Řeší se využití další historické železniční konstrukce. Osud mostu přes Berounku mají v rukou studenti

Železniční most přes Berounku v Černošicích. Pramen: Správa železnicŽelezniční most přes Berounku v Černošicích. Pramen: Správa železnic

„Věříme, že najdeme dobré místo na nějakém veřejném prostranství a dobré využití s přidanou hodnotou pro obyvatele i návštěvníky našeho města.“

Historický most pod Vyšehradem není jedinou ocelovou železniční konstrukcí, jejíž osud se aktuálně řeší. Jistá není ani budoucnost podobně staré mostní konstrukce přes Berounku v Černošicích (Mokropsech) z roku 1911. Na rozdíl od mostu pod Vyšehradem je ovšem jasné, že bude snesena a přestane plnit svůj původní účel.

Město Černošice má zájem na její záchraně před šrotištěm a plánuje její další využití. „Železniční most přes Berounku je součástí genia loci našeho města. Jedná se o ikonickou technickou stavbu, která na každého dýchne historií a i laik na ní vidí špičkovou kvalitu práce jejích architektů i stavitelů,“ uvedl starosta Filip Kořínek.

Černošice se proto rozhodly vypsat ve spolupráci se Správou železnic a Fakultou stavební ČVUT v Praze soutěž pro studenty, ze které má vzejít nápad na další využití staré konstrukce. „Návrh na zachování části konstrukce na území Černošic jako historického artefaktu přišel od městského fotografa Petra Kubína a získal velkou podporu. Věříme, že najdeme dobré místo na nějakém veřejném prostranství a dobré využití s přidanou hodnotou pro obyvatele i návštěvníky našeho města. Studentská soutěž je důležitý první krok tohoto plánu,“ doplnil Kořínek.

Soutěž je podle něj primárně určena studentům programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, zúčastnit se jí ale mohou i studenti architektury na dalších vysokých školách. Jejím cílem je zpracovat urbanistickou a architektonickou studii na další využití původní konstrukce. Vítězný návrh by měl být znám v červnu.

„Aktivní spolupráce všech zúčastněných vytváří ojedinělou příležitost vytvořit připomínku historie místa i poctu práci našich předků. Pohled studentů, kteří dokážou na tematiku nahlédnout nově a zároveň znají historický kontext, nabízí možnost vzniku zajímavého řešení,“ doplnil Karel Hájek z Fakulty stavební ČVUT, který v tamním architektonickém ateliéru tento projekt vede.

Ze svého umístění nad řekou stará konstrukce zmizí v rámci chystané modernizace šestnáctikilometrového úseku III. koridoru mezi novou odbočkou Berounka a stanicí Karlštejn. Vedle mezistaničních úseků se přestavby dočkají stanice Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn a zastávka Všenory. Ve všech stanicích se vybudují nová nástupiště s délkou 200 metrů a výškou 550 milimetrů nad temenem kolejnice.

Správa železnic stavbu plánuje provést v letech 2025 až 2028. Datum se neustále posouvá. V létě 2021 uváděla SŽ léta 2023 až 2026.

Úsek trati 170 odbočka Berounka - Karlštejn, který čeká modernizace. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Úsek trati 170 odbočka Berounka – Karlštejn, který čeká modernizace. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Podobně nejistý je i osud staré mostní konstrukce přes Orlík. Zájem o ni má pražský spolek Viadukt. Správa železnic s ním loni v létě uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu mostu„Budoucí nabyvatel bere na vědomí, že neexistuje přístup k Předmětu převodu z veřejné komunikace a Budoucí nabyvatel se tak zavazuje si zajistit na své náklady přístup k Předmětu převodu mimo provozované těleso dráhy tak, aby nedocházelo k omezení nebo ohrožení bezpečnosti železniční dopravy na přilehlé železniční trati,“ píše se mimo jiné ve smlouvě.  Pozemky v okolí patří rodině Schwarzenbergů.

Tagy Černošice III. koridor Správa železnic
45 komentářů