dpp

SŽDC vypsala tendr k územnímu rozhodnutí pro první úsek VRT

Vysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche BahnVysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche Bahn

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dotáhla přípravu tuzemských vysokorychlostních tratí až k tendru na dokumentaci k EIA a územnímu rozhodnutí.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dotáhla přípravu tuzemských vysokorychlostních tratí až k tendru na dokumentaci k EIA a územnímu rozhodnutí. V pátek zveřejnila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí k úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). Odhadovaná cena zakázky přesahuje 240 milionů korun. Formulář byl odeslán na Silvestra, proto je veden ještě pod původním názvem státní organizace, která se od Nového roku jmenuje Správa železnic.

První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk-město.

„Vzhledem k tomu, že již v září k veřejné zakázce proběhla předběžná tržní konzultace, nastavil manažer drážní infrastruktury zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku VRT v České republice,“ uvedla mluvčí Radka Pistoriusová. Předběžné tržní konzultace se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. SŽDC si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. „Případná potřeba využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již SŽDC pro VRT Polabí požádala,“ doplnila mluvčí.

Výběr zpracovatele dokumentace je založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a nikoliv pouze nejnižší nabízenou cenu.
Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 16 měsíců od účinnosti smlouvy.

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Vedení VRT z Prahy na Brno severním směrem přes Poříčany vzešlo ze studie proveditelnosti. Druhou možností byl jižní směr přes Benešov. Výsledek je podle studie dán především příznivějším terénem na severu, který nevyžaduje tolik mostních a tunelových staveb.

Napojení VRT v severní variantě předpokládá zdvojené zapojení do hlavního nádraží. Přes stanice Praha-Běchovice a Praha-Libeň přidáním 4. koleje ke stávajícímu koridoru a také přes stanici Praha-Zahradní město vybudování propojení mezi Prahou-Běchovicemi a Prahou-Zahradním městem s využitím územní rezervy uvažované pro jižní varianty VRT. Vlaky od Brna by tak na pražské hlavní nádraží přijížděly i od jihu

Tagy Správa železnic SŽDC Top VRT Polabí vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v ČR vysokorychlostní železnice
147 komentářů