O 61 % dráž než před dvěma lety. Stát schválil proměnu nádraží v Semilech za 197 miliónů korun

Vizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnicVizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnic

Nová nástupiště mají být propojena s plánovaným terminálem pro autobusovou dopravu.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila dražší proměnu železniční stanice Semily. Náklady na vybudování nových nástupišť a vytrhání části kolejí výrazně vzrostou: v roce 2020 Správa železnic plánovala celou akci za 122 milionů korun. Nový rozpočet počítá s částkou 196,7 milionů korun.

Schválení centrální komisí potvrdil deníku Zdopravy.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Rozpočet Státního fondu dopravní infastruktury počítá se zahájením stavby ještě letos.  Materiál je k dispozici zde.

Hlavním důvodem pro realizaci této stavby je zkvalitnění železniční infrastruktury pro cestující díky zřízení dvou bezbariérových mimoúrovňových nástupišť výšky 550 mm nad temenem kolejnice. V rámci stavby dojde také k výstavbě zcela nového podchodu, který bude ale v poloze stávajícího podchodu,“ uvedla Správa železnic v materiálu pro schválení.

Proměna nádraží má navázat na projekt města na vybudování autobusového terminálu v přednádražním prostoru včetně kapacitního parkoviště typu P+R. „Bude tak zajištěn přestup hrana-hrana mezi jednotlivými módy veřejné hromadné a také individuální dopravy. Celý prostor železniční stanice a přednádraží po realizaci obou koordinovaných investičních akcí vytvoří přestupní terminál veřejné dopravy regionálního významu odpovídající aktuálním požadavkům na kvalitní veřejný dopravní prostor,“ uvádí se v textu.

Redukce manipulačních kolejí

Investice do semilského nádraží ukazuje i priority, jaké má stát v dopravě v době škrtů v rozpočtu. Z krásného nového terminálu pojedou cestující například vlakem do Prahy vzdálené zhruba 100 kilometrů po silnici 2 hodiny a 38 minut s přestupem v Turnově. Na modernizaci tohoto spojení si musí cestující počkat, zatím je ve fázi další studie.

Semily mají lehce přes 8 tisíc obyvatel, dopravně nejde o příliš významnou stanici: jezdí tu v dvouhodinovém taktu rychlíky Liberec – Pardubice, do toho ještě osobní vlaky z Liberce do Staré Paky. Podle zadávací dokumentace zde denně vlak využije 800 lidí.

Proměna stanice sníží i využitelnost stanice pro nákladní dopravce. není dobrou zprávou pro nákladní dopravce: zredukují se dvě manipulační koleje. Manipulační kolej bude mít pouze sto metrů.

„Ve stanici Semily bude možné náklad naložit/vyložit i nadále po rekonstrukci, byť na jiném místě. Semily tedy o prostor pro překládku nepřijdou. Uvedenou změnu bylo třeba udělat kvůli budování nových nástupišť a podchodu; vychází se z toho, že jsou uvedené koleje méně intenzivně využívány,“ řekl Jemelka.

Tagy centrální komise nádraží Semily Semily Správa železnic trať 030 Liberec - Pardubice
40 komentářů