SŽDC chystá „jízdní řád“ pro přepínání na střídavý proud v Polabí

Elektrická jednotka 471 CityElefant v Kolíně. Foto: České dráhyElektrická jednotka 471 CityElefant v Kolíně. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala zakázku na další studii proveditelnosti, která má napovědět, jak a kdy začne s přepínáním

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala zakázku na další studii proveditelnosti, která má napovědět, jak a kdy začne s přepínáním trakční soustavy ze stejnosměrného na střídavý proud v další oblasti. Správcům železnice má dát přesnější termín, kdy začne konverze na Nymbursku, Královéhradecku a Pardubicku.

Podle zadání má studie přinést podrobný komplexní časový harmonogram přepnutí dotčené oblasti s ohledem na postup přepínání a velikost přepínaných úseků v jednotlivých etapách. Materiál má řešit i požadavky dopravců na obnovu vozového parku či jejich modernizaci.

Studie se bude týkat mimořádně vytížených tratí, například koridorové částí z Kolína až do Chocně nebo části takzvané „Pravobřežky“, tedy tratě podél pravého břehu Labe. Ta je vytížená hlavně nákladní dopravou.

Mapa plánované konverze napájejících soustav. Foto: SŽDC

Mapa plánované konverze napájejících soustav. Foto: SŽDC

Podle mluvčí SŽDC Nely Friebové je kromě již probíhající konverze mezi Nedakonicemi a Říkovicemi zatím znám termín přepnutí mezi Střelnou na hranici se Slovenskem a Vsetínem, k němu má dojít v roce 2025. „Ostatní úseky jsou momentálně ve stádiu studie proveditelnosti, které řeší konverzi jednotlivých ramen napříč ČR. Z těchto studií proveditelnosti vzejdou konkrétní investiční akce,“ dodala Friebová.

SŽDC už dříve rozhodla o postupném sjednocení trakčních napájecích soustav na střídavý proud. Zatím prvním úsekem, kde dochází ke změně, je z Nedakonic do Říkovic. Dosud v Česku existují čtyři různé napájecí soustavy. Pro dopravce to znamená, že musí mít buď dražší vícesystémovou lokomotivu či jednotku, která umí jezdit na více typů trakcí, nebo pro každé úseky jinou lokomotivu. Náklady na kompletní přechod jsou odhadovány na 79 miliard korun. Podle dříve schválené studie se provoz na střídavé trakci vyplatí, protože je efektivnější a snižuje ztráty energie.

V Česku jsou dosud dvě hlavní napájecí soustavy – stejnosměrná 3 000 V a střídavá 25 kV, 50 Hz. Na stejnosměrnou trakci se jezdí zjednodušeně řečeno v severní části země, na střídavou v jižní. Stejnosměrné napětí tvoří více než polovinu elektrifikovaných tratí, ale výkonově jde o důležitější tratě, například hlavní koridor z Prahy do Ostravy.

Tagy AC DC Správa železniční dopravní cesty stejnosměrný proud střídavý proud SŽDC změna napájecích soustav na české železnici
110 komentářů