářům, abyste nám opravdu věřili, že ty budovy v nějakém rozloženém čase přeneseme obrazně do 21. století. Ale byl bych rád, aby se na to lidé snažili dívat ze všech stran, nikoliv jen jako uživatelé. Jako investor se musíme vyrovnat s celou škálou problémů i kompromisů.

183 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Asi takto: 1) Nadrazi by mela byt privetiva a dnes uz to nemohou byt jen nadrazi, ale obchodne administrativni centra, zvlaste ty dulezita a ty ve mestech… 2) Nevyuzite prostory, asi hodne tady bude zalezet na poloze takoveho nadrazi, ale viz 1), pokud neprekazi a nejsou v staticky v havarijnim stavu, tak lze rekonstrukci provest, jinak je to plytvani stavebnim materialem,… Chapu, ze se obtizne hleda vyuziti, ale zapojit trochu business by to chtelo… Na Wilsonove nadrazi je treba Billa totalne narvana na rozdil od tech Relay apod… 3) povrchy, ano to souhlasim, ale 3x drazsi nez zamkovka? Neni tedy… Číst vice »

Martin

Ach jo….

Bob

Z nádraží mizí pitná voda, občerstvení, čekárny, budovy, koleje, nástupiště, nákladiště, skladiště, výpravčí, cestující… mám tomu rozumět tak, že hodiny budou to jediné, co mizet nebude?

pkajetan

to je to jediné, čeho si ten špičkový manažer všiml (destrukce všeho dalšího na české železnici není jeho parketou) 🙁

Jasen Agov

Jasně, dávejte si tam hodiny a rekonstrulujte si nádraží, ale znělky nevrátíte. Hlavně že gong je extra příjemný 😡

Vít Jůza

Co se týká těch hodin, na poměrně čerstvě opraveném, co se týká budovy, nádraží v Semilech, nějaké takové zřejmě nové jsou, obvodová část v decentní hnědé barvě, jestli na tom má zásluhu tento pan Svoboda, nebo to bylo zařízeno před ním nebo mimo něj, a on s tím přichází jako se (svým) skvělým nápadem a zásluhou, to nevím.

andy

hlavně vraťte vlaky,nákladní na koleje a lidi do vlaků,kam se poděly ty desetitisíce nakl.vaginu!tisíce lokomotiv?,nákladní vlaky žádné,nádraží prázdná,vlaková pošta není,jdetetreba na plzeňské nádraží ti praskalo před zločinným převratem ve švecg,učni,vojáci ,dělníci trampové,a další,vlaky nacpané,dnes mrtvé nádraží,jezdili tam voziky ,desítky a desítky zaměstnanců ,stánky ,dnes nic.vše zlikvidováno tak je to.

X 1

Je jednoduché.
Lidé díky kapitalismu bohatnou. A symbolem bohatství je kupodivu … auto.
U těch moudřejších bohatších pak In Bussines.
Pokud v příštích volbách zvítězí střední levice, tak se nádraží zas zaplní.
A jestli pravice, tak na nádraží u fakticky nebude ani noha a ty glajze a vlaky můžeš odvízt rovnou do šmelcu.
🙂

Inspektor státních drah

Neboj po týhle komedii s Covidem zchudne celá Evropa a na vítězství pravice v následujících ani nějakých dalších volbách to nevypadá. Individuální motorová doprava je na indexu a mít (elektro)auto bude zase výsada jen vyvolených a správně politicky zorientovaných.
Nový socialismus 2.0 přichází (jako už jednou) ze Západu akorat se jmenuju liberální demokracie a obyčejnému bílému heterosexuálnímu pracujicimu občanovi zbude k dopravě do práce jen ten vlak nebo kolo ( cestování jen tak pro zábavu bude zakázáno, protože Covid a emise CO2…)

Luboš Beneš

No tak tohle nádraží rozhodně není prázdné, jen ten hodinový takt směřuje cestující kolem celé hodiny kdy se vlaky rozjíždí na všechny směry. To je pak šrumec.

pkajetan

Andy – už jenom těch 12 mínusů od zdejších fanoušku železnic je na pováženou —
Máte naprostou pravdu – železnice jako nejekologičtější a nejlogičtější dopravní prostředek na světě, to odskákala se vším všudy a stále se na ní živí supi … je to k blití

ušatá

S těmi hodinami je to myšleno vážně? Ty snad byly a mají zcela logicky na každém nádraží, zastávce. A co se týče využití občerstvení? Kdo za ty ceny a výběr zboží na Hlavním nádraží bude nakupovat? Až to bude pro normální lidi s průměrnými příjmy, tak budou využívány. Např. scházejí za rozumnou cenu např. tzv. hotovky, chlebíčky, tlačenka s cibulí, párek v rohlíku(ale do ceny 20 Kč, ne jak tam jsou v nějaké podivné zahraniční prodejně za několik desetikorun apod.), obyčejné koláče, koblížky , normální nápoje limonády a minerálky třeba do 15 Kč atd. Když to není, tak se nelze… Číst vice »

franzJosej

iq?

X 1

RE. Ušatá
Souhlas !!!

Inspektor státních drah

To by si ovšem na Nábřeží museli vytáhnout hlavy z prdelí, přestat vymýšlet chujoviny se spešl dlažbou a designovými lavičkami za 100.000 kus a nasadit normální nájem nebytovek na nádražích aby se tam uživila normální hospoda s normálními cenami…

px50pha

Myšlenky, nápady a vize jsou u pana Jiřího Svobody fajn. Držím mu place, ať vše dotáhne do zdárného konce! Ještě více fajn by bylo myslet ekonomicky, být pevný v rozhodnutích ohledně jednotného designu materiálů a vybavení nádraží. Rozhodně neuškodí ověřovat si svá rozhodnutí přímo v terénu a od uživatelů běžných cestujících. Od stolu se dělalo a dělá spousty rozhodnutí, která jsou pak k ničemu.

