Přehledně: Železniční dopravci představili, jaké stavby mají mít prioritu

Malodráha Králův Dvůr -Beroun - Koněprusy, 1936, traťoví dělníci. Foto: Archiv Oldřicha SládkaMalodráha Králův Dvůr -Beroun - Koněprusy, 1936, traťoví dělníci. Foto: Archiv Oldřicha Sládka

Jde o první zásadní společný materiál osobních a nákladních železničních dopravců, klade důraz na hlavní tratě.

Na české železnici vznikl poprvé zárodek koncepčního materiálu, který by dal jasnou prioritu některým infrastrukturním stavbám před jinými. Podobná strategie je běžná například v Rakousku či Švýcarsku, tedy železničně výrazně rozvinutějších zemích.

Materiál nevznikl na státní půdě, ale sestavili ho sami dopravci, kteří z každodenního provozu dobře znají kritická místa české železnice. Vznikl ve spolupráci sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz a nově vzniklého svazu osobních dopravců SVOD Bohemia. Týká se jen konvenčních tratí, vysokorychlostní mají jejich dlouhodobou podporu.  „Za důležité považuji to, že jde o seznam, na kterém jsme se shodli i se Správou železnic,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek. Na vzniku seznamu se podílela také Hospodářská komora. Dopravci si od něj slibují, že stát bude těmto projektům a jejich přípravě věnovat zvýšenou pozornost oproti jiným.

I když železnice zažila v posledních letech rekordní investice, na jízdních dobách či propustnosti tratí to není často příliš vidět. Investovalo se často bez ohledu na vytíženost tratí. Zatímco například lokálka ze Mšena do Mělníka prošla zásadní modernizací už před šesti lety, první úsek koridorové trati z Prahy do Berouna se začal upravovat teprve předloni. „Opravdu nechápu, proč rekonstruujeme regionální tratě a nešetříme peníze na tratě, kterými by jezdily tisíce lidí, tomu nerozumím. Proč už se dávno nepostavila kapacitní železnice Praha – Brno – Bratislava nebo Liberec – Praha? Proč nepropojujeme krajská města jak silniční, tak železniční sítí mezi sebou a s Prahou? To by měly být přece základní priority této země,“ podivil se tento týden v rozhovoru pro Forbes šéf projekční firmy Valbek Roman Lenner.

Seznam představuje prioritní stavby do roku 2030, navázat na něj má další materiál s dlouhodobějším výhledem až do roku 2050. V seznamu devatenácti tratí je jediná vysokorychlostní trať, konkrétně Přerov – Ostrava. Ta má odlehčit provozu na stávající konvenční trati.

Seznam tratí, které dopravci navrhují jako prioritu

1. Zvýšení kapacity průtahu železničním uzlem Praha – připravované investiční akce:
• A) Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba
• B) Zdvojkolejnění trati Hrdlořezy – Praha-Malešice – Praha-Hostivař, včetně
mimoúrovňového křížení tratí v ŽST Praha-Malešice
• C) Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov – zahájení 2023
• D) Termín ETCS – 2024–2028
• E) Navrhovaný termín konverze trakční soustavy 2045 – všechny stavby zahrnují přípravu na konverzi
• F) Termín konverze je vzdálený, ale s ohledem na koordinaci by bylo vhodné zadat studii přepínání na 25 kV/50 Hz v uzlu Praha

2. Modernizace a zdvojkolejnění trati Velký Osek – Choceň – připravované investiční akce:
• A) Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) – v realizaci
• B) Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň
• C) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část – ŽST Týniště nad Orlicí
• D) Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo), modernizace žst. Hradec Králové
• E) Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)
• F) Modernizace traťového úseku Odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)
• G) Termín ETCS – 2028
• H) Navrhovaný termín konverze trakční soustavy 2025 – všechny stavby zahrnují přípravu na konverzi, je připravován HMG zapínání staveb po modernizaci přímo na 25 kV/50 Hz,
v IN staveb nejsou zahrnuty všechny navržené TNS

3. Zvýšení výkonosti na rameni Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř,
• A) Dokončit zdvojkolejnění Pardubice – Hradec Králové
• B) Zahájit přípravu zdvojkolejnění Hradec Králové – Jaroměř
• C) Zahájit přípravu navazujících staveb konverze
• D) Termín ETCS – 2024

4. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice – připravované investiční akce:
• A) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část – zahájení 2023
Elektrizace trati Týniště n. O. –  Častolovice – Solnice– zahájení 2024
• B) Termín ETCS – 2028
• C) Elektrizace v soustavě AC 25 kV 50 Hz s napájením z TNS Týniště n. O. (Voklik)

5. Modernizace trati Kolín – Nymburk hlavní nádr. – připravované investiční akce:
• A) Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky
• B) Termín ETCS – 2030

• C) Stavba zahrnuje náklady na konverzi trakční soustavy, návaznost na konverzi v uzlu Praha

6. Modernizace trati Nymburk hlavní nádr. – Ústí n. L. Střekov – připravované investiční akce:
• A) Modernizace ŽST Nymburk hl. n.
• B) Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)
• C) Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,
• D) Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo),
• E) Optimalizace traťového úseku Litoměřice d.n. (včetně) – Ústí n. L. Střekov (mimo)
• F) Termín ETCS – 2025
• G) Navrhovaný termín konverze trakční soustavy 2030 – stavby zahrnují náklady na konverzi, v úseku Nymburk – Lysá n. L. návaznost na konverzi v uzlu Praha

