Příprava první vysokorychlostní trati podražila. Správa železnic po půl roce zjistila, že potřebuje více dokumentace

1. místo, Metroprojekt, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Podoba budoucího terminálu Praha východ. Pramen: Správa železnic1. místo, Metroprojekt, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Podoba budoucího terminálu Praha východ. Pramen: Správa železnic

Podle Správy železnic jde o práce, které nešlo při zadávání zakázky předvídat.

Správa železnic si připlatí dalších téměř 30 milionů korun za projektovou přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí a vlivu na životní prostředí první části vysokorychlostní trati z Prahy-Běchovic do Poříčan nazývané jako VRT Polabí.

Vyplývá to z dodatku ke smlouvě, který se objevil v registru smluv. „Jde o rozšíření předmětu plnění nad rámec zadání, které nebylo možné v době zadávacího řízení předvídat,“ vysvětluje v textu dodatku smlouvy Správa železnic.

Původní cena byla 184,6 milionu korun, navýší se o 29,7 milionu. Nový dodatek počítá i s jiným harmonogramem odevzdání hotové práce. Nové termíny jsou ale ve smlouvě začerněné.

Správa železnic vyjmenovala celkem devět bodů, co po zhotovitelích projektové dokumentace chce zpracovat a co nebylo předmětem smlouvy. Má jít o úpravy ve stanice Běchovice, kde má dojít k prodloužení tunelů pro vysokorychlostní trať. Požaduje také rizikovou analýzu pro celý tunel z Běchovic do Zahradního města a také aktualizovat dopravní technologii o požadavky objednatelů.

Rekonstrukce stanice Sadská, prodloužení až k Nymburku

V zastávce Běchovice střed mají být doplněna nástupiště pro budoucí tangenciální linky. Nově má být součástí dokumentace také kompletní rekonstrukce stanice Sadská. „Potřeba navrhnout rekonstrukci stanice ve vazbě na připojení kolejí z vysokorychlostní trati vyplynula až z konečného odevzdání podkladové studie proveditelnosti. Podkladem pro zpracování nabídky bylo pouze dílčí nekompletní plnění studie,“ uvedla Správa železnic.

V Sadské mají navíc projektanti umístit údržbovou základnu, o které se rozhodlo až po uzavření smlouvy na základě „interních diskuzí nad celkovým rozložením těchto zařízení v síti VRT ve vazbě na dokončenou studii proveditelnosti“.

Nově má být stavba v dokumentaci rozšířena až ke stanici Nymburk město, v úseku mezi Poříčany a Nymburkem mají zmizet všechny přejezdy.

Zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci EIA získalo česko-francouzsko-britské sdružení Sudop Praha, Egis Rail a Mott MacDonald.

První vysokorychlostní trať v Česku má začít v železniční stanici Praha-Běchovice a končit zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Má jít o součást budoucí rychlotratě z Prahy do Brna, někdy je nazývána také jako VRT Polabí. Správa železnic počítá s tím, že by se mohla začít stavět v roce 2025.

Tagy Běchovice - Poříčany RS1 Správa železnic VRT VRT Polabí vysokorychlostní tratě v ČR
72 komentářů