X 1

Taky mu držím palce. Konečně je v čele tohoto cirkusu pořádnej principál a ne šašek. Ten výběr materiálů je někdy fakt katastrofa. Byl jsem se mrknout na novém nádraží v České Lípě. Budova se po stránce dizajnu povedla. Je překrásná. Ale výběr materiálů je tragédie. Vypadá to, jako by chtěl někdo na poslední chvíli šetřit. Místo odolných materiálů které jsou vhodné do prostor s velkým pohybem lidí, tedy tzv. namáháním/odolností, bylo použito to nejlevnější, co na trhu je. Mám na mysli hlavně schody a ostatní pochozí části. Flek ze spadlé zmrzliny, rozlitá limonáda, mastnota či žvejkačka jsou tam už na… Číst vice »

Mišin

Já samozřejmě vítám, že p. Svoboda vůbec komunikuje s novináři, celkově je z jeho přístupu patrná jakási snaha. Škoda že v tom článku není aspoň fotka těch hodin co připravují – v článku se píše modro-bílé s LED. To mne trochu znejišťuje, podle mne to zbytečně komplikují. Jsem pro klasické hodiny, vždyť ty SBB na il. tofu vypadají stejně jako naše Pragotron/elektročas – nač vymýšlet vymyšlené – klasický ciferník dle DIN41091.

Hajnej

Píše se o ručičkových hodinách s podsvícením.

Socha

Jenom prosím Vás nebořte budovu v Nectavě. Chápu, že občas jsou některé staré budovy kolem dráhy nevkusné, a pokud jsou nevyužitelné, prosím ať je shodí. Mé srdce ale zaplakalo, když v Anenské Studánce (u Třebové, byl tvarově stejný, jako v Nectavě) shodili takový pěkný domek. Myslím si, že například zrovna ten by nějakého nájemníka našel. Pokud ne, mohla ho SŽ lehce opravit a například jej pronajímat komukoliv, od různých spolků až po rodinnou rekreaci. Vždyť kolik takových staveb stojí v krásných, mnohdy klidných lokalitách, navíc by to SŽ nějaký ten peníz dalo. A navíc např. již zmíněná budova v Nectavě… Číst vice »

teddik

Ono by taky neskodilo, kdyby na nadrazich delali na delku delsi pristresky a ne extra kratke a taky kdyby laviccky na peronech nebyly s kovovym sedakem, ze ktereho zebe zadek, ale s drevenym a taky, kdyby na nekterych nadrazich ve mestech nerusili cekarny, ktere za draho zrekonstruovali a lidi ted ztepuji venku i v mrazu.

Pravdepodobnost

Kovovy povrch se lepe umyje nez drevo.

a8n

A reálně se to nedělá ani u jednoho.

Pezos

Bohužel je to tak. „Snadno se čistí“ je eufemismus pro „nebudeme to čistit vůbec“.

Max

Kdyz chteji sjednotit i design nastupist, tak by neskodilo prestat na nastupistich delat na delku kratke pristresky, ale naopak pristresky trochu protahnout. Co povazuji za blbost je na beznych mensich zastavkach zavest sektory. Vetsinou platilo pravidlo s loko zastavit ke konci nastupiste. Sektory maji vyznam jen v rychlikovych stanicich. A pak by neskodilo, aby SZ delala jizdni řády tak, aby i pri nejvetsi spicce meli volnou vzdy aspon 1 nastupistni hranu pro pripad mimoradnosti a neucpal se cely dopravni uzel, kdyz lehne napr. lokomotiva u nastupiste.

Hajnej

Takže když je zastávka za přejezdem, odkud je na ni i přístup, tak zastavíme na opačném konci, protože se to tak vždycky dělalo…?

Dominik

To se tak jednoduše nedá říct ani dnes. I dnes bez sektorů se běžně zastavuje co nejblíže přístupnímu místu (podchod/přejezd).

Bob

Začátkem vlaku u konce nástupiště a koncem vlaku u začátku nástupiště? To ten vlak pojede nějak pozpátku, ne?

Petr

Když budou hodiny, mohlo by se podle nich i jezdit. Ono mít ve statistice vlak, který má míň než +5 min, jako jedoucí včas, je trochu zavádějící.

Pravdepodobnost

Coz nepujde protoze nektery vlaky jezdi zpozdeny uz z toho jak je jizdni rad napsan. Bez zruseni taktu by to bud nejezdilo nebo by byly ve statistice vsechny zpozdeny coz vam provozovatel hodi na hlavu.

Bob

Statistik si může udělat každý, kolik bude chtít, pokud budou zveřejněna relevantní vstupní data. Můžete si vyhodnotit, kolik vlaků mělo zpoždění menší než 20 sekund, anebo než 95 sekund – dle libosti. Statistika, kolik vlaků mělo zpoždění menší než 5 minut, není nic proti ničemu.

Lektor

Vymyslet , že v bývalých služebních bytech ve výpraních budovách by mohly být služební byty, je opravdu geniální. Doufám, že tvůrce této myšlenky byl povýšen a dostatečně finančně odměněn.

Lemmy

Tak on v tom rozdíl trochu bude. Předtím to byly byty pro lidi sloužící v dané stanici, teď budou většinou sloužit bůhvíkde. Mít výhodně levný byt v nějaké díře daleko od práce zas taková výhra není…

Beny

Jak pro koho. Pro mladé nové železničáře parádní možnost prvního bydlení

Milda

Hodiny na nádražích nikdo nezlikvidoval jen je nahradili digitální v info panelech, ale klasické ručičkové mám radeji jenom nechápu proč sem montovat ty s vteřinovou ty u nás nikdy nebyli. Byty na nádražích? Tak to asi pan neví jak to stále chodí např Potštejn byty byli tet probíhá rekonstrukce a už nejsou a nebudou jen prázdné patro.

