SŽ má projektanta na vylepšení koridoru skrz Černošice, stavět se bude za dva roky

Koridor v Černošicích po modernizaci, vizualizace. Pramen: Správa železnicKoridor v Černošicích po modernizaci, vizualizace. Pramen: Správa železnic

Dva železniční přejezdy se odstraní a budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením.

Správa železnic (SŽ) udělala další krok k vylepšení berounské trati u Prahy. Aktuálně vybrala projektanta pro úsek od Prahy přes Černošice po plánovanou odbočku Berounka v Mokropsech. V tendru, který byl vypsán loni v listopadu, uspěla firma Sudop Praha s cenou 96 milionů. Předpokládaná cena byla 109 milionů.

Samotné stavební práce jsou naplánovány na léta 2026 až 2029. Když před dvěma lety záměr prošel posouzením vlivu na životní prostředí (EIA), dokumentace EIA kladla stavbu do let 2024 až 2026. Projekt se týká necelých šesti kilometrů trati, je přitom součástí plánů na kultivaci III. koridoru z pražského Radotína až do Berouna.

Projekt počítá s rekonstrukcí železničního svršku i spodku, mostů a trakčního vedení. Výraznou modernizací projdou zastávky Černošice a Černošice-Mokropsy. Dostanou nová nástupiště o délce 220 metrů a výšce 55 centimetrů nad kolejí. Dva železniční přejezdy se odstraní a budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. V Černošicích má vzniknout podjezd na přeložce silnice II/115, v Radotíně má stejná silnice překonávat železnici nadjezdem. U dalších přejezdů dojde k obnově zabezpečení se závorami.

Nová výhybna Kosoř rozdělí traťový úsek Praha-Radotín – odbočka Berounka na dva. „Její využití bude především při operativním řešení provozních situací, případně mimořádností v provozu,“ napsala SŽ. Vlaky zde budou moci operativně přejet z jedné koleje na druhou. Maximální rychlost v úseku bude 100 km/h, po instalaci a spuštění systému ETCS 120 km/h.

Náklady schválené centrální komisí ministerstva dopravy přesahují tři miliardy korun.

Koridor v Černošicích po modernizaci, vizualizace. Pramen: Správa železnicKoridor v Černošicích po modernizaci, vizualizace. Pramen: Správa železnicKoridor v Černošicích po modernizaci, vizualizace. Pramen: Správa železnicÚsek trati 171 mezi Radotínem a Černošicemi. Foto: Správa železnicTrať 170 (171) Praha - Černošice. Pramen: Správa železnic
Tagy Černošice Správa železnic Trať 171 Praha - Beroun
53 komentářů