Konec odměn podle objemu utrácení. Ministr chystá nová pravidla pro bonusy šéfů Správy železnic

Nová zastávka Plzeň-Slovany. Foto: Správa železnicNová zastávka Plzeň-Slovany. Foto: Správa železnic

Odměny budou zohledňovat spolehlivost dopravy nebo objem převezeného zboží.

Několik let platila pro nejvyšší vedení Správy železnic přímá úměra: čím více peněz prostavíte a čím více projektů připravíte, tím větší bonus budete mít.

Bonusy za letošní rok budou ale posledními, které budou podle těchto pravidel vypláceny. Ministr dopravy Martin Kupka bude chtít po správní radě Správy železnic nastavit nový systém odměňování a indikátorů KPI (Key Performance Indicator).

„Nová správní rada přehodnotí priority a promítne je pochopitelně i do KPI. Hlavním hodnotícím kritériem nebude jen množství proinvestovaných peněz, ale spolehlivost sítě a její správy. Jedním z indikátorů bude zpoždění vlaků a množství provezeného objemu dopravy,“ řekl deníku Zdopravy.cz Kupka.

Správa železnic v posledním roce kvůli souběhu výluk na důležitých trasách čelí častým výpadkům provozu. „Výpadky a souběhy výluk řeším. Chci přesnou analýzu a srovnání se zahraničím. Způsob informování cestujících o výlukách se už teď mění,“ dodal Kupka. Ne vždy ale ke zlepšení dochází: například při nedělním omezení provozu u Brandýsa nad Orlicí Správa železnic o problému veřejnost vůbec neinformovala a na sociálních sítích nabízela pouze možnost soutěže o dárkové předměty.

Kvůli špatné koordinaci výluk vzniklo i sdružení osobních dopravců SVOD Bohemia. „Manažer infrastruktury nenaslouchá dostatečně našim potřebám, nezastupuje naše cíle,“ řekl při založení organizace Jiří Schmidt z RegioJetu. Cestující většinou netuší, že za značnou část zpoždění může Správa železnic a svůj hněv přenáší pouze na dopravce.

O tom, za co se vyplácí bonusy, rozhoduje správní rada. Předchozí, která na konci měsíce skončila, stihla ještě v dubnu zmírnit cestu, jak se k bonusům dostat. Šlo konkrétně o bod týkající se zahájení investiční přípravy nádraží. Původně jich bylo potřeba ke splnění 15, nově stačí jen deset.

Klíčové ukazatele výkonnosti vázané na odměnu generálního ředitele SŽ pro rok 2022

1. Oblast ekonomická: Provozní výsledek hospodaření. Splnění plánovaného provozního výsledku včetně zajištění využití všech zdrojů minimálně ve výši 98 % schváleného rozpočtu SFDI. Váha: 20 %.

2. Oblast investiční: Budovy osobních nádraží. Zahájení přípravy 15 investičních staveb nádražních budov osobních nádraží (změněno na 10). Váha: 15 %.

3. Oblast investiční: Příprava výstavba VRT. Zahájení dvou nových veřejných zakázek na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí úseku VRT. Váha: 20 %.

4. Oblast organizační: Změna zpracování rozkazů pro zpravování vlaků. Zahájení přípravy změny zpracování rozkazů pro zpravování vlaků včetně pilotního ověřovacího provozu. Váha: 15 %.

5. Oblast organizační: Restrukturalizace a racionalizace činností, zvyšování efektivity práce. Snížení počtu zaměstnanců Generálního ředitelství nejméně o 10 %. Váha: 15 %.

6. Oblast komunikace: Zvýšení komunikace a podvědomí veřejnosti o stavbách v průběhu přípravy a realizace významných staveb. Realizace alespoň jedné prezentace významných staveb v každém kraji v ČR a pořízení mobilního prezentačního kontejneru včetně materiálového a personálního zajištění akcí.

Tagy KPI Ministerstvo dopravy Správa železnic správní rada Správy železnic
124 komentářů