Bob

Jasně, chodit na nádražáky se vteřinama je drzost. Pro ně je nejmenší a nedělitelnou jednotkou času pětiminuta. 🙂

Petr

Ani být nemohli, když mateční hodiny dávají minutové pulsy. 🙂

Pezos

Ve Švýcarsku taky, proto na to šli chytře. Vteřinovka je autonomní (nepotřebuje žádné pulsy) a nastavena tak, aby minutu oběhla za plusminus 58 sekund. Zbytek času stojí na pozici 00 a čeká na impuls matečních hodin.

ČD4ever

Škoda, že v ČR nejdou použít ty švýcarské nádražní hodiny Mondaine. Jsou moc pěkné a osvědčené. Stálo by to určitě hodně peněz za licenci. V e-shopu je lze koupit za X tisíc.

FonFosForka

múžete si je koupit např. v Churu. Na nádraží v podchodu je úžasná prodejna Rhaetische Bahn, maj je tam v rúznejch velikostech, cenách + plno dalších luxusních věcí drážních….přijel sem tam ICEčkem bohužel po zavíračce, takže jsem jen smutně koukal do výlohy. Ale i to co bylo jen k vidění, fakt stálo za to.

Petr

Takže tři vodiče? Nebo tam mají něco mechanického, co se natáhne tím impulsem?

Pezos

Mechanická západka, kterou uvolní impuls.

58 sekund proto, že vteřinovku poháněl malý synchronní motor a potřebovali zajistit, aby i při kolísání frekvence (nezapomínejme, že poprvé je sestrojili v roce 1944) stihli oběhnout minutu před dalších impulsem.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Bahnhofsuhr

Petr

Děkuji za objasnění.

Hajnej

Ale mohly, jenom se muselo trochu popřemýšlet…

Pezos

Já zas bytostně nemám rád info panely, kde jsou ručkové hodiny. Protože když je informace o odjezdu v digitální podobě, tak i informace o času by měla být ve stejné podobě. Ručkové hodiny – proč ne, ale samostatně.

Hajnej

Přesně. Ručičkové hodinky začnu nosit až v okamžiku, kdy se začnou v jízdních řádech tisknout ciferníčky.

Petr

Také nenosím hodinky, a na mobilu mám číselný údaj. Ale abychom nebyli, jako ten student v 80. letech, který se na nádraží, ptal kolik je hodin a když byl upozorněn, že má nad sebou hodiny, tak odpověděl, že zná jen digitálky. 😀

Ryk Mat

Správa železnic najala architekta a vypisuje architektonické soutěže. To je v tuzemském veřejném sektoru naprosto ojedinělé a jednoznačně to zaslouží slova uznání a chvály. Samozřejmě se nejedná o triviální věci a hlavně v začátcích bude docházet k problémům, jaký je zmíněn v rozhovoru. Držím palce a děkuju.

Jirka T

A ojedinělé je že na SŽ skoro vše vyhrává SUDOP

Radek

Ten nápad se soláry je docela dobrý, na polích mi to vadí, na vlaštovkách ne.

None

A nebude se to špinit? Nebo tak vysoko se už ten prach nedostává?

Lemmy

Přesně, na jednu stranu tvrdí, že SŽ neumí provozovat prosklenou lávku s vertikálními stěnami, ale horizontálně položené soláry budou asi každý měsíc chodit wapkovat… :)))

X 1

Umyje je děšť.
Navíc, povrch solárního panelu je “prachoodpudivý”. 🙂

Jirka T

už tak před 8 lety tohle vymysleli v Holandsku, možná i někde jinde dřív. Například v Berlíně na Hbf nebo Spandau (?)

Beny

Děkuji za rozhovor. Jako mladý železničář můžu říct, že služební byty by byly opravdu tahákem zaměstnanců. Fandím p. Svobodovi a těším se na výsledky!

Alf

Článek celkem dobrej, ale pan Svoboda v jednom odstavci odporuje sám sobě – lávky jsou ekelhaft do 5 let, ale fotovoltaický panel ve stejném prostředí má být v pohodě. Pan ministr srší nápady, ale kvůli vytížení je už nestíhá domýšlet do konce.

Alibaba

Na to se ještě asi musí přijít. 🙂

nedulezite

FW panel budou udržovat rádi a ochotně, bo přímo vydělává;)

Ondra

Rozhovoru bych vytknul, že autor víc na pana Svobodu nezatlačil. Některé jeho výroky jsou přímo k smíchu. Značná část nádražních budov i těles je ve špatném stavu díky zanedbání péče ze strany této organizace. Snaha za každou cenu bourat historické stavby, i pokud je chtějí místní využít se dá nazvat kulturním barbarstvím. Některé stavby, které pamatují ještě Rakousko – Uhersko mají historickou vazbu k danému místu a tvojí krajinotvorný ráz, který železnice spoluvytváří. Při jejich zbourání se už nikdy nepodaří je tam vrátit a historická vazba se přeruší. Myslet si, že je mohou nahradit nevzhledné a jednotvárné unimobuňky je snad… Číst vice »

ABC

Tak pokud je chtějí místní využít stylem vy nám to za pár desítek míčů zrekonstruujete a my si to pak za symbolickou cenu pronajmeme, to fakt není velké terno

petr

Palec dolů vám dávám hlavně za výrok, že Správa železnic může za špatný stav budov… Ty budovy, pokud to nevíte, dostala od předchůdce. A v takovém stavu, že se divím, že jich už minimálně polovina nespadla. Takže asi tak.
Jinak ale souhlasím, že je třeba hledat pro budovy využití. A ne je jen šmahem ubourávat nebo dokonce bořit.

Jarda Š.

Ten předchůdce ale byli vesměs ti samí lidé, jen pod jinou firmou, takže výmluvy na předchůdce jaksi neobstojí.

Jaaaa

Spousta lidí z ČD, s. o. vesele pracuje dál v SŽ, s. o.

