Kvůli budování koridoru a nové zastávky se v Praze na měsíc uzavře vytížený podjezd

Zastávka Zahradní Město, vizualizace. Pramen: SŽDCZastávka Zahradní Město, vizualizace. Pramen: SŽDC

Prahu čeká další nepříjemná dopravní komplikace. V rámci pokračujících prací na novém koridoru z pražské Hostivaře k jižním portálům Vinohradského

Prahu čeká další nepříjemná dopravní komplikace. V rámci pokračujících prací na novém koridoru z pražské Hostivaře k jižním portálům Vinohradského tunelu bude od 25. července do 25. srpna uzavřena Průběžná ulice v místě podjezdu pod tratí směrem ke Švehlově ulici. Omezení se dotkne MHD, individuální dopravy, chodců i cyklistů.

Důvodem omezení je výstavba přeložky plynového vedení mimo topnou sezonu, snášení stávající konstrukce železničního mostu a uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. Most bude součástí nové stanice Praha-Zahradní Město.

Stanice bude umístěna přímo na mostní konstrukci nad zmíněnou ulicí. Na mostě bude část nástupišť a přístupy na ně, tedy rampy, schodiště, eskalátory a výtahy, dále zastřešení a trakční podpěry. Stávající úzký prostor pod mostem bude rozšířen, ve stanici bude vybudován terminál s přímým přestupem na městskou hromadnou dopravu. V podjezdu bude nově i čekárna a odbavovací prostory.

Uzavírka bude o víkendu 3. a 4. srpna kolidovat s celkovým uzavřením nedalekého lanového mostu na Jižní spojce, kde bude probíhat druhá fáze zkoumání stavu mostu.

 

Objízdné trasy MHD
Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město.
Linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195.
Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech).
Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.

Automobilová doprava
Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická) v době Po–Pá 6:00–10:00 a 14:00–19:00. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Tagy SŽDC Top uzavírka Průběžná zastávka Zahradní Město
60 komentářů