Nová nástupiště v Semilech začnou stavět ještě letos, SŽ začala hledat zhotovitele

Vizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnicVizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnic

Proměnou projde stanice, kterou denně využije kolem 800 lidí.

Správa železnic (SŽ) začala s hledáním firmy, která ve stanici Semily postaví nová nástupiště a zlikviduje současně část kolejiště pro nákladní dopravu. Odhadovaná cena zakázky je 156,7 milionu korun bez DPH. Soutěž byla vypsána jen krátce poté, co centrální komisí ministerstva dopravy prošla aktualizace projektu s navýšením ceny o 61 %.

„Výsledkem prací budou dvě nástupiště umožňující pohodlný nástup do moderních souprav. Stavba je připravována v koordinaci s výstavbou autobusového terminálu Semily,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Stavba zahrnuje vybudování dvou vnějších, bezbariérově přístupných nástupišť v normové výšce 550 mm nad kolejí a také rekonstrukci podchodu pro cestující. Součástí bude nový orientační a informační systém. Nová nástupiště mají být propojena s plánovaným terminálem pro autobusovou dopravu, který zde chystá město. Součástí prací tak bude výstavba společného zastřešení a nástupiště pro jeho železniční i autobusovou část. Stavět se má začít letos v listopadu, hotovo má být příští říjen.

„Hlavním důvodem pro realizaci této stavby je zkvalitnění železniční infrastruktury pro cestující díky zřízení dvou bezbariérových mimoúrovňových nástupišť výšky 550 mm nad temenem kolejnice. V rámci stavby dojde také k výstavbě zcela nového podchodu, který bude ale v poloze stávajícího podchodu,“ uvedla Správa železnic v materiálu pro schválení v centrální komisi.

Redukce kolejí pro nákladní dopravu

Investice do semilského nádraží ukazuje i priority, jaké má stát v dopravě v době škrtů v rozpočtu. Z krásného nového terminálu pojedou cestující například vlakem do Prahy vzdálené zhruba 100 kilometrů po silnici 2 hodiny a 38 minut s přestupem v Turnově. Na modernizaci tohoto spojení si musí cestující počkat, zatím je ve fázi další studie.

Semily mají lehce přes 8 tisíc obyvatel, dopravně nejde o příliš významnou stanici: jezdí tu v dvouhodinovém taktu rychlíky Liberec – Pardubice, do toho ještě osobní vlaky z Liberce do Staré Paky. Podle zadávací dokumentace zde denně vlak využije 800 lidí.

Proměna stanice sníží i využitelnost stanice pro nákladní dopravce. není dobrou zprávou pro nákladní dopravce: zredukují se dvě manipulační koleje. Manipulační kolej bude mít pouze sto metrů.

„Ve stanici Semily bude možné náklad naložit/vyložit i nadále po rekonstrukci, byť na jiném místě. Semily tedy o prostor pro překládku nepřijdou. Uvedenou změnu bylo třeba udělat kvůli budování nových nástupišť a podchodu; vychází se z toho, že jsou uvedené koleje méně intenzivně využívány,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Nádraží Semily před opravou. Pramen: Správa železnicVizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnicVizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnicVizualizace nástupiště ve stanici Semily. Foto: Správa železnicNádraží Semily po opravě. Pramen: Správa železnicNádraží Semily po opravě. Pramen: Správa železnic
Tagy nádraží Semily Semily Správa železnic
20 komentářů