Jaaaa

No, především nedovede sama žádný přídavný byznys rozjet.

Sitgestravel

To jsou zase zvasty. Pan zije asi jeste v 19. stoletu. By se mel sebrat spolecne s temi 1300 darmozrouty ze Smichova a jit kopat VRT Praha – Liberec.

owl

Po delší době jsem byl v nádražní hale v Olomouci. Vyměněné osvětlení, které dokonce všechno svítilo, obecně méně špinavých zákoutí a reklamního smogu. Jsou to malé věci, ale ty dotváří celek. Takže za mě pro SŽ palec nahoru. Některé jejich nové projekty a vizualizace taky vypadají docela zajímavě – uvidíme, jestli se od slov přejde k činům.

Mišin

To osvětlení v OL především na peronech má jednu chybu, pravděpodobně el. předřadníky zářivek ruší simplexní rádiové spojení.

X 1

Až jednou doženeme západ, tak bude jen GSM-R a nic jiného.

dopravák

„Chci vrátit na nádraží hodiny, říká šéf Správy železnic Svoboda“ Neměl by spíše říkat „chci vrátit na nádraží cestující“ (a podle toho také i skutečně konat)? Když SŽ(DC) podmínky pro pohodlné cestování spíše zhoršuje než zlepšuje (nebo minimálně ne dostatečně zlepšuje), tak i cestujících bude přibývat, tedy rozhodně ne plošně, ani kdyby se snažili i samotní dopravci: cestování přece není jen samotný přesun dopravním prostředkem, ale patří k němu i spousta dalších větších či drobných náležitostí (ano, třeba i ty hodiny), jichž ale právě SŽ(DC) hodně zlikvidovala a zejména v poslední době ještě stále a velmi intenzivně likviduje, aniž by… Číst vice »

-mi-

Nejsou hodiny – není zpoždění!

Jirka T

prioritou nejsou cestující, ale přece čerpat rozpočet (SFDI nebo EU). o tom dalším nechci psát.

Lemmy

Já teda nevím, kde jezdíte, ale hodiny jsou normálně na digitálních pragotronech a analogové hranaté byly standardní součástí stanic, do kterých se zaváděl DOZ.
Článek i některé reakce vyznívá jako by dnes na nádražích hodiny nebyly… 🙂

Daniel

Zajímavý rozhovor. Děkuji za něj!

Lovosičan

Je tady někdo z HB a okolí? Před dvaceti roky měli stejné (byť menší) hodiny na perónech v HB. Od té doby jsem tam nebyl, možná to už neplatí. Červená vteřinovka byla zvláštní; ne snad barvou, ale svým pohybem. Ani plynulý chod, ani cvakání po vteřině. Něco mezi tím.

Matěj

Nástupiště prošla v roce 2015 rekonstrukcí, tudíž tyto hodiny a staré překlápěcí Pragotrony zmizely.

Pat

Peníze na třikrát dražší speciální dlažbu mají, ale aby v Křižanově byla na nástupišti střecha a ne dvě plechový boudičky nebo informační panel, to je výdaj přes rozpočet.

MLB

Hodiny, zábradlí… je fajn, že mají jasně srovnané priority 😀

Daniel

A co jsou podle Vás ty správné priority? S ohledem na to, že ten rozhovor je o nádražích?

MLB

Prioritu bych logicky přiřadil těm nejzásadnějším tématům, např. stav a plány rekonstrukcí směřujících ke zlepšení provozu (Pardubice, Česká Třebová atd.). Příp. pokud už to má být něco kolem komfortu cestujících, tak mě napadá zajištění ostrahy s ohledem na vykázání bezdomovců, feťáků a jiných existencí, které na nádražích obtěžují. Hodiny (nebo třeba i ty v diskuzi zmíněné regionální znělky) jsou detaily, které by měl být schopen vyřešit zdatnější údržbář předtím než si dojde na oběd. To nejsou témata, kterými by se měl prezentovat generální ředitel (resp. je to tristní vizitka, pokud tohle má být výsledkem jeho práce).

Jiří Kocurek

Zabezpečovačka. Dále odstranit trvalé omezení (rozuměj propady) rychlosti. Perony, kde chybí, např. ve Zlíně. Přepnutí silně vytížených tratí na 25 kV. Narovnat Bezpráví. Další koleje pro Esko, když už jezdí á 15 minut. Kde to nejde, novou trať pro dálkovou dopravu jinudy.

Ale hlavně: Další dvojkolejku do Německa, jde tam 1/3 exportu.

Daniel

To ano, ale toto byl rozhovor o nádražích. To, že infrastruktura je tristní, je jasné všem. Osobně bych uvítal i rozhovor o infrastruktuře.

pamětník

I na nádražích je přece vylepšit tolik věcí, že opětovné dosazení viditelných funkčních hodin je jen jednou z mnoha: za mnohem užitečnější já třeba považuji mít možnost v teple a v sedě v kulturním prostředí (k němuž samozřejmě patří i ty hodiny) čekat na vlak, a to i když přijdu jen nedlouho před pravidelným odjezdem a i na neobsazených zastávkách. O možnosti nákupu občerstvení na cestu za přijatelnou cenu aspoň v uzlových a frekventovaných mezilehlých stanicích po celou dobu „občanského dne“ a po celý týden se raději ani nezmiňuji, protože to už je v současnosti v ČR příliš velká utopie.

Lemmy

Tak to jste měl dávno emigrovat do Švajcu, tam to takhle je.
Bouda zastávky má uvnitř nábytek, WC standardu jako v restauraci, provádí se v ní pravidelný úklid a v zimě je vytápěná konvektorem.

Inspektor státních drah

A ještě napište kolik v tom Švýcarsku platíte za jízdenku na vlak…

FonFosForka

doporučuju Shopville pod Curyššskym Hbf, tam se nakupuje a občerstvuje suprově….i s pěknou slovenkou se seznámíte.