7. Elektrizace a zvýšení výkonnosti trati Praha Bubny – Veleslavín – Letiště Praha – Kladno:
• A) Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
• B) Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)
• C) Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)
• D) Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)
• E) Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)
• F) Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)
• G) Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)
• H) Termín ETCS – 2026-28
• I) Elektrizace AC 25 kV/50 Hz

8. Zdvojkolejnění a elektrizace trati Praha Vysočany – Všetaty:
• A) Modernizace trati v úseku výhybna Skály – Praha-Čakovice (mimo)
• B) Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice
• C) Do plánu nutno zařadit Modernizace trati Čakovice – Neratovice (mimo) a modernizace trati Neratovice (včetně) – Všetaty – obě stavby kryty SP Praha – Mladá Boleslav – Liberec (varianta
DEKO)
• D) Termín ETCS – 2029
• E) Elektrizace v soustavě AC 25 kV/50 Hz v návaznosti na konverzi na navazujících tratích

9. Elektrizace a modernizace trati Kralupy nad Vlt. – Neratovice – Všetaty
• A) SP Kralupy – Neratovice – Dřísy , optimalizace a elektrizace trati
• B) Termín ETCS – 2029
• C) Elektrizace v soustavě AC 25 kV 50 Hz

10. Elektrizace a zvýšení výkonosti trati Nymburk / Lysá n. L. – Mladá Boleslav východ

• A) elektrizace trati Nymburk – Nepřevázka
• B) Všejanská spojka
• C) Bezděčínská spojka – Mladá Boleslav východ
• D) Termín ETCS – 2028
• E) Elektrizace v soustavě AC 25 kV 50 Hz.

11. VRT a zvýšení kapacity na rameni Přerov – Ostrava
• A) RS 1 VRT Prosenice – Hranice na Moravě (včetně)
• B) RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) Ostrava-Svinov
• C) Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice Hranice na Moravě (mimo),
• D) Modernizace železničního uzlu Ostrava
• E) Úprava infrastruktury 2. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Petrovice u Karviné
• F) Termín ETCS – je v provozu
• G) Navrhovaný termín konverze trakční soustavy 2030/2040 je souladu s prioritou, stavby zahrnují náklady na konverzi, s ohledem na výstavbu VRT je nutné řešit konverzi v uzlu Ostrava
• H) Akce Polom – Suchdol n. O., BC a Lipník n. B. – Drahotuše, BC realizovat až po dokončení objízdných tras, resp. RS 1 VRT Prosenice – Hranice na Moravě (včetně) a RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) Ostrava-Svinov

12. Modernizace trati Brno – Přerov
• A) Modernizace trati Brno Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice
• B) Modernizace trati Brno Přerov, 2. stavba Blažovice Vyškov
• C) Modernizace trati Brno Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice
• D) Modernizace trati Brno Přerov, 4. stavba Nezamyslice Kojetín,
• E) Modernizace trati Brno Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov
• F) Termín ETCS – 20272030

13. Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice 
• A) Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
• B) Termín ETCS – 2027
• C) Elektrizace v soustavě AC 25 kV 50 Hz (je v souladu s konverzí na rameni Břeclav – Přerov)

14. Modernizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek
• A) Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice Frýdek-Místek
• B) Termín ETCS – 2034
• C) Elektrizace v soustavě AC 25 kV 50 Hz

15. Modernizace a elektrizace trati Plzeň-Jižní předměstí – Česká Kubice, státní hranice
• A) Modernizace trati Plzeň Domažlice st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) Stod (včetně)
• B) Modernizace trati Plzeň Domažlice st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) Nýřany Chotěšov,
• C) Modernizace trati Plzeň Domažlice st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) Domažlice (včetně; mimo),
• D) Modernizace trati Plzeň Domažlice st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) st. hranice SRN
• E) Termín ETCS – 2029
• F) Elektrizace v soustavě AC 25 kV/50 Hz

16. Zvýšená výkonosti trati Žatec západ – Obrnice
• A) Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)
• B) Termín ETCS – 2029
• C) Stavba musí zahrnout přípravu na konverzi trakční soustavy

17. Optimalizace trati Praha – Radotín – Beroun
• A) Optimalizace trati Černošice (včetně) – ODB. Berounka (mimo)
• B) Optimalizace trati ODB. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)
• C) Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) – zahájení 2023
• D) Termín ETCS – 2028
• E) Navrhovaný termín konverze trakční soustavy 2030, stavby zahrnují přípravu na konverzi

18. Optimalizace a elektrizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí 
• A) Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)
• B) Termín ETCS – 2027
• C) Elektrizace v soustavě AC 25 kV/50 Hz

19. Modernizace trati Horažďovice předm. – Plzeň Koterov
• A) Modernizace trati Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)
• B) Termín ETCS – 2026
• C) Elektrizace 25 kV/50 Hz v provozu

Tagy investice do železnice Ministerstvo dopravy Správa železnic SVOD Bohemia Žesnad.cz
328 komentářů