Pomalé přípravy rychlých tratí. Výběr projektantů na VRT u Brna trval přes půl roku

Rychlovlak AVE Class 103 (Siemens Velaro) mezi Madridem a Barcelonou. Foto: RENFERychlovlak AVE Class 103 (Siemens Velaro) mezi Madridem a Barcelonou. Foto: RENFE

Další soutěž na vysokorychlostní tratě běží již přes rok.

Sdužení firem Valbek, Mott MacDonald, Prodex a Egis Rail vyhrálo další velkou soutěž na přípravu vysokorychlostní železnice. Sdružení má za 129,3 milionu korun připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí a proces EIA pro vysokorychlostní trať z Modřic do Šakvic nazvanou jako VRT Jižní Morava.

Podpis kontraktu vyplývá z registru smluv. Zakázka ukazuje, jak dlouhý proces přípravy vysokorychlostních tratích v Česku je. I když nedošlo k žádným zásadním zdržením odvoláváním neúspěšných uchazečů, od podání nabídky do uzavření smlouvy uplynulo téměř sedm měsíců.

„Důvodem prodlevy mezi odevzdáním nabídky a podpisem smlouvy je administrativa. Vzhledem k účasti zahraničních firem byla potřebná dodatečná autorizace kvalifikačních a dalších předpokladů uchazečů ze strany tamních orgánů. Administrace těchto veřejných zakázek je často výrazně náročnější, než v případě účasti pouze tuzemských společností,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Správa železnic zpracovatele dokumentace vybírala metodou, která neřeší jen cenu, ale také zkušenosti uchazečů. Kvalita zájemců měla v hodnocení váhu 40 %. Vítěz má 21 měsíců od podpisu smlouvy na celkové zpracování dokumentace. Cena je nakonec o 31 milionů korun nižší, než byl původní odhad.

Územní rozhodnutí do roku 2023

Pro Správu železnic jde o druhý úsek, který má pod smlouvou na projekční práce v rozsahu přípravy dokumentace pro územního rozhodnutí. Ještě déle trvá soutěž na úsek Prosenice – Hranice na Moravě – Ostrava. Tendr byl vypsán loni na konci srpna, dosud není zasmluvněn.

Správa železnic předpokládá, že územní řízení na tomto úseku skončí v roce 2023. Nový úsek vysokorychlostní železnice na jižní Moravě odlehčí regionální dopravou vytížené trati z Brna do Břeclavi. Právě na VRT přejde v prvních letech provozu část dálkových spojů. V budoucnu se ale tento úsek vysokorychlostní železnice stane zásadní spojnicí České republiky s okolními státy, kdy vlaky s rychlostí až 320 km/h propojí Prahu, Brno nebo Ostravu s Vídní, Budapeští a Bratislavou. Správa železnic předpokládá, že stavební práce na tomto úseku zahájí v roce 2025. O čtyři roky později by pak měl začít sloužit osobní dopravě.

Trasa chystané VRT Jižní Morava (světle modře). Foto: Správa železnic

Trasa chystané VRT Jižní Morava (světle modře). Foto: Správa železnic

Tagy Egis Rail Mott MacDonald Prodex Správa železnic valbek VRT VRT Jižní Morava vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR
34 komentářů