X 1

Já doporučuju Leipzig Hbf, Nürnberg Hbf nebo Hannover Hbf.
Tam si můžeš dát desetichodové menu za 120€ nebo sekanou v žemli za 1,50€. V Hannoveru před tebou řezník odřízne plátek masa a udělá ti řízek.

Nedoporučuju Hamburg Hbf. To je jak v Káhiře. 😉

Iveta

Jo jo at vrátí hodiny at se ví o kolik let je železnice pozadu.Tu Vysočinu nikdy nepřekonáme,Evropa jezdí 300 ,Čína 350 a z Prahy do Brna jedem rychlíkem 3 hodiny.Každej jenom tluče hubou na schůzích,to snad nebylo ani za komára.Neberu nyní dopravce ,co ves to jinej pes a v jízdenkách aby se prase vyznalo ,ale dopravní kapacitu přiděluje snad dobrá správa ne?Leoš má půl roku přidělenou kapacitu na Bratislavu a je kde v řiti,jo nyní mě napadnete je přeci vir,ale to bylo i dříve a u jiných firem a budu jmenovat LE nevyjel na Chomutov RJ na jih čech ,KŽC… Číst vice »

Lemmy

Ježiš zase tenhle flašinet…

Ryk Mat

Země s veřejnou dopravou pravděpodobně nejlepší na světě, několikanásobně bohatší Švýcarsko s nemá žádnou trať, kde by se jezdilo 300 km/h, to je strašné, že ano? Otřesný úpadek, že ano.

Vlastimil Kocurek

Je zo dáno velikostí země. Pro Francii a Španělsko je nutná 300.

Jirka T

v ČR je rychlost důležitější než ve Francii, v menších zemích je potřeba větší rychlost, aby byl vlak konkurenceschopný autu. Není to intuitivní, ale logické

Dominik

To máte pravdu, ale není hned potřeba VRT na 300, bohatě postačí i těch 160 – 200. Regionální dráhy alespoň 100.

Alibaba

A kde by si Švýcaři s rychlostí 300 pomohli tak, aby si nerozházely jízdní řád?

Jirka T

mezi Olten a Zurich, mezi Bern a Genf

FonFosForka

a proč by to dělali?

Alibaba

A opravdu si nerozházejí JŘ? Nebo budou muset čekat do taktu odjezdu v uzlech a vlak jim bude zabírat hranu nástupiště? Nebo by se hodil uzel v Lausanne?

Miroslav

Jasenčák je odborník? Odkdy? 😀

David

Ohledně zábradlí.. Opět stejná argumentace o bezpečnosti, která je zcela lichá. Ve Švýcarsku i Rakousku to jde i bez zbytečných zábradlí (např. na konci nástupiště, bránicí padu na trávník, či podél koleji směrem k nástupišti) a nevšiml jsem si, že by tam masově umírali lidé pod koly vlaků.

Jenda-71

Taky tam nechodí masově přes koleje, kde se jim zachce. Viděl jsem jak cestující málem odstrčil výpravčího, protože mu nechtěně blokoval cestu přes služební přechod. Dokud se většina obyvatel nenaučí na železnici slušně chovat, tak tam ty zábradlí potřeba budou.

David

Kdyby se u nás nekašlalo na propustnost území, nikdo by neměl potřebu ty koleje přecházet. To, že se přechází je vina hlavně SŽ. Viz pražské hlavní nádraží, kde cesta z nástupiště k VŠE je nyní 1.1km ne úplně bezpečným terénem oproti 300m přes služební přechod. A takových případů je nespočet.

David

Mohu pokračovat…
Pardubice -> Sídliště Dukla (2.7km namísto 850m)
Opava, Bílovecká -> OC Silesia (1.5km namísto 200m)
Karvinná -> Karvinná, Lešetínská (2.5km namísto 400m)
Legální přechod/podchod/nadchod by lidé respektovali víc než plot.

Jenda-71

Lidem je zatěžko ujít i 50 metrů. Když je nikdo nemůže potrestat, tak si dovolí vše. Dokud se nenaučí respektovat zákazy jako ve Vámi zmiňovaném Švýcarsku a Rakousku, tak ty zábradlí potřeba budou.

Jiří Kocurek

Jasně a co takhle je hnát pěšky, aby na tom nádraží vůbec neotravovali?

Doctor

Je také o mentalitě toho kterého národa.

MaT

Jenže ono dost často nejde jen o 50 metrů. Co takhle kdyby se taky nádraží (nebo Správa železnic, to je fuk) snažila respektovat lidi a to, že se jim nechce obcházet několik kilometrů?

Někde to může být trochu problém historicky, protože se s tím dříve fakt nepočítalo, že se budou přes nádraží courat lidi bez jízdenky (nebo bez „vstupenky na nástupiště“), něco s tím teď honem udělat může být dost složité a nějaký čas to zabere. Ale jsem rád, že aspoň první krůčky se objevují – právě třeba to Hlavní nádraží, dále třeba podchod ve Vršovicích…

Dominik

Vinna je tak maximálně lenost lidí, jsem zvědav kolik lidí v Pardubicích ten nadchod bude skutečně používat.
U Parama nadchod máte a kolik lidí dennodenně stejně leze přes koleje, protože jsou líní udělat těch pár kroků navíc.
Vím, že se mi to snadno říká, ale chtělo by to obnovit železniční policii a toto chování tvrdě postihovat. I když v Pardubicích by stačilo opravit plot a prodloužit ho až k mostu u Parama, a ideálně ještě o kus dál, aby tam lidé nelezli.

David

Ano, někteří i tak přechází přes koleje, ale ten počet nebude tak vysoký, jako kdyby tam ta lávka nebyla. Jinak zrovna tam bych to namísto plotu viděl spíš na nějakou nižší protihlukovou stěnu.

