Koridor skrze Černošice je v procesu EIA. Zmizí dva přejezdy, hlavním problémem je hluk

Trať 170 (171) Praha - Černošice. Pramen: Správa železnicTrať 170 (171) Praha - Černošice. Pramen: Správa železnic

V Černošicích vznikne podjezd na přeložce silnice II/115, v Radotíně bude stejná silnice překonávat trať nadjezdem.

Správa železnic (SŽ) pokračuje ve snaze zkultivovat železniční koridor z pražského Radotína do Berouna. Po dlouhých přípravách poslala k posouzení vlivu na okolí necelých šest kilometrů trati v úseku od Prahy skrze Černošice po plánovanou odbočku Berounka v Mokropsech. O tom, že plán musí projít důkladným posouzením, se rozhodlo ve zjišťovacím řízení už v dubnu 2020.

Projekt počítá s rekonstrukcí železničního svršku i spodku, mostů a trakčního vedení. Výraznou modernizací projdou zastávky Černošice a Černošice-Mokropsy. Dostanou nová nástupiště o délce 220 metrů a výšce nad kolejí 55 centimetrů. Dva železniční přejezdy se odstraní a budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. V Černošicích má vzniknou podjezd na přeložce silnice II/115, v Radotíně má stejná silnice překonávat železnici nadjezdem. U dalších přejezdů dojde k obnově zabezpečení se závorami.

Trať skrze Černošice čeká vylepšení. Pramen: Správa železnic

Trať skrze Černošice čeká vylepšení. Pramen: Správa železnic

Podstatná část dokumentace EIA je věnována problematice hluku. Ten se sice díky modernizaci a protihlukovým stěnám sníží, v některých lokalitách v Černošicích v souběhu se silniční dopravou (ulice Komenského a Sadová) však bude i přesto překračovat limity. Autoři dokumentace proto mluví o individuálních protihlukových opatřeních, například oknech nebo změně využívání staveb. Krajním nástrojem může být výkup nemovitosti.

Nová výhybna Kosoř rozdělí traťový úsek Praha-Radotín – odbočka Berounka na dva. „Její využití bude především při operativním řešení provozních situací, případně mimořádností v provozu,“ napsala SŽ. Maximální rychlost v úseku bude 100 km/h, po instalaci a spuštění systému ETCS 120 km/h.

Stavební práce by měly trvat 33 měsíců, hotovo má být v roce 2026. Náklady schválené centrální komisí ministerstva dopravy přesahují tři miliardy korun, ačkoliv ještě před dvěma lety Správa železnic uváděla 1,3 miliardy. Růst vysvětluje mimo jiné právě nutností zbudovat silniční přeložky a mimoúrovňová křížení.

Úsek skrze Černošice je posledním mezi Prahou a Berounem, na který dojde řada. Už loni v srpnu schválila centrální komise plány na vylepšení 16 navazujících kilometrů mezi novou odbočkou Berounka a stanicí Karlštejn. Vedle mezistaničních úseků se přestavby dočkají stanice Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn a zastávka Všenory. Stavba s odhadovanou celkovou investicí přes sedm miliard úspěšně prošla posouzením vlivu na okolí (EIA) a získala souhlas ministerstva životního prostředí letos v červnu. Zahájení stavebních prací předpokládá Správa železnic v roce 2023, ukončení pak o tři roky později.

První na řadě v realizačních plánech SŽ je nicméně sedmikilometrový úsek od Karlštejna k Berounu, který úspěšně prošel procesem EIA letos v dubnu. Stavba by měla proběhnout v letech 2022 až 2024.

Řešené úseky jsou součástí trati Praha-Smíchov – Beroun, která patří k nejproblematičtějším v celé síti. Trať kapacitně nestačí a časté poruchy vedou ke kolapsům vlakové dopravy. V budoucnu by měl problém vyřešit tunel mezi Prahou a Berounem, do té doby chce ale Správa železnic postupně zmodernizovat stávající trať.

Tagy Černošice Správa železnic trať Praha - Beroun
82 komentářů