Ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo vylepšení koridoru skrze Černošice

Trať 170 (171) Praha - Černošice. Pramen: Správa železnicTrať 170 (171) Praha - Černošice. Pramen: Správa železnic

Hlavní roli přitom v husté zástavbě hraje hluk, Správa železnic bude muset splnit řadu podmínek MŽP.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odsouhlasilo v procesu EIA Správě železnic (SŽ) vylepšení necelých šesti kilometrů trati od Prahy skrze Černošice po plánovanou odbočku Berounka v Mokropsech. Stalo se tak dva roky poté, co ministerstvo rozhodlo, že záměr musí projít důkladným posouzením vlivu na okolí.

Jde o součást plánu na kultivaci koridoru z pražského Radotína do Berouna. Hlavní roli přitom v husté zástavbě hraje hluk. MŽP v tomto směru stanovilo řadu podmínek, které se týkají protihlukových stěn. Správa železnic bude muset také v některých místech použít antivibrační rohože a snažit se ztlumit cinkání na přejezdech.

„Při návrhu nových signalizačních zařízení na ponechávaných přejezdech se požaduje prověřit použití takových druhů výstražného zabezpečovacího zařízení a jejich provozování takovým způsobem, aby výstražný zvukový signál nezatěžoval hlukem obyvatele sousedních nemovitostí v míře vyšší, než je z normativních důvodů objektivně nutné,“ píše se v seznamu podmínek. Snáze splnitelné už pro Správu železnic bude vytvoření skládky dřeva pro hmyz nebo instalace budek pro netopýry.

Projekt počítá s rekonstrukcí železničního svršku i spodku, mostů a trakčního vedení. Výraznou modernizací projdou zastávky Černošice a Černošice-Mokropsy. Dostanou nová nástupiště o délce 220 metrů a výšce nad kolejí 55 centimetrů. Dva železniční přejezdy se odstraní a budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. V Černošicích má vzniknou podjezd na přeložce silnice II/115, v Radotíně má stejná silnice překonávat železnici nadjezdem. U dalších přejezdů dojde k obnově zabezpečení se závorami.

Trať skrze Černošice čeká vylepšení. Pramen: Správa železnic

Trať skrze Černošice čeká vylepšení. Pramen: Správa železnic

Nová výhybna Kosoř rozdělí traťový úsek Praha-Radotín – odbočka Berounka na dva. „Její využití bude především při operativním řešení provozních situací, případně mimořádností v provozu,“ napsala SŽ. Maximální rychlost v úseku bude 100 km/h, po instalaci a spuštění systému ETCS 120 km/h.

Stavební práce by měly probíhat v letech 2024 až 2026. Náklady schválené centrální komisí ministerstva dopravy přesahují tři miliardy korun.

Už předloni v srpnu schválila centrální komise plány na vylepšení 16 navazujících kilometrů mezi novou odbočkou Berounka a stanicí Karlštejn. Vedle mezistaničních úseků se přestavby dočkají stanice Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn a zastávka Všenory. Stavba s odhadovanou celkovou investicí přes sedm miliard úspěšně prošla posouzením vlivu na okolí (EIA) a získala souhlas ministerstva životního prostředí loni v červnu. Stavět se má podle informací na stránkách Správy železnic v letech 2024 až 2027.

První na řadě v realizačních plánech SŽ je nicméně sedmikilometrový úsek od Karlštejna k Berounu, který úspěšně prošel procesem EIA loni v dubnu. Stavba by měla proběhnout v letech 2023 až 2025. U všech tří úseků se termíny pomalu posunují, loni se uváděly zhruba o rok dřívější data zahájení staveb.

Řešené úseky jsou součástí trati Praha-Smíchov – Beroun, která patří k nejproblematičtějším v celé síti. Trať kapacitně nestačí a časté poruchy vedou ke kolapsům vlakové dopravy. V budoucnu by měl problém vyřešit tunel mezi Prahou a Berounem, do té doby chce ale Správa železnic postupně zmodernizovat stávající trať.

Tagy Černošice Správa železnic Trať 171 Praha - Beroun
80 komentářů