Dominik

Jo uvidíme, ta lávka je dobrý počin, neříkám, že ne.
No nevím, jestli protihluková stěna by nebyla dražší než obyčejný plot, navíc mi tam přijde zbytečná.

Jiří Kocurek

Jistě, například v Chocni. Stačilo postavit zábradlí, 6 policajtů k němu. A proč vlastně stavět mosty, stačí přece zakázat přecházet řeku, ne?

Dominik

Však já neříkám, že lávky, podchody jsou zbytečné, jen, že jejich neexistence rozhodně není primárním důvodem, proč lidé přes koleje chodí. Mimochodem, i ve Vámi zmiňované Chocni je podchod pod nádražím, a přeci se najdou tací, co si zkracují cestu přes koleje, když jdou směrem k jednotě.

Jaaaa

Jejich neexistence někdy je a někdy není primárním důvodem.

Lech Malý

Těch vašich pár kroků navíc je víc než kilák, navíc většinou podle rušné, prašné a smradlavé silnice. To už teda radši šestkou busem, ale ta zas objíždí město druhou stranou. Snad se dočkáme zatrolejování mostu a trošku hustšího provozu trolejbusů přes most u Parama.

Dominik

No pozor, já mluvím o přecházení od Parama k Trojici, tam stačí podejít most, vyjít nahoru, přejít ho a zas se obloukem vrátit dolů, přesto tam dnes a denně lidé přechází, proto jsem zapochyboval kolik lidí reálně využije ten nový nadchod, když u Parama most je a přesto se tam hojně přechází.
Tak k nádraží jezdí 10 přímo. No a při pravidelně ucpaném nadjezdu jsem rychlejší pěšky, jak MHD.

None

Takže… Pokud se někde chodí přes koleje, vydrží plot asi týden. Z pletiva. I menší trubky časem podlehnou.
A zrovna Paramo si pamatuju. Trvalo dvě hodiny, než na té cestě přes koleje tenkrát někoho posbírali 🙁

None

Jo… U nás se chodí přes koleje dírou v plotě a přitom je podchod asi 20m daleko.

ABC

jak říkaj ekoteroristi v případě silnic, lidi nejsou krtci aby chodili pod zemí!

ušatá

A mají pravdu.

nedulezite

Je třeba obecně popularizovat darvinowu cenu a nebránit snahám o sebedestrukci nepoučitelných. A osekat na kost následné vyšetřovací procesy

a8n

>Karvinná
No such city or village.

Bob

A podle čeho asi to dnešní umělé město Karviná dostalo v roce 1949 svůj název? Správně, podle původní Karvinné.

Lovosičan

U přechodu na severu hlaváku občas hlídají mlíkaři. Upřímně, marně přemýšlím, který pohled je opojnější: Vidět, kterak byl Tronda seřván, nebo protažený ksicht švestky, která se těšila, jak si na mně smlsne a…kulové s přehazovačkou. Hned má člověk lepší den!

Doctor

Hele, je to lákavé. Nač jsa unaven z práce i vlaku lopotit navíc metrů 500, když se nabízí přechod přes tři provozované koleje v délce 50ti. Denně se s tím na svém pracovišti v řízení provozu setkávám. Předesílám, že tam máme podchod. Dříve jsem i řval, domlouval, prosil, žádal … dnes jsem zticha. Zákon o drahách hovoří jasně a před služebním přechodem jsou piktogramy. Občas jsou to metry do střetu a strojvedoucí sedí na trumpetě. Vrcholem byla maminka s dvojčaty v kočárku, před rychlíkem na zhlaví … Jednoznačně hlasuji pro zábradlí, nebo uamykatelné závory, brány ! Motto : V Americe… Číst vice »

Martin Chovanec

Těší mě, že někoho napadlo dát na hodiny vteřinovou ručičku.

David

Na Smíchově a v Radotíně by vzhledem k přesnosti vlaků stačila hodinová.

Mirek Zv.

Zapomněli jsme na něco? Jo, samozřejmě, na nádražní hospody a stánky. Které podle mě nepodporujete, což můžu říct i obráceně: pomáhate likvidovat.
Hlavně vysoutěžit nějakou nadnárodní hrůzu, aby všude udělala své přesvětlené sterilní budníky s unifikovaným předraženým sortimentem. Chápu, že z celostátního „výběrka“ kápne hezké všimné. Za cenu, že nádraží mají dnes horší atmosféru a možnosti, než benzinky.

Juraj

Pokud mi něco na nádražích fakt nechybí, tak jsou to různé pochybné zaflusané čtyřky, přitahující určitý typ klientely. Tím se fakt obraz moderní veřejné dopravy budovat nedá.

None

A proč by to mělo být zaflusané?

Jiří Kocurek

Likvidaci hospod (a stánkařů – živnostníků) má v programu přímo Strana a Vláda.

Jarda Š.

Když je ochoten někdo na nádraží hospodu či stánek provozovat, měla by mu SŽ dát solidní podmínky. Kde toto není, tak by měly být standardem alespoň automaty na teplé nápoje a drobné občerstvení, jde-li o nádraží s obsazenou dopravní kanceláří.

Bpee

Jsem rád, že je pan ředitel opravdu člověkem na svém místě. Uznat chybu, omluvit se,… celý ten rozhovor na mě nepůsobí dojmem, že je to jen PR propagace a to je dobře. Doufám, že pan Svoboda na svém postu vydrží. 🙂

Doctor

Mohu jenom souhlasit – velmi hezký článek se smysluplným tématem. Konečně také byli zmíněny drážní byty ! Na stovkách nádražích už dlouhá léta chátrají a když si takový byt chcete najmout, je to opravdový boj s úředním molochem. A když už nakonec vyhrajete a za byt 3+1 s užitkovou vodou a topením v kamnech je vám řečeno 8450,- Kč holý nájem (!), což je tržní cena v jistém místě obvyklá ( vlastní zkušenost ), tak to zůstává rozum stát ! Kéž se byty podaří zrekostruovat a obsadit nájemníky železničáři, což bylo dříve typické. Samozřejmě za nepřehnané nájemné. Mnoho opuštěných nádraží… Číst vice »

Jarda Š.

Aby to bylo spravedlivé, tak udělat výběrové řízení mezi zaměstnanci, kdo je ochoten dát nejvyšší nájemné a tomu byt pronajmout.

Jirka T

Co Svoboda udělal kromě PR? Vyhodil nějakou starou strukturu? Zrušil nějakou cinklou zakázku? Rozboural nějaký penězovod?

Pezos

Modré zábradlí – myslím, že jim pořád nedochází podstata. Většině ani tak nevadí to zábradlí, jako ta modrá barva. Která se musí za každou cenu odlišovat od okolí.

Oldřich Sládek

Cože??? 😂😂😂😂

Podle mě jste vyhrál v soutěži o nejlepší kulturní vložku po legendárním mimoňovi Petru. R👍

X 1

Jó, Petr R. Ten tady chybí. Vždycky to tady okořenil.
Ten byl jak koření na buchtách.

Octupus

Slibem nezarmoutis

Lovosičan

S pokrčením ramen se dívám na zavedení informačních tabulí přímo v podchodech na hlaváku. Spousta kaštanů si zvyklo čekat na vlak u nich. Pokud zrovna přijede vlak a další kaštani spěchají dřít na kapitalismus, v kombinaci s kaštany čekajícími v podchodech je prakticky nemožné se dostat na svůj spoj. Přijde mně to podobně genitální jako umístění tabulí v hale přímo nad vstupy do podchodů. Velké hodiny jsou dobrý nápad; zvlášť ty na ilustračním fotu.

Frantisek

A kam byste je dal Vy, aby Vám davy nepřekážely? Osobně jsem zatím neměl problém projít, ale asi nebylo dost vlaků respektive informací o nich zpožděných. Fakt je, že prostoru k rozptýlení čekajících ubylo a čekajících naopak přibylo, leč co s tím?

Jenda-71

A kdyby tam ty tabule nebyly, tak budete nadávat, že musíte zbytečně do haly a zpět.

Lovosičan

Pro Frantu i Jendu: Pragotrony jsou i na perónech, to úplně stačí. Kromě toho existují různé aplikace v ajfounech, spousta kaštanů je má. Chápu kaštany, že se z důvodu nesnesitelných sociálních tenzí snaží uniknout z haly a počkat někde, kde nebude tolik lidí, ale výsledkem je to, že se tam opět všichni sejdou. Což je potíž; raději chodím přes služební přechody, neboť si to na rozdíl od Trondy a dalších kaštanů mohu dovolit, ale pokaždé nejsou poblíž, takže se podchodu tu a tam nevyhnu. Je to peklo. Přece nepůjdu půl kiláku navíc, jen abych se mohl Trondům vysmát a demonstrovat… Číst vice »

Jiří Kocurek

Hlavo! Jak se člověk dozví, na který peron má jít, když přestupuje?

Lovosičan

Že by z pragotronu přímo na perónu, nějakých deset metrů ode dveří vlaku, z něhož vystoupil, hlavičko?

MaT

Jenže tam jsou jen vlaky na tom konkrétním nástupišti, ne? Co když přestupuji na vlak, co jede z jiného nástupiště? Ten samý důvod je, proč ty obrazovky v podchodech jsou lepší, než tyhle panely na nástupištích – jsou na nich všechny odjezdy. Bohužel v poslední době když jsem odjížděl někam z Hlaváku, tak se mi příliš často stávalo, že ještě ani 10 minut před odjezdem nebylo na té velké tabuli v hale (ale ani nikde jinde) uvedeno, odkud ten vlak odjíždí. A zažil jsem i ještě kratší časy (někdy se to pak ale zvrtlo v nějaké zpoždění). A přeci jenom,… Číst vice »

None

Než vystoupím, podívám se na odjezdovou tabuli v mobilu. I když v mém případě jdu rovnou na metro. Šance že nebudu mít zpoždění a stihnu přestup je nulová 😉

None

Tak zrovna já je využívám. Vejdu do podchodu a po cestě zjistím kam mám jít. Horší jsou ty displeje nahoře, kde v létě není skoro nic vidět

PetrB

Deutsche Bahn je i prodává na svém eshopu. Jsou však určeny pro domácnost. Mám je doma, eshop zasílá i do ČR.

https://bahnshop.de/accessoires/fuers-buero/1381/wand-funkuhr?c=228

Vít

To mi přijde jako super nápad.
Pak je lidi nebudou somrovat po SŽDC (a jiných správách) jako to já dělám s progotrony a ampliony.

Frantisek

„V tělese dráhy běhat skauti,“ no, oni nemohou v budově prostě jen sídlit, chodit tam jako ostatní a řádit jinde? Asi by to zvládli, ale my máme předsudky. Škoda. Nakonec, kus modrého zábradlí by to jistil, ne? 🙂

BND 30

Zrovna u skautů bych se toho zvýšeného nebezpečí nebál.

Frantisek

Přesně tak. Jenže SŽDC se mnohdy bojí předem jakéhokoli osídlení svých budov z preventivních důvodů, a to je problém.

BND 30

Kdybych byl rejpal, jakože jsem, tak bych napsal, že to někdy platí i o osídlení cestujícími…

Jiří Kocurek

Uhlídejte 15-20 děcek několik hodin. Víte, proč bývá před školou zábradlí, je-li vchod v rušné ulici? Protože tam jezdí tramvaj.

Kalanis

V Praze v Radlické to ozdobili i protihlukovkou. Problém odsunut.

Pavel

Ja nic, ja nevedel, to vsechno oni tenkrat, ale my se strasne snazime, hledame a pokousime. Zrovna jsme se usnesli, ze vsechno bude eso peso, musite nam verit. 😆 Takovej klasickej brepta, hlavne ze ruka ruku myje. Taky tu za rok nemusim bejt.

Tonda Sehnal

S tím svým politickým krytím se pod ním židle nezatřese i kdyby byl sebevětší průser. Minimálně do voleb.

Jerry

Vám se z aplikace sypou data a na mne ráno ve valmezu na nástupišti voda dírou ve střeše…údržba ala SŽDC.pristup infrastruktuře hrůza ,vyloučí si koleje a pak není kde dávat vlaky viz výluka Přerov… hrůza

Dominik

A jak se má jinak udělat výluka, než vyloučit koleje? Vždy se to dotkne provozu.

Jerry

Jo ale ne že ti zůstane třetina kolejí

Dominik

Tak hlavně že víte, že to nebylo nutné vyloučit, ono se totiž úplně běžně vylučuje i to, co není nutné.

Lukáš

No a to právě ten problém. Že např. kvůli jedné koleji, vyhýbce atd. se zavře (kolikrát úplně zbytečně) půlka nádraží.

Dominik

Kdybyste alespoň nelhal, vždyť se snaží vyloučit to nezbytné. Ukažte mi stanici, kde bylo zbytečně (a bylo to skutečně zbytečně a nejde jen o váš subjektivní dojem) vyloučena půlka nádraží.

Jaaaa

Tož ta první věta to hezky shrnuje. Lajzněte si v té supr trupr aplikaci něco nahlásit. 😀

Jiri

Jeste tam mohla byt otazka: Pane Svobodo, opravdu bylo na Smichove nutne zrusit na nastupisti ten maly stanek, kde delaly vyborne parky v rohliku a jen za 14 korun? Byl dost oblibeny, ja tam taky rad chodil a copak by tam nekomu ted vadil, kdyz prestavba jeste ani nezacala?

Za me opravdu HODNE zbytecny krok.

ABC

A nějaký maso v nich za tu cenu bylo?

Jiri

Bylo.:) Ja myslim, ze by Vam taky chutnaly.:)

Jakub K

Si kup v Kauflandu rohlík, ten “párek” ohřej na slůnci nebo na topení ve vlaku a nakonec mi budeš děkovat, protože jsem ti ušetřil ještě 5 korun 😉

Chocholoušek

Tenohavný nástupištní chcánek, kde se shromažďovaly různé sociální existence a socky.odpozující řadu lidí?

A Vlčoun.

SaulGoodman

Přesně, Smíchov je dost hnusnej i bez toho stánku, ale aspoň už tam teď uprostřed nástupiště není tohle shromaždiště bezdomovců. To bylo fakt něco strašnýho 😀 Už aby začala ta celková přestavba, Smíchov to potřebuje ve všech směrech. První etapa Smíchov City už se začala stavět, tak snad je to první vlaštovka k proměně celé té lokality.

Halamus

220 voltů, a proč ne 230 Voltů?
Jeden neví, jaké je jmenovité napětí a druhý nezná Voltu.

Původní Pražák

Možná Voltu zná, ale nemyslí si, že ze zásuvky leze osobně, a to ještě asi nějak naklonovaný.

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785#nadpis2

Halamus

Koukám, že se ještě musím hodně učit.

Rossec

Vraťte místopisné znělky, které někdo městům ukradl

Dominik

Městům? To si je tam zavedla města? Myslím, že znělka je to poslední, co by mě mělo trápit. Gong upoutá stejné.

Rossec

Váš argument se rovná tomu, že by všichni měli jíst jenom kostelecký uzeniny.

Dominik

A na takovou blbost jste přišel jak?
Píšete, že je městům někdo ukradl, ale těžko je někdo městům mohl ukradnout, když si je tam ani nezavedli, prostě správce infrastruktury rozhodnul.
Mám projetou skoro celou republiku, a rozhodně si nepamatuji stanice podle znělky, ani nevím, kde je znělka a kde gong.
Ale je to prostě ten nejmenší problém, co kde hraje, to hlášení je důležitější.

Bob
Jan Horák
Nekdo

Ještě v lednu si hodně věcí nikdo nedokázal představit a najednou to vše šlo. Tak proč ne i odkrýt magistrálu a možná ji už ani v této (mimochodem, obludné) podobě znovu neobnovit? Já vím, že pražákéé nikdo nemá rád, ale dokonce i u nás na venkově chápeme, že taky to tam chtějí mít pěkné.

Hojakar

Dovedete si u vás na venkově představit, kdyby vám hlavní cestu přes vesnici zavřeli? Dokud nebudou okruhy hotové tak proste magistrála je jedna z nejdulezitejsich silnic v Praze….celkove to zbrojení proti magistrále je nesmyslne – spousta celých metropoli na hlavní cesty pres centrum města, už jen z toho důvodu aby nebyly ucpany veškeré silnicky v centru…

Frantisek

Ale houbeles. Objízdná trasa existuje od Jižní spojky po Holešovičky. To radši necháme spadnout nádraží, než bychom ztížili lidem cestu autem po městě? Ano, po městě. Tranzit tvoří minimum a může to objet miliardovou soustavou tunelů. Jo, nesmí se v nich zrovna něco vysypat, ale to holt je ta preference veřejné dopravy v praxi, kdy je stále pro mnohé výhodnější auto, na něž se nesahá, i kdybychom lidi při cestě na tramvaj měli honit po všech čertech, jako to chce stará garda…

ušatá

Ta magistrála byla chybou od samého začátku a nemá tam co dělat. Tam má být jen místní doprava a obytná ulice.

Alibaba

Taky si dovedu představit zavření magistrály. Třeba by taky mohl klesnout provoz v centru, a to by mnoho lidí nemuselo rozchodit. Stejně se to jednou bude muset udělat, jen možná už v té době budou dokončeny oba okruhy, jak městský tak D0.